Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksdomeniideactivitatedetalii

domeniideactivitatedetalii

Lucrari de geniu civil

1. Certificat de atestare pentru persoanele juridice care fabrica instalatii pentru aplicarea udarilor, transportului si distributia apei de la racordul instalatiei de irigat pana la planta

Cui ne adresam?

  1. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Care sunt costurile?

Se percep urmatoarele tarife:

  • Tariful pentru avizul Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare este in valoare de 420 lei (inclusiv TVA ) si se poate plati prin ordin de plata in contul ANIF RO75TREZ70420G365000XXXX – Trezorerie sector 4, cu mentiunea Taxa AVIZ ANIF , Cod identificare fiscala (CIF): 29275212

  • Tariful pentru obtinerea Certificatului de Atestare este in valoare de 838 lei (inclusiv TVA ) si se poate plati prin ordin de plata in contul ANIF RO36TREZ70420G330800XXXX - deschis la Trezoreria sector 4. cu mentiunea TARIF ANIF - Comisia de Atestare / Obtinere Certificat de Atestare, Cod de identificare fiscal (CIF): 29275212

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care doresc sa-si ia atestatul pentru fabricarea de instalatii care se folosesc la aplicarea udarilor, transportului si distributiei apei de la racordul instalatiei pana la planta. Pentru a se putea atesta, persoana juridica care fabrica instalatii de irigat transmite la secretariatul comisiei o cerere-tip, insotita de documentele prin care se dovedeste ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 10, respectiv art. 12 conform Ordinului nr. 182/2009 si ca a achitat tarifele stabilite pentru atestare si pentru avizul Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare. Aceasta procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici Procedura de atestare a persoanelor juridice pentru fabricarea de instalatii pentru aplicarea udarilor, transportul si distributia apei de la racordul instalatiei de irigat pana la planta

2. Certificat de atestare a persoanelor juridice ce executa lucrari de constructii - montaj si instalatii - montaj

Cui ne adresam?

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Care sunt costurile?

Se percep urmatoarele tarife:

  • Tariful pentru avizul Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare este in valoare de 420 lei (inclusiv TVA ) si se poate plati prin ordin de plata in contul ANIF RO75TREZ70420G365000XXXX – Trezorerie sector 4, cu mentiunea Taxa AVIZ ANIF , Cod identificare fiscala (CIF): 29275212

  • Tariful pentru obtinerea Certificatului de Atestare este in valoare de 838 lei (inclusiv TVA ) si se poate plati prin ordin de plata in contul ANIF RO36TREZ70420G330800XXXX – deschis la Trezoreria sector 4. cu mentiunea TARIF ANIF - Comisia de Atestare / Obtinere Certificat de Atestare, Cod de identificare fiscal (CIF): 29275212

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice ce doresc sa obtina atestatul pentru executarea de lucrari de constructii - montaj si instalatii montaj. Pentru atestare, persoana fizica transmite secretariatului comisiei o cerere-tip, insotita de documente prin care dovedeste că respecta conditiile prevazute la art.10, conform Ordinului nr. 182/2009 si dovada ca a achitat tarifele stabilite pentru atestare si avizul Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare. Aceasta procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici Procedura de atestare a persoanelor juridice pentru executarea lucrarilor de constructii - montaj (C+M) si instalatii - montaj (I+M)

3. Certificat de atestare a persoanelor fizice care executa lucrari de constructii - montaj si instalatii - montaj

Cui ne adresam?

  1. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Care sunt costurile?

Se percep urmatoarele tarife:

  • Tariful pentru avizul Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare este in valoare de 420 lei (inclusiv TVA ) si se poate plati prin ordin de plata in contul ANIF RO75TREZ70420G365000XXXX - Trezorerie sector 4, cu mentiunea Taxa AVIZ ANIF , Cod identificare fiscala (CIF): 29275212

  • Tariful pentru obtinerea Certificatului de Atestare este in valoare de 838 lei (inclusiv TVA ) si se poate plati prin ordin de plata in contul ANIF RO36TREZ70420G330800XXXX – deschis la Trezoreria sector 4. cu mentiunea TARIF ANIF - Comisia de Atestare / Obtinere Certificat de Atestare, Cod de identificare fiscal (CIF): 29275212

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura vizeaza atestarea persoanelor fizice ce doresc sa execute lucrari de constructii-montaj si instalatii montaj. Pentru a se putea certifica persoana fizica sustine un interviu in cadrul caruia va prezenta comisiei, spre consultare, documentele in original anexate la cerere. In urma analizei cererilor si documentelor prezentate de persoana fizica si a interviului, Comisia hotaraste aprobarea cererii si eliberarea certificatului de atestare sau, daca este cazul, respingerea motivata a cererilor. Se vor achita tarifele stabilite pentru atestare si avizul Agentiei Nationale de Imbunatatiri funciare. Aceasta procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici Procedura de atestare a persoanelor fizice pentru executarea lucrarilor de constructii - montaj (C+M) si instalatii - montaj (I+M)