Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura de atestare a persoanelor juridice pentru fabricarea de instalatii de irigat.

Descriere procedură

Se aplica prevederile Ordinului MAPDR nr. 182/2009 pt. aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care îsi manifesta intentia de a desfășura, pe terenuri din domeniul agriculturii, activități de IF, studii, proiectare, executare de lucrări si servicii si/sau de fabricare a inst. de irigat. Persoana juridică transmite secretariatului comisiei o cerere-tip, însotita de doc. prin care dovedeste ca respecta cond.prev. la art.12 si ca a achitat tarifele stab. pt. atestare și avizul ANIF. Pers. juridică susține un interviu în cadrul caruia va prezenta com., ptr. consultare,originalele doc. anexate la cerere. În urma analizei cererilor si doc. prezentate de pers. juridică și a interviului, Com. hotaraște aprob. cererii si elib. certif. de atestare sau, daca este cazul, respingerea motivata a cererilor. Certificatul este valabil 3 ani de la data emiterii, se vizeaza anual si poate fi revizuit sau anulat, în acest interval, daca se constata ca titularul nu mai îndeplineste criteriile si cond. atestarii.

Căi de atac

​Căile de atac, în caz de litigiu, între autoritățile competente și furnizor sau beneficiar:Se regasesc la art. 24 din OM nr. 182/2009

Date de contact
Adresa: B-dul Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucuresti
Telefon: 021 307 24 46/ 021 307 24 22
E-mail: relatii.publice@madr.ro​

Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
Transfrontalier
Timp de soluţionare
60 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Certificat de înmatriculare la Registrul ComerțuluiSe va transmite documentulAtasament-
2Act constitutivSe va transmite actul constitutiv al societății din care să rezulte nivelul de competență și categoria/categoriile de lucrări de îmbunătățiri funciare pentru care se solicită atestareaAtasament-
3Certificat constatatorSe va transmite documentul care trebuie să fie valabil la data depunerii și care să conțină codurile CAEN aferente activității Atasament-
4Diploma/Certificat de studii/Atestat de studii sau calificare profesionala
Documente pentru cel puțin 2 angajați din care să rezulte că au studii superioare de specialitate de lunga durata în domeniul îmbunatațirilor funciare sau asimilat, precum și în fabricarea de instalații de irigat
Atasament-
5Certificate privind organizarea sistemului de calitate în domeniul îmbunatațirilor funciare și fabricarii instalațiilor de irigatSe vor transmite documentele  eliberate de catre organisme autorizate de certificare (ISO 9001, ISO 14001)Atasament-
6Dovada existenței bazelor proprii - secțiilor de producție, producție industriala, atelierelor de întreținere și reparații pentru utilajele și echipamentele specifice nivelului de competența solicitatSe va transmite documentulAtasament-
7Dovada executarii activitaților de fabricare a instalațiilor de irigat obținute prin licitație
Se va transmite contractul de execuție. Documentul va fi prezentat începând cu solicitarea celei de a doua vize anuale.
Atasament-
8Memoriu de prezentare privind activitatea desfașurata de persoana juridica de la data atestarii pâna la data solicitarii vizei anuale
Se va transmite documentul respectiv. Viza anuală se solicită începând cu al doilea an de valabilitate a certificatului de atestare
Atasament-
9Dovada fabricarii instalațiilor pentru irigat
Se vor transmite contractele perfectate pentru fabricarea de instalații pentru irigat, în calitate de contractant sau subcontractant, pentru anul în curs
Atasament-
10Cartea tehnica a instala?iei de irigatSe va transmite documentulAtasament-
11Bilanț contabil
Se va transmite ultimul bilanț contabil depus și raportarea semestrială, confirmate de autoritatea competentă, potrivit prevederilor legale
Atasament-
12Dovada de plată tarif atestare, viză anuală și tarif A.N.I.F

Se vor transmite ordinele de plată a tarifelor regăsite la următoarele link-uri:

https://www.anif.ro/transparenta/1.pdf

https://www.anif.ro/transparenta/1_2019040811172300.pdfSe vor anexa la dosar copiile documentelor
Atasament-
13Dovada de plata tarif pentru prelungirea valabilitații certificatului de atestare

Tariful pentru prelungirea valabilității certificatului de atestare reprezintă jumătate din tariful pentru atestare.

Se vor transmite ordinele de plată a tarifelor regăsite la următoarele link-uri:

https://www.anif.ro/transparenta/1.pdf

Atasament-
14Dovada participarii la licitații în domeniul fabricarii instalațiilor pentru irigat

Documentul care dovedește participarea la licitație pentru prima solicitare de obținere a vizei anuale după atestare.

Atasament-
15Cererea-tipConform modelului din Anexa nr.3 la OM nr. 182/2009. Modelul este valabil atât pentru solicitarea eliberarii certificatului de atestare cât și pentru solicitarea vizei anualeFormular predefinit
16Declaratie scrisa, pe propria raspundereDeclaratie ca nu a fost sanctionat penal sau contraventional pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare si luare de mita ori, pentru alte abateri.Formular predefinit
17Aviz ANIF

Se va transmite avizul ANIF din care să rezulte că persoana juridică nu a fost sancționată în ultimii 2 ani pentru nerespectarea prevederilor Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată.

Obținerea avizului ANIF este prealabilă înaintării documentației pentru atestare.
Formular predefinit
18Experienta în activitate
Se vor transmite documente din care să rezulte că persoana juridică a realizat instalații de irigat prevăzute în anexa nr. 2, pct.2, lit.g la prezentele norme, în calitate de contractant sau subcontractant, care să justifice competențele pentru care solicită atestarea, sintetizate conform anexei nr. 4 la prezentele norme
Formular predefinit
19Fișa privind asigurarea personalului pentru nivelul de competența solicitat
Se va transmite documentul întocmit conform Anexei nr. 5 la prezentele norme
Formular predefinit
20Situația dotarii cu instalații și utilaje specifice pentru nivelul de competența solicitat
Se va transmite documentul întocmit conform Anexei nr. 6 la prezentele norme
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de atestareDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1LEGE a îmbunatatirilor funciare
2ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura, pe terenuri din domeniul agricol, activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi/sau de fabricare a instalaţiilor de irigat

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.