Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Autorizarea gradul IVA fara examen

Descriere procedură

Autorizarea gradul IVA, fără examen, a inginerilor proiectanţi principali din cadrul institutelor de proiectare din domeniul energetic, care deţin sau au deţinut gradul I sau similar, conform Nomenclatorului COR, a profesorilor/ conferenţiarilor universitari din cadrul facultăţilor din domeniul energetic, precum şi a cercetătorilor din cadrul institutelor/ centrelor de cercetare din domeniul energetic.

Informații referitoare la procedura de autorizare a electricienilor, a verificatorilor de proiecte, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice se regăsesc pe site-ul ANRE și pot fi consultate accesând următorul link: https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/informatii-de-interes-public/info-electricieni

Căi de atac

In caz de litigiu persoana fizică autorizată în condițiile Regulamentului de autorizare și sancționată potrivit acestui Regulament are dreptul de a contesta, conform prevederilor legale în vigoare, sancțiunile/ măsurile aplicate de ANRE.

Date de contact
​Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei​
Str. Constantin Nacu nr. 3, Bucuresti, Sector 2
Telefon: 021-327.81.74 / 021-327.81.00 
E-mail:anre@anre.ro
Registru de linkuri

Registrul de evidență a electricienilor autorizați, a verificatorilor de proiecte, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice se regăsește pe site-ul ANRE și poate fi consultat accesând următorul link: https://portal.anre.ro/PublicLists/AutorizatiiElectricieniAutorizati

Instituţia responsabilă
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
45 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
7 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Act de identitate.-Atasament-
2Certificate/ diplomeCertificate/ diplome care atesta calificarea profesionala. Se ataseaza, daca e cazul, si un document care atesta recunoasterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesionala pe teritoriul României, emis în conformitate cu prevederile legale privind persoanele fizice straine.Atasament-
3Carnetul de muncă integral (în copie) sau adeverințeCarnetul de muncă integral (în copie) sau adeverințe, care să ateste experiența profesională în domeniul în care se solicită autorizarea, acolo unde este cazul, și/sau, după caz, a raportului aferent salariatului extras din Registrul de Evidenţă a Salariaților comunicat la inspectoratul teritorial de muncă.Atasament-
4Alte documenteAlte documente care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13, alin (1) din Regulament.Atasament-
5Dovada achitarii tarifului de autorizare-Atasament-
6Curriculum vitae-Atasament-
7Cerere de autorizareCerere de autorizare însotita de documentele Informatii profesionale, Detalii privind lucrarile realizate si Pagina de informatii anexate cererii de autorizare, conform Anexa 1 din Regulament.Formular predefinit
8Cerere de autorizare cf. Anexa 2Cerere de autorizare, conform Anexa 2 din Regulament, în cazul în care achitarea taxei de autorizare se face de catre o persoana juridica.Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Adeverință de electrician autorizatDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public
2 Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 11/ 13.03.2013 și modificat prin Ordinul nr. 116/ 20.12.2016, emis în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/ 2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.