Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksdomeniideactivitatedetalii

domeniideactivitatedetalii

Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor

1. Notificare privind sosirea marfii in depozitul de destinatie pana la punerea pe piata a acesteia

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

Care sunt costurile?

Tarifele aplicabile in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor le gasiti in Ordinul nr. 88/13.08.2015 si in Ordinul nr.32/27.03.2015

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter transfrontalier si vizeaza operatiunile de import-export si comert intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimala. Potrivit art.1, lit.a-j, din Ordinul nr.145/2007, privind aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor, prin produse alimentare de origine nonanimala se intelege vegetalele si produsele vegetale destinate consumului uman, legume, inclusiv cartofi si sfecla de zahar, fructe proaspete sau conservate, seminte de leguminoase, oleaginoase, cereale boabe, produse din cereale, condimente, grasimi si uleiuri de origine vegetala, dulciuri, bauturi alcoolice si nonalcoolice, guma de mestecat, alimente procesate, altele decat cele de origine animala, suplimente alimentare si nutritive. Prin comert intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimala se intelege schimburile comerciale de produse alimentare, de origine nonanimala pe teritoriul Comunitătii Europene intre statele membre.

Daca doriti click Procedura privind comertul intracomunitar cu produse de origine nonanimala supuse controlului pentru siguranta alimentelor

2. Autorizatie de distribuire angro de medicamente de uz uman

Cui ne adresam?

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice din tara noastra care distribuie medicamente de uz uman, luand in considerare activitatile autorizate, categoriile de produse manipulate, clasele de medicamente. Potrivit Ordinului nr. 1963 din 2 decembrie 2008 pentru aprobarea Ghidului privind buna practica de distributie ango a medicamentelor, art.4, alin 1 si 2, se precizeaza ca: fiecare unitate de distributie angro trebuie sa aiba o structura organizatorica adecvata, definita printr-o organigrama. Responsabilitatile, autoritatea si relatiile ierarhice ale personalului trebuie sa fie clar descrise in fisele postului aprobate, disponibile in formă scrisa. Totodata in art. 14 se aduc precizari referitoare la sistemul calitatii unui distribuitor angro care trebuie sa cuprinda prevederi referitoare la obligativitatea informarii imediate a detinatorului autorizatiei de punere pe piata, a autoritatilor nationale si/sau internationale competente, in cazul identificarii unor medicamente suspectate de contrafacere sau care se dovedesc a fi contrafacute.

Daca doriti click Autorizarea distribuitorilor angro de medicamente de uz uman

3.Autorizatie pentru producere de seminte si material saditor. Certificat de atestare pentru activitatea de producere a semintelor si a materialului saditor

Cui ne adresam?

MADR - Directia Inspectii de Stat / Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor

Care sunt costurile?

Tariful este in valoare de 267,7 lei/obiectiv(autorizatie), la care se mai adauga:

0,56 lei/bucata ( contravaloarea formularului de autorizatie)

46 lei/persoana ( instruirea personalului) si

56,8 lei/persoana (testarea cunostintelor personalului)

Plata se face la caseria LCCSMS sau ITCSMS unde se depune dosarul.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice sau juridice din tara noastra, care prelucreaza seminte si material saditor pe teritoriul Romaniei si care trebuie inregistrate de catre Autoritatea Competenta. Conform Legii nr. 266/2002, art. 10, prin inregistrarea operatorilor economici intelegem operatiunea de admitere a unei activitati pe care un operator economic, persoana fizica sau juridica, doreste sa o efectueze in cadrul obiectului sau de activitate, daca sunt indeplinite conditiile tehnice si organizatorice preliminare desfasurarii respectivei activitati.

Daca doriti click Procedura pentru inregistrare operatori economici, persoane juridice, pentru comercializarea semintelor si a materialului saditor

4.Notificare acceptare dosar, propunere data audit evaluare capabilitate tehnica, pentru operatorii economici care desfasoara activitati de reparatii, de intretinere sau reglare a autovehicolelor rutiere

Cui ne adresam?

Registrul Auto Roman

Care sunt costurile?

Tarifele pot fi vizualizate aici

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice din Romania care doresc sa obtina o autorizatie tehnica de functionare pentru desfasurarea activitatii de reparatii si/sau de reglare a vehiculelor rutiere. Potrivit Ordonantei nr. 82 din 24 august 2000, art.5, agentii economici care presteaza servicii de reparatii si/sau de reglare pentru vehicule rutiere sunt obligati sa elibereze beneficiarului certificate de calitate si certificate de garantie pentru lucrarile executate, care sa includa, daca este cazul, si duratele de garantie aferente componentelor inlocuite, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Daca doriti click Autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de intretinere si/sau de reglare a vehiculelor rutiere

5. Notificare acceptare dosar, propunere data audit evaluare capabilitate tehnica, pentru operatorii economici care desfasoara servicii motoarelor cu GPL

Cui ne adresam?

Registrul Auto Roman

Care sunt costurile?

