Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura de atestare a persoanelor juridice pentru executarea lucrărilor de construcții - montaj CM și instalații - montaj IM

Descriere procedură

Se aplica prevederile Ordinului MAPDR nr. 182/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care îsi manifesta intentia de a desfasura, pe terenuri din domeniul agricol, activivitati de IF, studii, proiectare, executare de lucr. si servicii si/sau de fabricare a inst. de irigat. Pers. juridică transmite secretariatului comisiei o cerere-tip, însotita de doc. prin care dovedeste ca respecta conditiile prevazute la art.12 si ca a achitat tarifele stab. ptr. atestare și avizul ANIF. Persoana juridică susține un interviu în cadrul caruia va prezenta com., pt. consultare,originalele doc. anexate la cerere. În urma analizei cererilor si doc. prezentate de pers. juridică și a interviului, Com. hotaraște aprob. cererii si elib. certif. de atestare sau, daca este cazul, respingerea motivata a cererilor. Certificatul este valabil 3 ani de la data emiterii, se vizeaza anual si poate fi revizuit sau anulat, în acest interval, daca se constata ca titularul nu mai îndeplineste criteriile si cond. atestarii.

Căi de atac

​Căile de atac, în caz de litigiu, între autoritățile competente și furnizor sau beneficiar: Sunt mentionate la art. 24 din OM nr. 182/2009

Date de contact
Adresa: B-dul Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucuresti
Telefon: 021 307 24 46 / 021 307 24 22
E-mail: relatii.publice@madr.ro​

Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
Transfrontalier
Timp de soluţionare
60 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Cererea-tipConform modelului din Anexa nr.3 la OM nr. 182/2009. Modelul este valabil atât pentru solicitarea eliberarii certificatului de atestare cât și pentru solicitarea vizei anualeFormular predefinit
2Declaratie scrisa, pe propria raspundereDeclaratie ca nu a fost sanctionat penal sau contraventional pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare si luare de mita ori, pentru alte abateriFormular predefinit
3Certificat de înmatriculare la Registrul ComerțuluiSe va transmite documentulAtasament-
4Act constitutiv
Se va transmite actul constitutiv al societății din care să rezulte nivelul de competență și categoria/categoriile de lucrări de îmbunătățiri funciare pentru care se solicită atestarea
Atasament-
5Certificat constatatorSe va transmite documentul care trebuie să fie valabil la data depunerii și care să conțină codurile CAEN aferente activității (4291)Atasament-
6Aviz ANIF

Se va transmite avizul ANIF din care să rezulte că persoana juridică nu a fost sancționată în ultimii 2 ani pentru nerespectarea prevederilor Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată.

Obținerea avizului ANIF este prealabilă înaintării documentației pentru atestare.
Atasament-
7Diploma/Certificat de studii/Atestat de studii sau calificare profesionalaDocumente pentru cel puțin 3 angajați (din care unul să fie Responsabil Tehnic cu Execuția atestat) din care să rezulte că au studii superioare de specialitate de lungă durată în domeniul îmbunătățirilor funciare sau asimilatAtasament-
8Experienta în activitate
Se vor transmite documente din care să rezulte că persoana juridică a realizat lucrări din categoria/categoriile celei/celor prevăzute în anexa nr. 2, la prezentele norme, în calitate de contractant sau subcontractant, care să justifice competențele pentru care solicită atestarea, sintetizate conform anexei nr. 4 la prezentele norme
Formular predefinit
9Certificate privind organizarea sistemului de calitate în domeniul îmbunatațirilor funciareSe vor transmite documentele  eliberate de catre organisme autorizate de certificare (ISO 9001, ISO 14001)Atasament-
10Fișa privind asigurarea personalului pentru nivelul de competența solicitatSe va transmite la dosar documentul întocmit conform Anexei nr. 5 la prezentele normeFormular predefinit
11Situația dotarii cu instalații și utilaje specifice pentru nivelul de competența solicitatSe va transmite la dosar documentul întocmit conform Anexei nr. 6 la prezentele normeFormular predefinit
12Bilanț contabil
Se va transmite ultimul bilanț contabil depus și raportarea semestrială, confirmate de autoritatea competentă, potrivit prevederilor legale
Atasament-
13Dovada de plata tarif atestare și tarif A.N.I.F

Se vor transmite ordinele de plată a tarifelor regăsite la următoarele link-uri:

https://www.anif.ro/transparenta/1.pdf

https://www.anif.ro/transparenta/1_2019040811172300.pdf
Atasament-
14Dovada de plata tarif pentru prelungirea valabilitații certificatului de atestare

Tariful pentru prelungirea valabilității certificatului de atestare reprezintă jumătate din tariful pentru atestare.

Se vor transmite ordinele de plată a tarifelor regăsite la următoarele link-uri:

https://www.anif.ro/transparenta/1.pdf

https://www.anif.ro/transparenta/1_2019040811172300.pdf
Atasament-
15Dovada participarii la licitații în domeniul îmbunatațirilor funciare sau executarii de lucrari specifice în subantrepriza

Documentul care dovedește participarea la licitație pentru prima solicitare de obținere a vizei anuale după atestare.

Atasament-
16Dovada executarii de lucrari de îmbunatațiri funciare obținute prin licitațieSe va transmite contractul de execuție. Documentul va fi prezentat începând cu solicitarea celei de a doua vize anuale.Atasament-
17Memoriu de prezentare privind activitatea desfasurata de persoana juridica de la data atestarii pâna la data solicitarii vizei anualeSe va transmite documentul respectiv. Viza anuală se solicită începând cu al doilea an de valabilitate a certificatului de atestareAtasament-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de atestareDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1LEGE a îmbunatatirilor funciare
2ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura, pe terenuri din domeniul agricol, activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi/sau de fabricare a instalaţiilor de irigat

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.