Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Abilitarea serviciilor externe de prevenire si protectie

Descriere procedură

Serviciile externe de prevenire și protecție pot să își desfășoare activitatea numai dacă sunt în posesia unui certificat de abilitare a serviciului extern de prevenire și protecție, denumit în continuare certificat de abilitare. 

În cadrul fiecărui inspectorat teritorial de muncă, respectiv al municipiului București, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, s-a constituit o comisie de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă. 

În vederea abilitării, solicitantul trebuie să transmită comisiei de abilitare și avizare dosarul prevăzut la art.37 din HG nr. 1425/2006, prin poștă, cu confirmare de primire, sau să transmită documentele online prin PCUe, cu cel puțin 10 zile înainte de data întrunirii comisiei.

Persoanele fizice si juridice stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care nu au fost supuse în aceste state unei proceduri similare celei de abilitare pot presta servicii de prevenire si protecție pe teritoriul României doar dacă sunt abilitate potrivit HG nr. 1425/2006.

Pentru solicitanții care îndeplinesc condițiile prevăzute de HG 1425/2006, certificatul de abilitare se eliberează în termen de 10 zile de la data întrunirii comisiei de abilitare și avizare.

Această procedură poate fi realizată şi online, prin accesarea de către solicitant a paginii de internet a inspectoratului teritorial de munca, pagină care poate fi găsită accesând site-ul https://www.inspectiamuncii.ro/contact.

Pentru transmiterea documentelor se va accesa secţiunea Angajator, subsecţiunea Certificate abilitare. Solicitantul se poate înregistra cu aceleaşi credenţiale (utilizator şi parolă) eliberate pentru transmiterea electronică a datelor din Revisal.

Căi de atac

Solicitantul căruia nu i s-a acordat abilitarea are dreptul, în termen de 30 de zile de la data primirii înştiinţării, să facă contestaţie la Comisia de contestaţii constituită în cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. Răspunsul la contestaţie va fi transmis prin poştă în termen de 30 de zile.

Date de contact

Datele de contact ale comisiilor de abilitare și avizare pot fi găsite accesând site-ul https://www.inspectiamuncii.ro/ro/contact

Registru de linkuri

Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate poate fi accesată la adresa https://www.inspectiamuncii.ro/servicii-externe.

Instituţia responsabilă
Comisii de abilitare si avizare,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
50 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
2 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1opisul documentelor din dosar Atasament-
2lista cu personalul care va desfasura activitati în domeniul securitatii si sanatatii în munca lista cu personalul care va desfasura activitati în domeniul securitatii si sanatatii în muncaAtasament-
3curriculum vitae pentru personalul care va desfasura activitatile de prevenire si protectie curriculum vitae pentru personalul care va desfasura activitatile de prevenire si protectieAtasament-
4memoriu de prezentare, din care sa rezulte mijloacele materiale si resursele umane de care dispun Memoriul de prezentare trebuie sa contina, cel putin, informatii cu privire la: a)sediu social; b)baza tehnico-materiala; c)activitatile de prevenire si protectie prevazute la art. 15 al HG1425/2006 pe care intentioneaza sa le desfasoare.Atasament-
5cerere de abilitarepotrivit modelului din HG nr. 1425/2006, anexa nr. 8Document scanat
6copie certificat de înregistrare la registrul comertuluicopie de pe certificatul de înregistrare la registrul comertului, care sa contina codul CAEN corespunzator activitatii pentru care se abiliteaza, si, dupa caz, copie de pe actul constitutiv;Document scanat-
7copii ale documentelor care atesta pregatirea profesionala si nivelul de pregatire a personalului care va desfasura activitati în domeniul securitatii si sanatatii în muncacopii ale documentelor care atesta pregatirea profesionala si nivelul de pregatire, potrivit prevederilor art. 31 si 32 al HG 1425/2006, a personalului care va desfasura activitati în domeniul securitatii si sanatatii în muncaDocument scanat-
8copii ale documentelor care atesta vechimea de cel putin 5 ani în domeniul securitatii si sanatatii în munca, pentru conducatorul serviciului extern de prevenire si protectiecopii ale documentelor care atesta vechimea de cel putin 5 ani în domeniul securitatii si sanatatii în munca, pentru conducatorul serviciului extern de prevenire si protectieDocument scanat-
9copii ale deciziei de numire si contractului individual de munca, pe perioada nedeterminata, pentru conducatorul serviciului extern de prevenire si protectiecopii ale deciziei de numire si contractului individual de munca, pe perioada nedeterminata, pentru conducatorul serviciului extern de prevenire si protectieDocument scanat-
10copii ale contractelor individuale de muncacopii ale contractelor individuale de munca ale personalului de executie din serviciul extern de prevenire si protectie;Document scanat-
11declaratii ale personalului privind pastrarea confidentialitatiideclaratii ale personalului serviciului extern de prevenire si protectie privind pastrarea confidentialitatii, în timpul si dupa încetarea desfasurarii activitatilor de prevenire si protectie, asupra informatiilor la care are acces.Document scanat-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Informare privind eliberarea certificatului de abilitareNotificare-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1HG 1425/2006 Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.