Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Notificarea AJOFM/AMOFM Bucuresti de catre furnizorii de servicii de ocupare stabiliti in alt stat membru UE si SEE, in situatia in care intentioneaza sa presteze transfrontalier servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional

Descriere procedură

Procedura vizeaza obligatia de notificare a AJOFM/AMOFM Bucuresti, de catre furnizorii de servicii de mediere a muncii si/sau servicii de informare si consiliere profesionala stabiliti în alt stat membru al UE si SEE care au dreptul legal de a presta astfel de servicii în baza legislatiei statului de provenienta, fiind supusi sau nu, dupa caz, unei proceduri de acreditare/autorizare pentru prestarea respectivelor servicii, în situatia în care intentioneaza sa presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar/ocazional, reglementata prin Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HGnr. 277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Obligatia se considera îndeplinita în situatia depunerii notificarii la agentia teritoriala în a carei raza teritoriala se intentioneaza sa se desfasoare activitatea împreuna cu toate docum prev de lege care însotesc aceasta notificare.

Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4, Bucureşti 040305
Telefon:  021.303.98.31
E-mail: anofm@anofm.ro
Instituţia responsabilă
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
Transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
20 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Documentul prin care se face dovada stabilirii în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau Spatiului Economic EuropeanDocumentul este eliberat de autoritatea competenta din statul membru de provenienta a furnizorului si se poate prezenta si în copie certificata de catre furnizor, însotit de o traducere necertificata în limba româna a acestui document.Atasament-
2Document care atesta acreditarea sau autorizarea furnizorului în statul de provenienta pentru prestarea serviciilor de mediere a muncii si/sau a serviciilor de informare si consiliere profesionalaDocumentul se prezinta în cazul furnizorului de servicii de ocupare stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, a carui legislatie prevede obligatia obtinerii unei acreditari /autorizatii pentru prestarea serviciilor mentionate. Documentul este eliberat de autoritatea competenta din statul membru de provenienta a furnizorului si se prezinta în copie certificata de catre furnizor, însotit de o traducere necertificata în limba româna a acestui document.Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, care se notifica conform prevederilor legale, accepta orice document dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau Spatiul Economic European emis într-un scop echivalent sau din care reiese clar ca sunt îndeplinite cerintele documentului.Atasament-
3Document din care rezulta ca furnizorul nu a încalcat în statul de provenienta legislatia privind prestarea serviciilor de ocupare/declaratie pe propria raspundere ca nu a încalcat în statul de provenienta legislatia privind prestarea serviciilorDocumentul se prezinta în cazul furnizorului de servicii de ocupare stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, a carui legislatie nu prevede obligatia obtinerii unei acreditari/autorizatii pentru obtinerea dreptului de prestare a serviciilor de medierea muncii/informare si consiliere profesionala. Documentul doveditor este eliberat de autoritatea competenta din statul membru de provenienta a furnizorului si se prezinta în copie certificata de catre furnizor, însotit de o traducere necertificata în limba româna a acestui document. Document doveditor poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere a furnizorului din care sa rezulte ca nu a încalcat în statul de provenienta legislatia privind prestarea serviciilor de medierea muncii/informare si consiliere profesionala.Atasament-
4Certificat de cazier judiciar sau document echivalentDocumentul este eliberat de autoritatea emitenta din statul membru de stabilire si se prezinta în copie certificata de catre furnizor, însotit de o traducere necertificata în limba româna. Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, care se notifica conform prevederilor legale, accepta orice document dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau Spatiul Economic European emis într-un scop echivalent sau din care reiese clar ca sunt îndeplinite cerintele documentului.Atasament-
5Certificat de cazier fiscal sau document echivalentDocumentul este eliberat de autoritatea emitenta din statul membru de stabilire si se prezinta în copie certificata de catre furnizor, însotit de o traducere necertificata în limba româna. Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, care se notifica conform prevederilor legale, accepta orice document dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau Spatiul Economic European emis într-un scop echivalent sau din care reiese clar ca sunt îndeplinite cerintele documentului.Atasament-
6Acte doveditoare sau declaratie pe propria raspundere a furnizorului, care sa ateste situatia juridica a acestuiaActe doveditoare sau declaratie pe propria raspundere a furnizorului, care sa ateste ca acesta nu se afla în statul de provenienta în situatia de insolventa, în procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, nu are activitatile prin care asigura acordarea serviciilor de ocupare suspendate sau restrictii asupra acestora ori ca nu se afla în alte situatii similare reglementate de lege. Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, care se notifica conform prevederilor legale, accepta orice document dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau Spatiul Economic European emis într-un scop echivalent sau din care reiese clar ca sunt îndeplinite cerintele documentului.Atasament-
7NotificareModelul notificarii este prevazut în anexa nr.2 la Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG nr.277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Notificarea se impune a se realiza astfel cum se prevede la art.4^2 din Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG nr.277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.Document scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Adresa de instiintare din partea AJOFM/AMOFM BucurestiDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1HOTARÂREA GUVERNULUI privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca

Profesii reglementate

Procedură pentru stabilire temporară

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.