Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksdomeniideactivitatedetalii

domeniideactivitatedetalii

Activitati de servicii in tehnologia informatiei

1. Decizie privind dreptul de a furniza servicii de certificare calificata

Cui ne adresam?

 1. Ministerului pentru Societatea Informationala

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice sijuridice care intentioneaza sa furnizeze servicii de certificare. Cu 30 de zile inainte de inceperea activitatilor legate de certificarea semnaturilor electronice persoanele care intentioneaza sa furnizeze servicii de certificare au obligatia de a notifica autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu cu privire la data inceperii acestor activitati.Scopulavizului ilconstituieverificareaindepliniriidecatresistemulinformatical emitentului si de solutia software, prin intermediul carora esteoferit instrumentul de plata cu acces la distanta. Procedura are caracter national.

Daca doriti clickSemnatura electronica- Notificare

2. Aviz pentru furnizarea instrumentului de plata cu acces la distanta

Cui ne adresam?

 1. Ministerului pentru Societatea Informationala

Care sunt costurile?

Nu se pecep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Prezenta procedurase adreseazabancilor si sucursalelor,persoanelorjuridiceromane, sistrainesiareca obiectstabilireaproceduriiprivindeliberareaavizuluiMinisterului Societatii Informationale asuprainstrumentelordeplatacuaccesladistantatipinternet-banking, home-banking sau mobile-banking.Instrumentul de plata cu acces la distanta este solutia informatica ce permite detinatorului sa aiba acces de la distanta la fondurile aflate in contul sau, in scopul obtineriideinformatii privind situatia conturilor si operatiunilorefectuate, aplatilorsautransferurilor de fonduricatreunbeneficiar,prin intermediul unei aplicatii informatice, al unei metode de autentificare si al unui mediu de comunicatie. Procedura are caracter national.

Daca doriti clickAvizarea instrumentelor de plata cu acces la distanta

3. Ordin de acreditare administrator arhiva electronica

Cui ne adresam?

 1. Ministerului pentru Societatea Informationala

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseasa persoanelor fizice si juridicecare dorescsa obtina calitatea de administrator arhiva electronica. Cu 30 de zile inainte de inceperea activitatilor legate de arhivarea documentelor in forma electronica, persoanele care intentioneaza sa furnizeze servicii de arhivare electronica au obligatia de a notifica autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu cu privire la data inceperii acestor activitati.Odata cu efectuarea notificarii, administratorul arhivei electronice are obligatia de a comunica autoritatii de reglementare si supraveghere specializate in domeniu toate informatiile referitoare la procedurile de securitate si de conservare utilizate, precum si orice alte informatii cerute de catre autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu. Administratorul arhivei electronice are obligatia de a comunica autoritatii de reglementare si supraveghere specializate in domeniu, cu cel putin 10 zile inainte, orice intentie de modificare a procedurilor de securitate si de conservare, cu precizarea datei si orei la care modificarea intra in vigoare, precum si obligatia de a confirma, in termen de 24 de ore, modificarea efectuata. Procedura are caracter national.

Daca doriti clickArhivarea documentelor in forma electronica - Acreditare administrator arhiva electronica

4. Ordin de acreditare

Cui ne adresam?

 1. Ministerului pentru Societatea Informationala

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura de acreditare se adreseaza persoanelor fizicesi juridice. In vederea acreditarii, furnizorul de certificate calificate trebuie sa faca dovada :

 • utilizarii a cel putin 5 persoane angajate in baza unor contracte individuale de munca cu norma intreaga sau prin incheierea de contracte de prestari de servicii cu societati comerciale ori persoane fizice autorizate
 • utilizarii unei scheme de personal care sa asigure un flux continuu de emitere, suspendare si revocare a certificatelor si segregarea rolurilor angajatilor
 • utilizarii unei arhitecturi distribuite a sistemului de certificare si sistemului de inregistrare, separand logic si fizic functionalitatile publice: inregistrarea cererilor de certificate, registrul de certificate si validarea cererilor de emitere a certificatelor
 • detinerii sau utilizarii unui sediu de rezerva pentru continuarea operatiunilor in cazul aparitiei unui eveniment care sa impiedice utilizarea sediului principal
 • certificarilor legate de sistemul de management al calitatii si management al securitatii informationale, certificate in conformitate cu standardele ISO 9001 si, respectiv, ISO 27001 sau Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate definite prin Hotararea Guvernului nr. 585/2002 ori ultimele versiuni ale acestora sau standardele care le inlocuiesc.

Procedura are caracter national.

Daca doriti clickSemnatura electronica - Acreditare

5. Angajament jurnizare servicii de marcare temporala

Cui ne adresam?

