Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksdomeniideactivitatedetalii

domeniideactivitatedetalii

Transporturi terestre si transporturi prin conducte

1. Licenta pentru activitati conexe transportului rutier, activitati desfasurate de autogara

Cui ne adresam?

Autoritatea Rutiera Romana

Care sunt costurile?

Tarifele pot fi vizualizate aici

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice din tara noastra care solicita licenta pentru activitati conexe transportului rutier sau pentru activitatile desfasurate de autogara. Pentru situatiile in care operatorul are puncte de lucru, licenta se eliberează pentru fiecare din acestea. Activitatile conexe transportului rutier se pot efectua de catre intreprinderi numai pe baza licentei pentru activitati conexe transportului rutier eliberate de Autoritatea Rutiera Romana. Activitatile conexe transportului rutier sunt urmatoarele:

 • activitati desfasurate de autogara
 • activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier public

Licenta pentru activitati conexe transportului rutier - este eliberata, in conformitate cu prevederile OG nr.27/2011 privind transporturile rutiere. Licenta este nominala si nu este transmisibila, se pastreaza la sediul autogarii si se prezinta ori de cate ori este solicitata de catre personalul autorizat cu atributii de control.

Daca doriti click Eliberarea licentei pentru activitati conexe transportului rutier activitati desfasurate de autogara

2. Licenta pentru activitati conexe transportului rutier

Cui ne adresam?

Autoritatea Rutiera Romana

Care sunt costurile?

Tarifele pot fi vizualizate aici

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice din tara noastra care solicita licenta pentru activitati conexe transportului rutier. Conform OG nr. 27/2011, art. 52, activitatile conexe transportului rutier se efectuează de catre operatorii economici numai pe baza licentei pentru activitati conexe transportului rutier, eliberata de catre autoritatea competenta. Licenta pentru activitati conexe se elibereaza pentru fiecare activitate conexa efectuata, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 5 ani.
In vederea eliberării licentei pentru activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogari, operatorul economic trebuie sa indeplinească cumulativ urmatoarele conditii:

 • baza materiala
 • competenta profesionala
 • onorabilitate

Daca doriti click Eliberarea licentei pentru activitati conexe transportului rutier activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost

3. Referat tehnic de evaluare a autovehiculului destinat transportului deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala

Cui ne adresam?

Autoritatea Rutiera Romana

Care sunt costurile?

Tarifele pot fi vizualizate aici

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea competenta a decis ca aceasta procedura are un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Dosarul se va depune la sediul Institutului National de Sanatate Publica. Utilizarea autovehiculelor pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala se realizeaza pe baza unui referat tehnic eliberat de unul dinte institutele de sanatate publica din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara, conform Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate perntru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala aprobat in data de 15.05.2009

Daca doriti click Eliberarea referatului tehnic de evaluare a autovehiculului destinat transportului deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala

4. Notificare catre operatorul de transport international de marfa

Cui ne adresam?

Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si se adreseaza persoanelor juridice care solicita verificarea parcului auto in vederea efectuarii transportului international de marfa. Potrivit Hotararii nr.1173 din 2 octombrie 2003 privind atribuirea electronica si distribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfa, parcul eligibil pentru transport marfa este alcatuit din totalitatea autovehiculelor detinute de un operator de transport care sunt licentiate de catre Ministerul Transporturilor si care respecta conditiile cerute de un anumit tip de autorizatie. In Ordinul nr. 316 al Ministerului Transporturilor din 05.09.1994 privind unele masuri necesare pentru efectuarea in deplina siguranta a transporturilor auto, la art.1 se prevede ca: agentii economici detinatori de parc auto din Romania vor lua masurile necesare pentru cunoasterea, aplicarea si respectarea normelor legale, a ordinelor si instructiunilor care reglementeaza circulatia autovehiculelor, de catre salariatii cu atributii care concura la siguranta circulatiei.
In acest scop se vor lua masuri privind:

 • selectionarea, pe baza competentei profesionale, a personalului care se incadreaza in functii ce concura la siguranta circulatiei
 • instruirea si informarea salariatilor cu atributii care concura la siguranta circulatiei, cu privire la masurile de prevenire si respectiv, la consecintele accidentelor de circulatie
 • organizarea activitatii de efectuare in termen a inspectiilor tehnice periodice la autovehicule si remorci
 • verificarea, inainte de plecarea in cursa, a capacitatii de munca, precum si a respectarii regimului de lucru pentru soferii care conduc autovehiculele ce executa transporturi pe baza de licente
 • tratarea cu exigenta a tuturor accidentelor de circulatie, a oricaror nereguli care puteau favoriza producerea acestora, luandu-se masurile necesare inlaturarii cauzelor care le-au provocat
 • existenta, la bordul fiecarui autovehicul, a documentelor de transport stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 223/1992
 • respectarea prescriptiilor cu privire la transport, manipulare, semnalizare, precum si a conditiilor specifice de efectuare a transporturilor agabaritice si cu tonaje deosebite
 • efectuarea de analize semestriale cu privire la siguranta circulatiei

Daca doriti click Procedura verificare parc auto pentru transport marfa

5. Notificare catre operatorul de transport cu raspuns la cererea de suplimentare a autorizatiei de transport

Cui ne adresam?

Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care solicita suplimentarea autorizatiei de transport pentru operatorii de transport international de marfa. Conform art.2 din Regulamentul CE nr.1.071/2009, transpusa in OG nr. 27 din 31 august 2011, prin ocupatia de operator de transport rutier de marfa "se intelege activitatea oricarei intreprinderi care efectueaza, cu ajutorul fie al unor autovehicule, fie al unei combinatii de vehicule, transportul de marfa contra cost in numele unui tert".
Conform aceluiasi Regulament, art.3 cerintele pentru a exercita ocupatia de operator de transport rutier sunt urmatoarele:

 • intreprinderile trebuie sa aiba un sediu real si stabil pe teritoriul unui stat membru
 • sa aiba o buna reputatie
 • sa aiba capacitatea financiara adecvata
 • sa aiba competenta profesională necesara

Statele membre pot decide sa impuna cerinte suplimentare, acestea trebuind sa fie proportionale si nediscriminatorii, pe care intreprinderile trebuie sa le indeplineasca pentru a exercita ocupatia de operator de transport rutier.

Daca doriti click Procedura suplimentare autorizatii de transport pentru operatorii de transport marfa

6. Autorizatie de tip CEMT personalizata si carnete TIR personalizate

Cui ne adresam?

Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei

Care sunt costurile?

Pentru obtinerea autorizatiei de tip CEMT se plateste in contul Ministerului Transporturilor suma de 330 lei/autorizatie

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care care doresc sa obtina o autorizatie de tip CEMT personalizata si carnete de TIR personalizate. Conform art.6 din Normele metodologice privind repartizarea si utilizarea autorizatiilor CEMT pentru transportul rutier international de marfuri pentru anul 2015, la Capitolul 1 "Dispozitii generale privitoare la utilizarea autorizatiilor CEMT", se fac prevederi referitoare la conditiile in care se pot folosi autorizatiile:

 • autorizatia CEMT poate fi utilizata, in acelasi timp, de un singur autovehicul detinut de operatorul de transport rutier nominalizat pe autorizatie
 • nu se poate transfera de la un operator de transport rutier la altul
 • este valabila numai insotita de carnetul de drum
 • trebuie sa fie pastrata la bordul autovehiculului pe tot parcursul cursei, impreuna cu carnetul de drum
 • valabilitatea unei autorizatii CEMT se va completa cu cifre arabe cu mentionarea obligatorie, sub inscrisul respectiv, a lunii in litere, in limba romana, engleza sau franceza
 • se utilizeaza numai in perioada de valabilitate indicata pe autorizatie
 • autorizatia CEMT nu exonereaza transportatorul care o detine de obligatia de a obtine celelalte autorizatii prevazute de legislatia aplicabila in statele membre CEMT

Daca doriti click Procedura solicitare - personalizare autorizatii CEMT

7. Autorizatie de transport personalizata

Cui ne adresam?

Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei

Care sunt costurile?

Pentru obtinerea autorizatiei de transport personalizata se plateste in contul Ministerului Transporturilor suma de 6,7 lei/autorizatie

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care solicita autorizatie de transport marfa pe cale electronica. Atribuirea prin procedura electronica a autorizatiilor de transport se realizeaza cu respectarea urmatoarelor principii, conform HG nr.1173 din 02/10/2003, art.2:

 • libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice operator de transport rutier sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, titular de autorizatii de transport rutier international de marfa
 • transparenta, respectiv punerea, in conditiile legii, la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii electronice pentru atribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfa
 • tratamentul egal, respectiv aplicarea, in mod nediscriminatoriu, a criteriilor de selectie pentru atribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfa, astfel incat orice operator de transport rutier sa aibă sanse egale de a i se atribui respectiva autorizatie. Transportul rutier public este transportul efectuat pe baza de contract, contra plata, de catre operatorii de transport rutier care detin in proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere

Pentru dobandirea calitatii de operator de transport rutier, o firma trebuie să obtina licenta de transport care se acorda in urma indeplinirii conditiilor de:

 • onorabilitate
 • capacitate financiara
 • competenta profesionala

Conditia de onorabilitate este indeplinita numai daca persoana desemnata nu a fost condamnata pentru infractiuni grave.

Daca doriti click Procedura pentru eliberarea autorizatiilor de transport pentru operatorii de transport marfa prin curier rapid