Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksdomeniideactivitatedetalii

domeniideactivitatedetalii

Activitati de servicii privind forta de munca

1. Certificat de acreditare furnizor de servicii de informare si consiliere profesionala

Cui ne adresam?

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care solicita acreditarea pentru furnizarea de servicii de informare si consiliere profesionala. Furnizorii de servicii de ocupare (informare si consiliere profesionala) provin din statele membre ale UE si SEE, au obtinut aceasta calitate in statele membre de origine, iar in vederea acreditarii in Romania, acestia trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

A. sa aiba prevazut ca obiect de activitate serviciul pentru care se solicita acreditarea

B. sa dispuna de baza materiala, dupa caz, pentru:

 • evaluarea si autoevaluarea persoanei  in vederea orientarii profesionale
 • efectuarea de teste de aptitudini, dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in  cautarea unui loc de munca
 • instruire in tehnici si metode de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocuparii unui loc de munca
 • mediere electronica

Furnizorii carora li s-a retras  acreditarea pot solicita o noua acreditare numai dupa ce fac dovada platii amenzilor stabilite, dupa caz, conform prevederilor prezentelor criterii de acreditare. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    →   Acreditarea furnizorilor de servicii de informare si consiliere profesionala

2. Adresa de instiintare din partea AJOFM/AMOFM Bucuresti privind prestarea de servicii de mediere, de informare si consiliere profesionala

Cui ne adresam?

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care solicita servicii  de mediere a muncii si/sau servicii de informare si consiliere profesionala, sunt stabiliti in alt stat membru al UE si SEE si au dreptul legal de a presta astfel de servicii in tara de origine. Notificarea prestarii serviciilor de ocupare in regim transfrontalier se realizeaza de catre furnizori, cu cel putin 5 zile lucratoare anterior inceperii activitatii, prin depunerea sau transmiterea la Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Judeteana, respectiv ANOFM din Bucuresti, in a carei raza teritoriala intentioneaza sa isi desfasoare activitatea, a formularului, al carui model este prevazut in legislatie, (HG nr.277/2002)  insotit de urmatoarele documente:

 • documentul prin care se face dovada stabilirii in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau Spatiului Economic European
 • documentul care atesta acreditarea sau autorizarea furnizorului pentru prestarea serviciilor, eliberat de autoritatea competenta din statul membru de stabilire, in copie certificata de catre furnizor, insotit de o traducere necertificata in limba romana a acestui document, in cazul furnizorului de servicii de ocupare stabilit intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European
 • certificat de cazier judiciar sau document echivalent, eliberat de autoritatea emitenta din statul membru de stabilire, in copie certificata de catre furnizor, insotit de o traducere necertificata in limba romana
 • certificat de cazier fiscal sau document echivalent, eliberat de autoritatea emitenta din statul membru de stabilire, in copie certificata de catre furnizor, insotit de o traducere necertificata in limba romana
 • acte doveditoare sau declaratie pe propria raspundere a furnizorului, care sa ateste ca acesta nu se afla in statul de provenienta in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, nu are activitatile prin care asigura acordarea serviciilor de ocupare suspendate sau restrictii asupra acestora ori ca nu se afla in alte situatii similare reglementate de lege.

Procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti click    →  Notificarea AJOFM/AMOFM Bucuresti de catre furnizorii de servicii de ocupare stabiliti in alt stat membru UE si SEE, in situatia in care intentioneaza sa presteze transfrontalier servicii pe teritoriul Romaniei, cu caracter temporar sau ocazional 

3. Adresa de instiintare din partea AJOFM/AMOFM Bucuresti privind prestarea serviciilor de mediere a muncii, informare si consiliere profesionala

Cui ne adresam?