Tarifele pot fi vizualizate aici

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice din Romania care desfasoara activitati de montare, revizii tehnice si repararea instalatiilor de alimentare GPL, in baza unui audit de verificare a capabilitatii tehnice efectuat la fiecare din atelierele solicitantului. Potrivit Ordinului nr. 222 din 8 septembrie 2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, autorizarea se acorda pe baza concluziilor raportului de audit, in cazul in care nu exista neconformitati majore, in cazul neconformitatilor minore, care nu pot afecta procesul de lucru, autorizarea se va acorda numai dupa prezentarea unui program adecvat de masuri, cu termene pentru eliminarea neconformitatilor. Pe perioada de valabilitate a autorizatiei, titularul de autorizatie va fi supravegheat de Registrul Auto Roman in baza contractului de autorizare si supraveghere incheiat, prin audituri programate anual (primul la 6 luni de la data autorizarii) sau inopinate, in cazul unor reclamatii, ori la cererea expresa a Ministerului Transporturilor sau a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. Mentinerea valabilitatii autorizatiei este conditionata de pastrarea de catre titularul acesteia a capabilitatii tehnice corespunzatoare conditiilor de acordare a autorizatiei.

Daca doriti click Autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de montare, revizii tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL

6. Notificare acceptare dosar, pentru operatorii economici care desfasoara activitati de inspectie tehnica periodica

Cui ne adresam?

Registrul Auto Roman

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice din Romania care obtin de la Registrul Auto Roman autorizarea pentru a desfasura activitati de inspectie tehnica periodica. In conformitate cu OMTCT nr. 2133/2005, art.2, alin 2-5, activitatea de inspectie tehnica periodica se poate realiza prin operatori economici autorizati, numai pe baza unui contract de franciza incheiat cu R.A.R. de catre acestia, in conditiile legii. In activitatea de inspectie tehnica periodica, autoritatea R.A.R. se concretizeaza prin folosirea marcii inregistrate R.A.R. de catre operatorii economici autorizati sau de catre institutiile publice autorizate, denumite in continuare persoane autorizate, cu asumarea in consecinta a drepturilor si obligatiilor ce decurg din aceasta. Persoanele autorizate, care au incheiat cu R.A.R. contracte de franciza pentru inspectia tehnica periodica, nu au dreptul sa cesioneze activitatea de inspectie tehnica periodica. Aparatura utilizata in statiile de inspectie tehnica periodica trebuie sa respecte cerintele prevazute de legislatia in vigoare privind activitatea de metrologie, precum si cerintele specifice activitatii de inspectie tehnica periodica stabilite prin reglementarile prezentului ordin.

Daca doriti click Autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de inspectie tehnica periodica

7. Autorizatie tehnica de functionare pentru operatorii economici care desfasoară activitati de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz

Cui ne adresam?

Registrul Auto Roman

Care sunt costurile?

Tarifele pot fi vizualizate aici

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice din Romania care desfasoara activitati de dezmembrare a vehicolelor rutiere scoase din uz. Autorizatia se elibereaza in baza unui audit de verificare a capabilitatii tehnice efectuat la fiecare din punctele de lucru ale solicitantului.

Daca doriti click Autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz

8. Autorizatia tehnica de functionare pentru operatorii economice care desfasoara activitati de montare, reparare si verificare a tahografelor si a limitatoarelor de viteza

Cui ne adresam?

Registrul Auto Roman

Care sunt costurile?

Tarifele pot fi vizualizate aici

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice din Romania care desfasoara activitati de montare, reparare si verficare a tahografelor si a limitatoarelor de viteza. Autorizatia se elibereaza in baza unui audit de verificare a capabilitatii tehnice efectuat la fiecare din atelierele solicitantului. Se admite introducerea pe piata a tahografelor numai daca au aprobare de model, in conformitate cu reglementările in vigoare. Aprobarea de model se acordă de catre Biroul Roman de Metrologie Legala daca tahograful este conform normelor de metrologie legala si normelor tehnice aplicabile. Biroul Roman de Metrologie Legala recunoaste aprobarile de model acordate de autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele parti la A.E.T.R. Activitatea de montare sau reparare a tahografelor, precum si orice interventie asupra tahografelor, care afecteaza integritatea sigiliilor de protectie, se efectueaza numai de catre agenti economici autorizati de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", conform reglementarilor specifice in vigoare. La montarea la bordul unui autovehicul, tahograful si instalatia in ansamblu trebuie sa fie conforme cu reglementarile specifice in vigoare. Verificarea după montare a tahografului si a instalatiei in ansamblu se efectuează de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" sau de catre agenti economici autorizati de aceasta institutie, conform reglementarilor specifice in vigoare. Verificarile periodice ale tahografului montat pe autovehicul se efectuează la cel mult 2 ani de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" sau de catre agenti economici autorizati de aceasta institutie, conform reglementarilor specifice in vigoare.

Daca doriti click Autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de montare, reparare si verificare a tahografelor si a limitatoarelor de viteza

9. Autorizatia de functionare pentru operatorii economici, altii decat producatorii care partitioneaza si ambaleaza materiale de exploatare auto

Cui ne adresam?

Registrul Auto Roman

Care sunt costurile?

Tarifele pot fi vizualizate aici

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice din Romania care partitioneaza si ambaleaza materiale de exploatare auto materiale de exploatare certificate sau omologate de RAR. Conform OMTCT nr. 2135 /2005 autorizatia este un document eliberat de RAR in urma evaluarii unor activitati si a rezultatelor acestora, conform reglementarilor si procedurilor in vigoare, care confera celui autorizat dreptul de a desfasura o activitate bine precizata.

Daca doriti click Autorizarea operatorilor economici (altii decat producatorii sau reprezentantii acestora) care partitioneaza si ambaleaza materiale de exploatare auto