 1. Ministerului pentru Societatea Informationala

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura de notificarea se adreseaza persoanelor fizice si juridice care intentioneaza sa furnizeze servicii de marcare temporala. Cu 30 de zile inainte de inceperea activitatilor legate de emiterea marcilor temporale, persoanele care intentioneaza sa furnizeze servicii de marcare temporala au obligatia de a notifica autoritatii, data inceperii acestor activitati. Furnizorii de servicii de marcare temporala au obligatia de a crea si de a mentine un registru electronic operativ de evidenta cuprinzand momentul de timp la care au fost emise marcile temporale. Furnizorul de servicii de marcare temporala trebuie sa dispuna de instrumente financiare asiguratorii pentru acoperirea prejudiciilor pe care le-ar putea cauza cu prilejul desfasurarii activitatilor legate de marcarea temporala.Procedura are caracter national.

Daca doriti click → Furnizarea de servicii de marcare temporala

6. Ordin de autorizare a centrului de date

Cui ne adresam?

 1. Ministerului pentru Societatea Informationala

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseazapersoanelor fizicesijuridice. Furnizarea serviciilor de arhivare electronica nu este supusa niciunei autorizari prealabile si se desfasoara in concordanta cu principiile concurentei libere si loiale, cu respectarea actelor normative in vigoare. Cu 30 de zile inainte de inceperea activitatilor legate de arhivarea documentelor in forma electronica, persoanele care intentioneaza sa furnizeze servicii de arhivare electronica au obligatia de a notifica autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu cu privire la data inceperii acestor activitati. Procedura prin care MCSI solutioneaza cererea pentru inceperea procedurii de autorizare depusa de catre persoana fizica sau juridica care intentioneaza sa obtina autorizarea unui centru de date. Procedura are caracter national.

Daca doriti click → Arhivarea documentelor in forma electronica - Autorizare centru de date

7. Autorizatie privind desfasurarea activitatii electronice notariale

Cui ne adresam?

 1. Ministerului pentru Societatea Informationala

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridicesi descriemodul in care MSI solutioneaza formularul de solicitare pentru desfasurarea activatii electronice notariale.Urmatoarele acte notariale pot fi indeplinite in forma electronica:

 • legalizarea copiilor electronice de pe documentele originale
 • datarea de data certa prin marcare temporala a documentelor ce indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr.589/2004 si atestarea locului unde s-au incheiat acestea
 • primirea si pastrarea in arhiva electronica a documentelor ce indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 alin. (1), Legea nr.589/2004
 • legalizarea traducerilor in forma electronica
 • eliberarea de duplicate
 • alte operatiuni prevazute de lege

Procedura are caracter national.

Daca doriti click Activitatea electronica notariala

8. Inscriere programe pentru calculator in Registrul national al programelor pentru calculator

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 100 lei/titlu program calculator produs pe teritoriul Romaniei
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice autorizate sau persoanelor juridice, care produc pe teritoriul Romaniei programe pentru calculator. Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, cum sunt:

 • scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum si programele pentru calculator
 • operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicarile, studiile, cursurile universitare, manualele scolare, proiectele si documentatiile stiintifice
 • compozitiile muzicale cu sau fara text
 • operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice si pantomimele
 • operele cinematografice, precum si orice alte opere audiovizuale
 • operele fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei
 • operele de arta grafica sau plastica, cum ar fi: operele de sculptura, pictura, gravura, litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei si a metalului, desene, design, precum si alte opere de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice

Procedura are caracter national.

Daca doriti clickInscriere programe pentru calculator produse in vederea comercializarii pe teritoriul Romaniei

9. Inscriere programe pentru calculator in Registrul national al programelor pentru calculator

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 50 lei/cerere pentru 1-20 titluri programe importate
 • 75 lei/cerere pentru 21-50 titluri programe importate
 • 100 lei/cerere pentru 51-100 titluri programe importate
 • 150 lei/cerere pentru cerere cu peste 100 titluri programe importate
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseazapersoanelorfizice autorizate sipersoanelor juridice, care importa programe pentru calculator.Acesteaau obligatia sa inscrie toate programele pentru calculator in Registrul national al programelor pentru calculator. Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, cum sunt:

 • scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum si programele pentru calculator
 • operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicarile, studiile, cursurile universitare, manualele scolare, proiectele si documentatiile stiintifice
 • compozitiile muzicale cu sau fara text
 • operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice si pantomimele
 • operele cinematografice, precum si orice alte opere audiovizuale
 • operele fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei
 • operele de arta grafica sau plastica, cum ar fi: operele de sculptura, pictura, gravura, litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei si a metalului, desene, design, precum si alte opere de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice

Procedura are caracter national.

Daca doriti click Inscriere programe pentru calculator importate pe teritoriul Romaniei

10. Inscriere programe pentru calculator in Registrul national al programelor pentru calculator

Cui ne adresam?

