Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Emitere autorizație de funcționare pentru structuri de primire turistice, tip complex hotelier - Primăria Municipiului Constanța

Descriere procedură
Prezenta procedură reglementează modalitatea de emitere a autorizației de funcționare pentru structuri de primire turistice, tip complex hotelier în cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

Prezenta procedură presupune comercializarea/ servirea bauturilor alcoolice in diverse locatii (baruri/restaurante).
Căi de atac

În cazul unui litigiu intre beneficiar si PMC sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr.51
Telefon: 0241 488 100
Email: primarie@primaria-constanta.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Certificat de clasificare/autorizație provizorie de funcționare emisă de Autoritatea Națională pentru Turism pentru structuri de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publicăeliberat conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv pentru unitățile de alimentație publică din stațiunea Mamaia și Sat Vacanță.

Document scanat-
2Contract de salubrizareDocument scanat-
3cerere tiptimp estimat de completare - 2-3 min;
Se va specifica pentru fiecare unitate din cadrul complexului hotelier, conform codului CAEN, orarul de funcționare și suprafața aferentă.    
Pentru unitățile de alimentație publică din cadrul complexului hotelier suprafața supusă autorizării va reprezenta însumarea tuturor suprafețelor aferente fiecărei unități în parte. Taxa de autorizare se calculează în funcție de suprafața totală în care se desfășoară activitatea de alimentație publică. Această prevedere este valabilă și pentru activitățile recreative și distractive.
Formular predefinit
4Dovada deţinerii legale a bunului imobil edificat conform legislației în vigoare și încadrarea activității solicitate pentru autorizare în reglementările urbanistice aprobate1.Extras de carte funciară pentru informare (actualizat), din care să rezulte aria desfășurată*;    
2.Contract de închiriere (copie)/contract de comodat (copie conform cu originalul)/altele.

* În cazul în care operatorul economic nu prezintă extrasul de carte funciară (actualizat), Serviciul Autorizare Operatori Economici va consulta baza de date a Direcției Urbanism cu privire la existența autorizației de construire, implicit a procesului verbal de recepție parțială/finală a imobilului pentru care se solicită autorizarea. Operatorii economici care dețin proces verbal de recepție parțială vor obține autorizație de funcționare doar în situația în care, din procesul verbal reiese că spațiul ce urmează să fie autorizat este realizat integral și doar pentru suprafața respectivă. De asemenea, imobilul pentru care se solicită autorizarea trebuie să fie înregistrat la S.P.I.T. Constanța ca imobil nerezidențial. Dacă în urma verificării bazei de date nu se regăsesc aceste documente, operatorul economic are obligația prezentării altor documente ca dovadă a deținerii legale a bunului imobil (intabulare și documentație cadastrală, contract de vânzare cumpărare, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească, autorizație de construire, plan anexă la autorizația de construire, proces verbal de recepție, etc., după caz).
Formular predefinit
5Certificat de clasificare/autorizație provizorie de funcționare emisă de Autoritatea Națională pentru Turism pentru unitățile de cazareFormular predefinit-
6Declaraţie pe propria răspundere cu privire la deținerea tuturor avizelor/autorizațiilor necesare pentru desfășurarea activității, conform legislației în vigoare (se completează cu dețin/nu este cazul)- formular tip - timp estimat de completare 1-2 min;Formular predefinit
7Fotografii din unghiuri diferite pentru exteriorul unității și interiorul unității supuse autorizăriiFormular predefinit-
8documentație tehnică -pentru terasele de alimentație publică din cadrul Complexului hotelierdocumentație tehnică care va cuprinde:
- un memoriu justificativ care va conține informații privind materialele, culorile, condiții de utilizare ale terasei, suprafața pe care se va terasa și alte elemente considerate relevante de către operatorul economic; 
- un plan de situație cotat pe care vor fi obligatoriu configurate: numărul de mese și scaune, numărul și tipul de echipamente, jardiniere, cât și dipunerea lor.
Formular predefinit-
9declarație-consimtamant

- conform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Formular predefinit
10aviz/ autorizatie privind securitatea la incendiu

- eliberat/a de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta

- conform legii 307/ 2006 - privind apararea impotriva incendiilor

- conform HG 571/2016- pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/ sau autorizarii privind securitatea la incendiu

Formular predefinit-
11contract de colectare deseuri reciclabileDocument informativ-
12Dovada achitării taxeiDocument informativ-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizație de funcționareDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordonanța Guvernului Nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
2Legea 227/2015 privind CODUL FISCAL
3Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99 din 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
4Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in muncipiul Constanta

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.