Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Autorizarea electricienilor în domeniul instalatiilor electrice.

Descriere procedură

Autorizarea persoanelor fizice în vederea desfăşurării, pe teritoriul României, cu respectarea actelor normative şi normelor în vigoare aplicabile în domeniul energiei electrice, a activităţilor de proiectare şi executare de instalaţii electrice.

Informații referitoare la procedura de autorizare a electricienilor, a verificatorilor de proiecte, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice se regăsesc pe site-ul ANRE și pot fi consultate accesând următorul link: https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/informatii-de-interes-public/info-electricieni

Căi de atac

In caz de litigiu persoana fizică autorizată în condițiile Regulamentului de autorizare și sancționată potrivit acestui Regulament are dreptul de a contesta, conform prevederilor legale în vigoare, sancțiunile/ măsurile aplicate de ANRE.

Date de contact
​Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Str. Constantin Nacu nr. 3, Bucuresti, Sector 2
Telefon: 021-327.81.74 / 021-327.81.00 
E-mail: anre@anre.ro
Registru de linkuri

Registrul de evidență a electricienilor autorizați, a verificatorilor de proiecte, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice se regăsește pe site-ul ANRE și poate fi consultat accesând următorul link: https://portal.anre.ro/PublicLists/AutorizatiiElectricieniAutorizati

Instituţia responsabilă
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
45 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
7 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Act de identitate (in copie)-Atasament-
2Certificate/ diplomeCertificate/ diplome care atestă calificarea profesională (în copie). Se ataşează, dacă e cazul, şi un document care atestă recunoaşterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesională pe teritoriul României, emis în conformitate cu prevederile legale privind persoanele fizice străine.Atasament-
3Carnetul de muncă integral (în copie) sau adeverințeCarnetul de muncă integral (în copie) sau adeverințe, care să ateste experienţa profesională în domeniul în care se solicită autorizarea, acolo unde este cazul, și/sau, după caz, a raportului aferent salariatului extras din Registrul de Evidenţă a Salariaților comunicat la inspectoratul teritorial de muncă.Atasament-
4Dovada achitarii tarifului de autorizare-Atasament-
5Cerere de autorizareCerere de autorizare însoţită de documentele Informaţii profesionale, Detalii privind lucrările realizate şi Pagina de informaţii anexate cererii de autorizare, conform Anexa 1 din Regulament.Formular predefinit
6Cerere de autorizare cf. Anexa 2Cerere de autorizare, conform Anexa 2 din Regulament, în cazul în care achitarea tarifului de autorizare se face de către o persoană juridică.Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Accept de participare la examenDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public
2 Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 11/ 13.03.2013 și modificat prin Ordinul nr. 116/ 20.12.2016, emis în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/ 2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.