 1. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute umaroatele taxe:

 • 50 lei/cerere pentru 1-20 titluri programe importate
 • 75 lei/cerere pentru 21-50 titluri programe importate
 • 100 lei/cerere pentru 51-100 titluri programe importate
 • 150 lei/cerere pentru cerere cu peste 100 titluri programe importate
 • 300 lei /cerere in regim de urgenta
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelorfizice autorizate sau persoanelorjuridice, care importa programe pentru calculator, ele avandobligatia sa inscrie toate programele pentru calculator in Registrul national al programelor pentru calculator.Importatorii si fabricantii de suporturi si aparate, prevazute la art. 34 alin. (2) Lege nr. 8/1996, sunt obligati sa se inscrie la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in Registrul National al Copiei Private, si pot desfasura activitatile respective de import sau de productie numai dupa obtinerea de la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a certificatului de inregistrare. Acest certificat se elibereaza de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal si a Certificatului unic de inregistrare la registrul comertului, in termen de 5 zile de la depunerea acestora. Autoritatea competenta a decis ca procedura are doar un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul institutiei. Procedura are un caracter national.

Daca doriti click Inscriere programe pentru calculator importate pe teritoriul Romaniei - in regim de urgenta

11. Inscriere programe pentru calculator in Registrul national al programelor pentru calculator

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 50 lei/activitate
 • 20 lei/punct de lucru
 • 20 lei/spatiu de depozitare
 • optional: 300 lei /cerere in regim de urgenta
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Prezenta procedura se adreseaza persoanelor juridice si fizice si se refera la inregistrarea in Registrul National al Programelor pentru calculator. Dupa verificarea documentelor prevazute la art. 35, din OUG 25/2006, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor elibereaza certificatul corespunzator solicitantilor, astfel:

 • pentru cererile completate on-line in aplicatia informatica a Oficiului, anterior depunerii si inregistrarii la Oficiu, in termen de 4 zile lucratoare de la data inregistrarii
 • pentru cererile depuse si inregistrate direct la Oficiu, in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii
 • pentru cazurile in care se solicita eliberarea in regim de urgenta, in termen de doua zile lucratoare de la data inregistrarii

Procedura are caracter national.

Daca doriti clickInregistrarea in Registrul National al Programelor pentru Calculator

12. Reinnoirea certificatului de inregistrare in Registrul National al Programelor pentru Calculator

Cui ne adresam?

 1. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

Pentru preschimbarea certificatului in cazul in care certificatul este valabil (1 an de la data emiterii):

 • 50 lei/cerere
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca se achitanumai ca urmare a a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Pentru obţinerea unui nou certificat in cazul in care certificatul anterior este valabil (1 an de la data emiterii):

 • 25 lei/activitate
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Pentru obtinerea unui nou certificat in cazul in care certificatul anterior a expirat:

 • 50 lei/activitate
 • 20 lei/punct de lucru
 • 20 lei/spatiu de depozitare
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseazapersoanelor fizice autorizate si persoanelor juridice care doresc sa-si reinoiasca certificatul de inregistrare in Registrul national al Programelor pentru calculator. Reinoirea certificatului se face in baza art. 35, din OUG 25/2006 si anume Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor elibereaza certificatul corespunzator solicitantilor, astfel:

 • pentru cererile completate on-line in aplicatia informatica a Oficiului, anterior depunerii si inregistrarii la Oficiu, in termen de 4 zile lucratoare de la data inregistrarii
 • pentru cererile depuse si inregistrate direct la Oficiu, in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii
 • pentru cazurile in care se solicita eliberarea in regim de urgenta, in termen de doua zile lucratoare de la data inregistrarii

Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, cum sunt:

 • scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum si programele pentru calculator
 • operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicarile, studiile, cursurile universitare, manualele scolare, proiectele si documentatiile stiintifice
 • compozitiile muzicale cu sau fara text
 • operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice si pantomimele
 • operele cinematografice, precum si orice alte opere audiovizuale
 • operele fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei
 • operele de arta grafica sau plastica, cum ar fi: operele de sculptura, pictura, gravura, litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei şi a metalului, desene, design, precum si alte opere de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice

Procedura are caracter national.

Daca doriti click Reinnoirea Certificatului de inregistrare in Registrul National al Programelor pentru Calculator

13. Reinnoirea certificatului de inregistrare in Registrul National al Programelor pentru Calculator in regim de urgenta

Cui ne adresam?

