Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Emitere aviz de mediu

Descriere procedură
Evaluare de mediu - elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului şi a autorităţilor publice interesate de efectele implementării planurilor şi programelor, luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional şi asigurarea informării asupra deciziei luate.
Căi de atac

Intre autoritatea competentă şi furnizor, căile de atac în caz de litigiu sunt cele prevăzute în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Date de contact
Adresa: Str. Portului Nr. 34A, Tulcea
Telefon: 0240 51 89 45
E-mail: arbdd@ddbra.ro
Instituţia responsabilă
Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii,Județ TULCEA
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
360 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
60 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
10 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Prima versiune a planului parte scrisa si parte desenataDocumentaţia pe baza căreia se realizează etapa de încadrare, adică se decide dacă planul/programul respectiv se supune sau nu procedurii SEA, contine parte scrisă, care descrie scopul şi obiectivele, domeniul de aplicare, principalele caracteristici ale acestuia, activităţile/acţiunile ce se doresc a fi întreprinse pentru realizarea sa, etc. parte desenată, care prezinta amplasarea în spaţiu a obiectivelor/proiectelor ce se doresc a se dezvolta în viitor, precum şi încadrarea faţă de ariile de protecţie specială/ zone protejate/ zone cu regim special, etcDocument scanat-
2Dovada platii tarifului de 500 leiConform Ordin Nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestoraDocument scanat-
3Studiu de evaluare adecvataDocument care cuprinde Informaţii privind PP supus aprobării Informaţii privind aria naturală protejată de interes comunitar afectată de implementarea PP Identificarea şi evaluarea impactului Măsurile de reducere a impactului Metodele utilizate pentru culegerea informaţiilor privind speciile şi/sau habitatele de interes comunitar afectateDocument scanat-
4Raport de mediuParte a documentatiei planurilor sau programelor, care identifica, descrie si evalueaza efectele posibile semnificative asupra mediului, ale aplicarii acestora si alternativele sale rationale, luand in considerare obiectivele si aria geografica aferenta, conform legislatiei in vigoareDocument scanat-
5NotificareO adresă de înaintare către autoritatea competentă de mediu, cu semnatură şi ştampila titularului, prin care acesta înştiinţează despre elaborarea primei versiuni a planuluiFormular predefinit
6Doua anunturi publiceAnunt public prin care se informeaza publicul cu privire la începerea procesului de elaborare a planuluiFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Avizul de mediu Aviz Natura 2000 Document fizic si document semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1HOTĂRÂRE Nr. 1076 din 8 iulie 2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe
2ORDONANTA DE URGENTA privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice
3LEGE Nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii
4ORDONANTA DE URGENTA privind protectia mediului
5ORDIN Nr. 117 din 2 februarie 2006pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe
6HOTĂRÂRE Nr. 763/2015 din 16 septembrie 2015pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei 'Delta Dunării'
7ORDIN Nr. 19 din 13 ianuarie 2010pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar
8ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 1/2017 din 4 ianuarie 2017pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
9ORDIN Nr. 1108 din 5 iulie 2007privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora
10ORDIN Nr. 1447/2017 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.