Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Acreditarea furnizorilor de servicii de informare si consiliere profesionala

Descriere procedură
Acreditarea furnizorilor de servicii de informare si consiliere profesionala se realizeaza în conditiile HG nr. 277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre ANOFM prin agentiile teritoriale AJOFM/AMOFM Bucuresti în a caror raza teritoriala furnizorii îsi au sediul sau, dupa caz, domiciliul/resedinta. Furnizorii de servicii de ocupareinformare si consiliere profesionala din statele membre ale UE si SEE pentru care, pentru prestarea acestor servicii, în baza legislatiei statului de provenienta nu a fost necesara obtinerea unei acreditari/autorizari, nefiind astfel supusi unor conditii de acreditare/autorizare, în cazul prestarii acestor activitati în România, se supun acelorasi conditii de acreditare ca si furnizorii din România, cu exceptia furnizorilor care intentioneaza sa presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar/ocazional si care în cazul prestarii activitatii lor în România se supun procedurii de notificare.

Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun

Date de contact
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
Str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4, Bucureşti 040305
Telefon:  021.303.98.31
E-mail: anofm@anofm.ro
Instituţia responsabilă
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
20 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Cerere acreditareCererea se impune a fi însotita de documentele prevazute la art.5 din Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG nr.277/2002, cu modificarile si completarile ulterioareAtasament-
2Document care dovedeste înregistrarea, dupa caz: certificat de înregistrare la ONRC, autorizatia pentru desfasurarea de activitati independente, certificat de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor.Documentul se prezinta în copie certificata de furnizor si poate fi, dupa caz: certificat de înregistrare la ONRC, autorizatia pentru desfasurarea de activitati independente, certificat de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor.Atasament-
3Act constitutiv, în copie certificata de furnizor, din care sa rezulte ca obiectul de activitate cuprinde serviciul de informare si consiliere profesionala pentru care se solicita acreditareaÎn situatia in care exista obligatia de utilizare a cod CAEN, obiectul de activitate este activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca cod CAEN 7810.În situatia altor entitati constituite în conditiile legii, pentru care nu exista obligatia de utilizare a cod CAEN, obiectul de activitate poate fi de ex: servicii de informare si consiliere profesionala.Se depune în situatia în care în documentul care dovedeste înregistrarea furnizorului nu este prevazut obiectul de activitate.Pentru furnizorii din Uniunea Europeana si din Spatiul Economic European care se supun obligatiei de acreditare se accepta orice document din statul de provenienta emis în scop echivalent ori din care reiese clar ca sunt îndeplinite cerintele documentului.Documentele emise în alte state membre UE si SEE se depun în copie certificata de furnizor, însotite de traducerea necertificata în lb. româna.Atasament-
4Acte doveditoare sau declaratie pe propria raspundere a furnizorului, din care sa rezulte ca acesta nu a savârsit infractiuni în România sau, dupa caz, în statul de provenienta în legatura cu serviciile de ocupare pe care le presteazaAtesta eligibilitatea.Acte doveditoare sau declaratie pe propria raspundere a furnizorului, din care sa rezulte ca acesta nu a savârsit infractiuni în România sau, dupa caz, în statul de provenienta în legatura cu serviciile de ocupare pe care le presteaza. Pentru furnizorii din Uniunea Europeana si din Spatiul Economic European care se supun obligatiei de acreditare se accepta orice document din statul de provenienta emis în scop echivalent ori din care reiese clar ca sunt îndeplinite cerintele documentului. Documentele emise în alte state membre UE si SEE se depun în copie certificata de furnizor, însotite de traducerea necertificata în lb. româna.Atasament-
5Acte doveditoare sau declaratie pe propria raspundere a furnizorului care sa ateste situatia juridica a acestuiaAtesta elegibilitatea.Acte doveditoare sau declaratie pe propria raspundere a furnizorului care sa ateste ca acesta nu se afla în România ori dupa caz, în statul de provenienta în situatia de insolventa, în procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, nu are activitatile prin care asigura acordarea serviciilor de ocupare suspendate ori restrictii asupra acestora, nu exista hotarâri judecatoresti definitive de condamnare în legatura cu încalcarea legislatiei privind prestarea serviciilor de ocupare sau ca nu se afla în alte situatii similare reglementate de lege. Pentru furnizorii din UE si SEE care se supun obligatiei de acreditare se accepta orice document din statul de provenienta emis în scop echivalent ori din care reiese clar ca sunt îndeplinite cerintele documentului depus în copie certificata de furnizor însotit de traducerea necertificata în lb româna.Atasament-