 1. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

Pentru preschimbarea certificatului în cazul în care certificatul este valabil (1 an de la data emiterii):

 • 50 lei/cerere
 • 300 lei /cerere in regim de urgenta
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca se achitanumai ca urmare a a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Pentru obtinerea unui nou certificat in cazul in care certificatul anterior este valabil (1 an de la data emiterii):

 • 25 lei/activitate
 • 300 lei /cerere in regim de urgenta
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Pentru obtinerea unui nou certificat in cazul in care certificatul anterior a expirat:

 • 50 lei/activitate
 • 20 lei/punct de lucru
 • 20 lei/spatiu de depozitare
 • 300 lei /cerere in regim de urgenta
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseazapersoanelor fizice autorizate si persoanelor juridice care doresc sa-si reinoiasca certificatul de inregistrare in Registrul national al Programelor pentru calculator in regim de urgenta. Reinnoirea certificatului/autorizatiei se poate face numai in cazul in care nu este depasita perioada de valabilitate a acestuia/acesteia si nu s-au modificat datele cuprinse in certificatul/adeverintavalabil/valabila.Autoritatea competenta a decis ca procedura are doar un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul institutiei. Procedura are un caracter national.

Daca doriti click → Reinnoirea Certificatului de inregistrare in Registrul National al Programelor pentru Calculator - in regim de urgenta

14. Inregistrarea in Registrul National al Programelor pentru Calculator - in regim de urgenta

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 50 lei/activitate
 • 20 lei/punct de lucru
 • 20 lei/spatiu de depozitare
 • 300 lei/cerere în regim de urgenta
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza producatorii si importatorii de programe pentru calculator care doresc sa se inregistreze in Registrul National al Programelor pentru Calculator in regim de urgenta. Autoritatea competenta a decis ca procedura are doar un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul institutiei. Procedura are un caracter national.

Daca doriti click Inregistrarea in Registrul National al Programelor pentru Calculator - in regim de urgenta

15. Preschimbarea certificatului de inregistrare in Registrul National al Programelor pentru Calculator

Cui ne adresam?

 1. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 50 lei/cerere
 • 10lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza producatorii si importatorii de programe pentru calculator care doresc preschimbarea certificatului de inregistrare in Registrul National al Programelor pentru Calculator pentru ca perioada de valabilitate este de un an de la data emiterii. Registrul national al programelor pentru calculator este organizat in forma electronica si cuprinde urmatoarele sectiuni:

 • sectiunea producatori de programe pentru calculator
 • sectiunea importatori de programe pentru calculator
 • sectiunea distribuitori de programe pentru calculator
 • sectiunea comercianti de programe pentru calculator
 • sectiunea inscrieri programe pentru calculator
 • sectiunea mentiuni, radieri, retrageri si sanctiuni

Autoritatea competenta a decis ca procedura are doar un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul institutiei.Procedura are caracter national

Daca doriti click Preschimbarea certificatului de inregistrare in Registrul National al Programelor pentru Calculator

16. Preschimbarea certificatului de inregistrare in Registrul National al Programelor pentru Calculator - in regim de urgenta

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 50 lei/cerere
 • 300 lei/cerere in regim de urgenta
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeazaproducatorii si importatorii de programe pentru calculator care doresc preschimbarea certificatului de inregistrare in Registrul National al Programelor pentru Calculator.Inregistrarea sau, dupa caz, inscrierea in Registrul national al programelor pentru calculator este obligatoriu daca ele sunt:

 • produse in Romania si comercializate de catre comercianti specializati
 • importate in Romania si comercializate de catre comercianti specializati

Procedura are caracter national.

Daca doriti click Preschimbarea certificatului de inregistrare in Registrul National al Programelor pentru Calculator - in regim de urgenta

17. Inscriere programe pentru calculator produse in vederea comercializarii pe teritoriul Romaniei - in regim de urgenta

Cui ne adresam?

 1. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 100 lei/titlu program calculator produs pe teritoriul Romaniei
 • 300 lei /cerere in regim de urgenta
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice autorizate sau persoanele juridice, care produc pe teritoriul Romaniei programe pentru calculator. Acestiaau obligatia sa inscrie toate programele pentru calculator in Registrul national al programelor pentru calculator, inainte de introducerea acestora in circuitul comercial, conform art.20 alin.(3) din O.G. nr. 25/2006 republicata, modificata si completata prin O.U.G. 43/2010. Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, cum sunt:

 • scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum si programele pentru calculator
 • operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicarile, studiile, cursurile universitare, manualele scolare, proiectele si documentatiile stiintifice
 • compozitiile muzicale cu sau fara text
 • operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice si pantomimele
 • operele cinematografice, precum si orice alte opere audiovizuale
 • operele fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei
 • operele de arta grafica sau plastica, cum ar fi: operele de sculptura, pictura, gravura, litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei si a metalului, desene, design, precum si alte opere de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice

Autoritatea competenta a decis ca procedura are doar un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul institutiei. Procedura are caracter national.

Daca doriti clickInscriere programe pentru calculator produse in vederea comercializarii pe teritoriul Romaniei - in regim de urgenta