Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Notificarea AJOFM/AMOFM Bucuresti de catre furnizorii de servicii de ocupare din UE si SEE acreditati/autorizati privind prestarea cu caracter permanent in Romania de servicii de medierea muncii pe piata interna/informare si consiliere profesionala

Descriere procedură

Procedura vizeaza obligatia de notificare a AJOFM/AMOFM Bucuresti, de catre furnizorii de servicii de mediere a muncii si/sau servicii de informare si consiliere profesionala din alte state membre UE si SEE acreditati/autorizati în baza legislatiei statului de provenienta, privind prestarea, cu caracter permanent, în România, potrivit legii, de servicii de mediere a muncii pe piata interna din România si/sau servicii de informare si consiliere profesionala, reglementata prin Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG nr. 277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Obligatia se considera îndeplinita în situatia depunerii notificarii la agentia teritoriala din unitatea administrativ teritoriala în care se stabilesc cu caracter permanent în România, potrivit legii si au un sediu permanent sau dupa caz domiciliul/resedinta împreuna cu toate documentele prevazute de lege care însotesc aceasta notificare.

Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4, Bucureşti 040305
Telefon:  021.303.98.31
E-mail: anofm@anofm.ro
Instituţia responsabilă
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
Transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
20 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Document care atesta acreditarea sau autorizarea furnizorului în statul de provenienta pentru prestarea serviciilor de mediere a muncii si/sau a serviciilor de informare si consiliere profesionalaDocumentul este eliberat de autoritatea competenta din statul membru de provenienta a furnizorului si se prezinta în copie certificata de catre furnizor, însotit de o traducere necertificata în limba româna a acestui document. Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, care se notifica conform prevederilor legale, accepta orice document dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau Spatiul Economic European emis într-un scop echivalent sau din care reiese clar ca sunt îndeplinite cerintele documentului.Atasament-
2Certificat de cazier judiciar sau document echivalentDocumentul este eliberat de autoritatea emitenta din statul membru de stabilire si se prezinta în copie certificata de catre furnizor, însotit de o traducere necertificata în limba româna. Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, care se notifica conform prevederilor legale, accepta orice document dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau Spatiul Economic European emis într-un scop echivalent sau din care reiese clar ca sunt îndeplinite cerintele documentului.Atasament-
3Certificat de cazier fiscal sau document echivalentDocumentul este eliberat de autoritatea emitenta din statul membru de stabilire si se prezinta în copie certificata de catre furnizor, însotit de o traducere necertificata în limba româna. Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, care se notifica conform prevederilor legale, accepta orice document dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau Spatiul Economic European emis într-un scop echivalent sau din care reiese clar ca sunt îndeplinite cerintele documentului.Atasament-
4Actul de înregistrare la Oficiul National al Registrului ComertuluiDocumentul se prezinta in copie.Atasament-
5Acte doveditoare sau declaratie pe propria raspundere a furnizorului, care sa ateste situatia juridica a acestuiaActe doveditoare sau declaratie pe propria raspundere a furnizorului, care sa ateste ca acesta nu se afla în statul de provenienta în situatia de insolventa, în procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, nu are activitatile prin care asigura acordarea serviciilor de ocupare suspendate sau restrictii asupra acestora ori ca nu se afla în alte situatii similare reglementate de lege. Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, care se notifica conform prevederilor legale, accepta orice document dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau Spatiul Economic European emis într-un scop echivalent sau din care reiese clar ca sunt îndeplinite cerintele documentului.Atasament-
6NotificareModelul notificarii este prevazut în anexa nr.1 la Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG nr.277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Notificarea se impune a se realiza astfel cum se prevede la art.4^1 din Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG nr.277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.Document scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Adresa de instiintare din partea AJOFM/AMOFM BucurestiDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1HOTARÂREA GUVERNULUI privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.