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care solicita servicii de mediere a muncii, informare si consiliere profesionala, care se supun acreditarii, notificarii, cu exceptia persoanelor fizice autorizate  sa desfasoare o activitate independenta privind infiintarea in Romania de filiale, sucursale, sedii secundare. Notificarea se realizeaza prin depunerea sau transmiterea la Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala functioneaza respectivele filiale, sucursale sau alte sedii secundare, a unui formular insotit de urmatoarele documente:

 • documentul  in copie certificata care atesta acreditarea sau autorizarea in statul de provenienta ori, dupa caz, in Romania, pentru prestarea de servicii insotit, dupa caz, de o traducere necertificata in limba romana
 • actul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, a filialei, sucursalei sau a altui sediu secundar, in copie
 • acte doveditoare sau declaratie pe propria raspundere a furnizorului, din care sa rezulte ca furnizorul care infiinteaza respectiva filiala, sucursala ori alt sediu secundar nu a savarsit infractiuni in legatura cu serviciile de ocupare pe care le presteaza, precum si acte doveditoare sau declaratie pe propria raspundere a furnizorului, care sa ateste ca acesta nu se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, nu are activitatile prin care asigura acordarea serviciilor de ocupare suspendate sau restrictii asupra acestora, nu exista hotarari judecatoresti definitive de condamnare in legatura cu incalcarea legislatiei privind prestarea serviciilor de ocupare ori ca nu se afla in alte situatii similare reglementate de lege
 • declaratie pe propria raspundere a furnizorului, din care sa rezulte indeplinirea de catre filiala, sucursala sau de catre orice alt sediu secundar infiintat a reglementarilor prevazute de HG nr. 277/2002.

Procedura are caracter national.

Daca doriti click → Notificarea AJOFM/AMOFM Bucuresti de catre furnizorii de servicii de ocupare acreditati/notificati privind infiintarea in Romania de filiale/ sucursale/ sedii secundare care presteaza servicii de medierea muncii/informare si consiliere profesionala

4. Adresa de instiintare din partea AJOFM/AMOFM Bucuresti privind prestarea de servicii de mediere a muncii, servicii de informare si consiliere profesionala care sunt acreditati in statele membre UE/SEE

Cui ne adresam?

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care sunt acreditate in a presta servicii de mediere a muncii si/sau servicii de informare si consiliere profesionala in  alte state membre ale  UE si SEE si doresc sa  fie acreditati/autorizati cu caracter permanent in Romania, in serviciile amintite mai sus. Serviciile specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, denumite in continuare servicii de ocupare, consta in:

 • servicii de informare si consiliere
 • servicii de mediere a muncii pe piata interna

Aceste servicii  sunt furnizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau de alti furnizori de servicii din Romania ori proveniti din statele membre ale Uniunii Europene sau Spatiului Economic European,  acreditati in conditiile prevazute de prezentele criterii de acreditare ori, dupa caz, supusi procedurii de notificare. Notificarea prestarii serviciilor de ocupare in regim transfrontalier, se realizeaza de catre furnizori  prin depunerea sau transmiterea la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala intentioneaza sa isi desfasoare activitatea, a formularului al carui model este prevazut in anexa nr. 2, precum si a documentelor prevazute in HG nr. 277 / 2002. Procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti click → Notificarea AJOFM/AMOFM Bucuresti de catre furnizorii de servicii de ocupare din UE si SEE acreditati/autorizati privind prestarea cu caracter permanent in Romania de servicii de medierea muncii pe piata interna/informare si consiliere profesionala

5. Certificat de acreditare a furnizorilor de servicii de mediere a muncii pe piata interna din Romania

Cui ne adresam?

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care solicita servicii  de mediere a muncii pe piata interna din Romania. Serviciile specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca,  consta in:

 • servicii de informare si consiliere
 • servicii de mediere a muncii pe piata interna

Acreditarea furnizorilor de servicii de mediere a muncii pe piata interna din Romania se realizeaza in conditiile prevazute de HG nr.277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre ANOFM prin agentiile teritoriale: AJOFM/AMOFM Bucuresti in a caror raza teritoriala isi au sediul, domiciliul/resedinta furnizorii acestor servicii.

Acreditarea furnizorilor acordata in conditiile criteriilor de acreditare poate fi suspendata de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la solicitarea expresa a furnizorului acreditat sau daca se constata de catre personalul cu atributii de control din cadrul acestor institutii, ca au incalcat unele criterii, precum si de catre organele abilitate de catre legislatia in vigoare. Procedura are caracter national.

Daca doriti click  → Acreditarea furnizorilor de servicii de mediere a muncii pe piata interna -Romania