Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de instalare, reparare sau inspectie a tahografelor ori a limitatoarelor de viteza care echipeaza autovehiculele

Descriere procedură

În conformitate cu HG899/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si OMT 181/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, RAR elibereaza autorizatia tehnica de functionare pentru operatorii economici care desfasoara activitati de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, în baza unui audit de verificare a capabilitatii tehnice efectuat la fiecare din atelierele solicitantului. Prezenta procedura descrie modul în care RAR solutioneaza dosarele depuse de catre persoanele juridice în vederea autorizarii, pâna la momentul stabilirii, de comun acord cu solicitantul, a datei efectuarii auditului.

Solicitantul de autorizare nemultumit poate utiliza caile de atac prevazute in dreptul comun.

Lista documentelor necesare pentru autorizare este disponibia pe website-ul RAR la adresa http://www.rarom.ro/cs-uploads/FA_1listTLV.pdf

Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Registrul Auto Roman
Adresa: Soseaua Vergului, nr. 41, sector 2, Bucureşti
Telefon: 031 425 76 99, e-mail: ​ocs@rarom.ro ​
Registru de linkuri

Lista operatorilor economici autorizati este disponibila pe website-ul RAR la adresa: http://www.rarom.ro/?page_id=892

Instituţia responsabilă
Registrul Auto Roman,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
2 ani

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Copie de pe certificatul de înmatriculare sau de înregistrare la Oficiul Național al Registrului ComerţuluiFotocopieAtasament-
2Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioareFotocopie. Documentul trebuie eliberat cu cel mult trei luni înainte de data depunerii cererii-tip, cuprinzând date privind valabilitatea sediului social şi a punctului de lucru pentru care se solicită autorizarea, persoanele împuternicite, sedii şi/sau activităţi autorizate conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 359/2004, inclusiv pentru activitatea „Activități de testare și analize tehnice” și/sau activitatea „Întreţinerea și repararea autovehiculelor”Atasament-
3Dovadă privind dreptul de utilizare a spațiilor pentru activitățile solicitate pentru autorizare, inclusiv a căii de acces până la parcare, pistă și hală, în cazul în care solicitantul nu este proprietarul spațiuluiFotocopie. Atasament-
4Dovada că persoana fizică sau juridică de la care s-a primit dreptul de folosință al spațiului este proprietarul spațiului sau are drept de subînchiriereFotocopieAtasament-
5Permisele de conducere pentru personalul atestatFotocopie. Personalul atestat trebuie sa posede permis de conducere categoria C sau DAtasament-
6Documente care atestă angajarea de către operatorul economic a personalului din cadrul ATLV, însoțite de extrasul din registrul general de evidență a salariaților transmis inspectoratului teritorial de muncăFotocopieAtasament-
7Plan de încadrare zonală a ATLV, inclusiv identificarea ATLV prin coordonatele GPSOriginalAtasament-
8Planul punctului de lucru, la scara de 1/100Original. Planul trebuie sa contina informatii cu privire la amplasarea pistei, halei, a încăperii destinate pentru activitatea de reparații, după caz, a utilajelor din dotarea ATLV și a spațiilor de parcare Atasament-
9Certificat de atestare a capacității profesionale a conducătorului atelierului în domeniul reparării și/sau reglării funcționale a vehiculelor rutiereFotocopie. Document eliberat de RAR.Atasament-
10Fluxul pentru efectuarea activității de inspecție a tahografelor și/sau a limitatoarelor de vitezăOriginalAtasament-
11Document de abilitare din partea producătorului de tahografe și/sau de limitatoare de viteză ori a reprezentantului acestuia pentru RomâniaFotocopie. Document necesar doar în cazul solicitării autorizării activității de instalare și/sau reparare de tahografe și/sau de limitatoare de vitezăAtasament-
12Documente care atestă că personalul ATLV este instruit de producătorul tahografelor și/sau limitatoarelor de viteză ori de reprezentantul acestuia, pentru a desfășura activități de instalare și/sau reparare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de vitezăFotocopie. Documentul este necesare doar in cazul solicitarii autorizarii acestor activitatiAtasament-
13Cerere tipDocument  original semnat de reprezentantul operatorului economicFormular predefinit
14Declarație de onorabilitate, obiectivitate și neutralitate semnată de persoana care conduce activitatea ATLV, reprezentând ATLV în relația cu RAROriginalFormular predefinit

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Hotarare nr. 899 din 2003 privind stabilirea conditiilor ref. la aprobarea de model pentru aparatul de control în transp. rutiere, la omologarea de tip a lim. de viteza si a conditiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de control în transp.rutiere
2ORDINUL ministrului transporturilor nr. 181 din 13 februarie 2008, pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile de montare, reparare si verificare a tahografelor si a limitatoarelor de viteza, precum si de autorizare a operatorilor economici care desfasoara astfel de activitati-RNTR 8, cu modificarile si completarile ulterioare

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.