Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Notificarea AJOFM/AMOFM Bucuresti de catre furnizorii de servicii de ocupare acreditati/notificati privind înfiintarea in România de filiale/ sucursale/ sedii secundare care presteaza servicii de medierea muncii/informare si consiliere profesionala

Descriere procedură

Procedura vizeaza obligatia de notificare a AJOFM/AMOFM Bucuresti de catre furnizorii servicii de medierea muncii pe piata interna Romania/informare si consiliere profesionala care se supun acreditarii/notificarii, cu exceptia persoanelor fizice autorizate sa desfasoara o activitate independenta si a furnizorilor stabiliti în alt stat membru UE/SEE care presteaza transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, temporar/ocazional, cu privire la înfiintarea pe teritoriul României de filiale/sucursale/sedii secundare ale caror activitati privesc aceste servicii, reglementata prin Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG nr. 277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Obligatia se considera îndeplinita în situatia depunerii notificarii la AJOFM/AMOFM Bucuresti în raza careia functioneaza respectivele filiale/sucursale/alte sedii secundare împreuna cu toate documentele prevazute de lege care însotesc aceasta notificare.

Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4, Bucureşti 040305
Telefon:  021.303.98.31
Instituţia responsabilă
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
Transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
20 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Document care atesta acreditarea sau autorizarea furnizorului în statul de provenienta ori, dupa caz, în România pentru prestarea serviciilor de mediere a muncii si/sau a serviciilor de informare si consiliere profesionalaDocumentul care atesta acreditarea sau autorizarea în statul de provenienta ori, dupa caz, în România, pentru prestarea serviciilor de mediere a muncii si/sau a serviciilor de informare si consiliere profesionala, a furnizorului care înfiinteaza respectiva filiala, sucursala sau alt sediu secundar, eliberat de autoritatea competenta din statul membru respectiv sau, dupa caz, din România (AJOFM/AMOFM Bucuresti), în copie certificata de catre furnizor, însotit, dupa caz, de o traducere necertificata în limba româna a acestui document.Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, care se notifica conform prevederilor legale, accepta orice document dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau Spatiul Economic European emis într-un scop echivalent sau din care reiese clar ca sunt îndeplinite cerintele documentului.Atasament-
2Actul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului a filialei, sucursalei sau a altui sediu secundarDocumentul se prezinta in copie.Atasament-
3Acte doveditoare/declaratie pe propria raspundere a furnizorului, din care sa rezulte ca furnizorul care înfiinteaza respectiva filiala/sucursala/alt sediu secundar nu a savârsit infractiuni în legatura cu serviciile de ocupare pe care le presteazaActe doveditoare sau declaratie pe propria raspundere a furnizorului, din care sa rezulte ca furnizorul care înfiinteaza respectiva filiala, sucursala ori alt sediu secundar nu a savârsit infractiuni în legatura cu serviciile de ocupare pe care le presteaza. Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, care se notifica conform prevederilor legale, accepta orice document dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau Spatiul Economic European emis într-un scop echivalent sau din care reiese clar ca sunt îndeplinite cerintele documentului.Atasament-
4Acte doveditoare sau declaratie pe propria raspundere a furnizorului, care sa ateste situatia juridica a acestuiaActe doveditoare sau declaratie pe propria raspundere a furnizorului, care sa ateste ca acesta nu se afla în situatia de insolventa, în procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, nu are activitatile prin care asigura acordarea serviciilor de ocupare suspendate sau restrictii asupra acestora, nu exista hotarâri judecatoresti definitive de condamnare în legatura cu încalcarea legislatiei privind prestarea serviciilor de ocupare ori ca nu se afla în alte situatii similare reglementate de lege.Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, care se notifica conform prevederilor legale, accepta orice document dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau Spatiul Economic European emis într-un scop echivalent sau din care reiese clar ca sunt îndeplinite cerintele documentului.Atasament-
5Declaratie pe propria raspundere a furnizorului din care sa rezulte îndeplinirea de catre filiala/ sucursala/ orice alt sediu secundar înfiintat a criteriilor prevazute de legeDeclaratie pe propria raspundere a furnizorului, din care sa rezulte îndeplinirea de catre filiala, sucursala sau de catre orice alt sediu secundar înfiintat a criteriilor prevazute la art.3 din Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG nr.277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.Atasament-
6NotificareModelul notificarii este prevazut în anexa nr.3 la Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG nr.277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Notificarea se impune a se realiza astfel cum se prevede la art.4^3 din Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG nr.277/2002, cu modificarile si completarile ulterioareDocument scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Adresa de instiintare din partea AJOFM/AMOFM BucurestiDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1HOTARÂREA GUVERNULUI privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.