6Documente care atesta situatia juridica a spatiului în care presteaza serviciul pentru care solicita acreditarea, în copie certificata de furnizorAtesta capacitatea tehnica si manageriala.Se depun in copie certificata de furnizor.Pentru furnizorii din Uniunea Europeana si din Spatiul Economic European care se supun obligatiei de acreditare se accepta orice document din statul de provenienta emis în scop echivalent ori din care reiese clar ca sunt îndeplinite cerintele documentului. Documentele emise în alte state membre UE si SEE se depun în copie certificata de furnizor, însotite de traducerea necertificata în lb. româna.Atasament-
7Declaratie cu privire la existenta bazei materiale, inclusiv dotarile specifice, echipamentul tehnic si alte mijloace fixe pe care se angajeaza sa le utilizeze pentru realizarea serviciului pentru care solicita acreditareaAtesta capacitatea tehnica si manageriala.Declaratie pe propria raspundere a furnizorului cu privire la existenta bazei materiale prevazuta la art.3 lit.B lit.a)-c) din criteriile de acreditare aprobate prin HG nr.277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv dotarile specifice, echipamentul tehnic si alte mijloace fixe pe care se angajeaza sa le utilizeze pentru realizarea serviciului pentru care solicita acreditarea. Pentru furnizorii din Uniunea Europeana si din Spatiul Economic European care se supun obligatiei de acreditare se accepta orice document din statul de provenienta emis în scop echivalent ori din care reiese clar ca sunt îndeplinite cerintele documentului. Documentele emise în alte state membre UE si SEE se depun în copie certificata de furnizor, însotite de traducerea necertificata în lb. româna.Atasament-
8Declaratie care contine informatii privind descrierea serviciului oferit, respectiv modul de organizare si obiectivele stabilite, grupurile-tinta, asigurarea cu personal de specialitateAtesta capacitatea tehnica si manageriala. Declaratie pe propria raspundere a furnizorului care contine informatii privind descrierea serviciului oferit, respectiv modul de organizare si obiectivele stabilite, grupurile-tinta, asigurarea cu personal de specialitate. Pentru furnizorii din Uniunea Europeana si din Spatiul Economic European care se supun obligatiei de acreditare se accepta orice document din statul de provenienta emis în scop echivalent ori din care reiese clar ca sunt îndeplinite cerintele documentului. Documentele emise în alte state membre UE si SEE se depun în copie certificata de furnizor, însotite de traducerea necertificata în lb. româna.Atasament-
9Documente care atesta îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 lit. C din criteriile de acreditare aprobate prin HG nr.277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, în copie certificata de furnizorAtesta capacitatea tehnica si manageriala. Atesta asigurarea cu personal, astfel cum se prevede la art. 3 lit. C din criteriile de acreditare aprobate prin HG nr.277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Experienta în domeniul serviciului pentru care se solicita acreditarea se atesta prin: curriculum vitae-model European. Pentru furnizorii din Uniunea Europeana si din Spatiul Economic European care se supun obligatiei de acreditare se accepta orice document din statul de provenienta emis în scop echivalent ori din care reiese clar ca sunt îndeplinite cerintele documentului. Documentele emise în alte state membre UE si SEE se depun în copie certificata de furnizor, însotite de traducerea necertificata în lb. româna.Atasament-
10Dovada achitarii taxei de acreditareDocument prin care se ateasta plata taxei de acreditare, direct la sediul AJOFM/AMOFM Bucuresti sau prin virament bancar în contul AJOFM/AMOFM Bucuresti.Atasament-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Adresa de instiintare din partea AJOFM/AMOFM BucurestiDocument-
2Certificat de acreditare (furnizor de servicii de informare si consiliere profesionala)Document-
3Decizie privind acreditarea/respingerea acreditariiDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1HOTARÂREA GUVERNULUI privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca

Profesii reglementate

Procedură pentru stabilire temporară

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.