Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Emitere aviz ARBDD Tulcea in calitate de administrator al unei arii naturale protejate

Descriere procedură

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si/sau juridice, romani si /sau straini care doresc sa implementeze si sa desfasoara planuri/proiecte/activitati TOATE ACTIVITATILE CARE SE DESFASOARA in perimetrul RBDD si in vecinatatea perimetrului RBDD in conformitate cu prevederile din Legea nr.82/1993 si OUG nr.57/2007, toate cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta procedura poate fi operaţionala doar pentru demararea/ iniţierea procedurii.

Căi de atac

Intre autoritatea competentă şi furnizor, căile de atac în caz de litigiu sunt cele prevăzute în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Date de contact
Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii
Str. Portului Nr. 34A, Tulcea
Telefon:  0240 51 89 45
E-mail: arbdd@ddbra.ro
Instituţia responsabilă
Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii,Județ TULCEA
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Cerere de emitere a avizului ARBDD Tulcea, in calitate de administrator al unei arii naturale protejateSolicitantul depune la sediul ARBDD Tulcea o cerere de emitere a avizului ARBDD Tulcea în calitate de adminiostrator al unei arii naturale protejate care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii numele si adresa solicitantul, tipul de plan/proiect/activitate pentru care solicita avizul, coordonatele stereo in format electronic, plan de incadrare in yona, plan de situatie, dovada de proprietate a terenului, dotarilor, etc, dupa caz, varianta de plan supusa avizarii in cadrul planurilor, memoriu de prezentare in cadrul proiectelor, fisa de prezentare in cazul activitatilor, certificatul de urbanism- dupa caz, contracte de utilitati- dupa caz, modul de gestionare a deseurilor- dupa caz, alte informatii relevante. De precizat, ca solicitarea presupune verificarea in teren a amplasamentului si analiza in cadrul sedintei CIA aARBDD, de aceea solicitarea trebuie facuta cu cel putin 30 de zile inaintea perioadei solicitate.Atasament-
2Dovada de plata a tarifului aferent emiterii avizului administratorului ARBDD ( analiza documentatiei si elaborarea avizului).Tariful se poate achita prin OP la TREZORERIA TULCEA, CONT RO85TREZ6415032XXX000263, COD FISCAL 3722040, ARBDD Tulcea.Tariful este de 200 lei/solicitare emitere aviz.Se poate achita si la sediul ARBDD Tulcea la data ridicarii avizului in original, numerar.,Atasament-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Avizul ARBDD Tulcea in calitate de administrator al unei arii naturalle protejateDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDONANTA DE URGENTA privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice
2ORDONANTA DE URGENTA privind protectia mediului
3ORDIN Nr. 610 din 19 mai 2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile si serviciile prestate de catre Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii la solicitarea persoanelor fizice si juridice
4LEGE Nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.