Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Eliberarea permisului pentru utilizare în scop comercial a resurselor naturale- stuf-din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

Descriere procedură
Procedura se aplică în activitatea de eliberare a permiselor de utilizare în scop comercial a stufului de  pe teritoriul RBDD.
Căi de atac
Intre autoritatea competentă şi furnizor, căile de atac în caz de litigiu sunt cele prevăzute în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Date de contact
Adresa: Str. Portului Nr. 34A, Tulcea
Telefon:  0240 51 89 45
E-mail: arbdd@ddbra.ro

Instituţia responsabilă
Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii,Județ TULCEA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Copie buletin/ carte identitate ale membrilor asociaţiilor sau PFAcopie xeroxDocument scanat-
2Plan situaţie și plan amplasare în zonăCare sa permita localizarea amplasamentuluiDocument scanat-
3dovada plăţii taxei de eliberare a permisului Dovada plății tarifului pentru emiterea permisuluiConform Ordinului 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către ARBDD la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, cu modificările şi completările ulterioareDocument scanat-
4Lista cu mijloacele de transport specializate și a echipamentelor utilizate pentru desfășurarea activitățiiSa demonstreze faptul ca are dotarile necesare pentru a desfasura activitateaDocument scanat-
5Certificatul unic de înregistrare cu codul CAEN declarat pentru activitatea pe care doresc să o efectueze sau actul constitutiv / statutul asociației prin care a fost declarată activitatea pe care doresc să o efectuezeCare sa demonstreze ca are dreptul de a desfasura aceasta activitateDocument scanat-
6Studiu de evaluare a stării resurselor biologice din flora şi fauna sălbatice, elaborat de institute de cercetare ştiinţifică sau unităţi/centre care au ca domeniu de activitate elaborarea de cercetări în ştiinţe biologice/naturale.elaborat de institute de cercetare ştiinţifică sau unităţi/centre care au ca domeniu de activitate elaborarea de cercetări în ştiinţe biologice/naturaleDocument scanat-
7avizul Academiei Române la eliberarea autorizaţiilor pentru comercializarea florilor de mină, a fosilelor de plante, a fosilelor de animale vertebrate sau nevertebrateDocument scanat-
8cerereDocumentele conform anexelor din Ordinul 410/2008Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Permis pentru utilizare în scop comercial a resurselor naturale din Rezervaţia Biosferei Delta DunăriiDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1LEGE Nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii
2ORDONANTA DE URGENTA privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice
3ORDONANTA DE URGENTA privind protectia mediului
4ORDIN Nr. 610 din 19 mai 2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile si serviciile prestate de catre Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii la solicitarea persoanelor fizice si juridice

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.