Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Emitere autorizație de mediu

Descriere procedură
Procedura se adreseaza persoanelor fizice și/sau juridice( români și străini) care doresc sa desfăsoare in perimetrul RBDD o activitate care se încadreaza in Anexa nr. 1 din Ordinul nr.1798/2007.
 
În procedura de emitere a autorizației de mediu, sunt termene atat pentru titular cat si pentru autoritatea de mediu, dar termenul de emitere a autorizatiei de mediu este de 90 de zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete.

Căi de atac
Intre autoritatea competentă şi furnizor, căile de atac în caz de litigiu sunt cele prevăzute în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Date de contact
Adresa: Str. Portului Nr. 34A, Tulcea
Telefon:  0240 51 89 45
E-mail: arbdd@ddbra.ro
Instituţia responsabilă
Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii,Județ TULCEA
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
90 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivuluiIdentificarea amplasamentuluiDocument scanat-
2dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediuConform Ordinul nr.1108/2007privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioareDocument scanat-
3procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu sau, după caz, nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existentProcesul verbal întocmit conform prevderilor din Ordinul nr.135/2010Document scanat-
4cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediuCerere prin care se solicita emiterea autorizatiei de mediu pentru o activitate cu codul CAEN aferentFormular predefinit
5fişa de prezentare şi declaraţie, potrivit anexei nr. 2Conform anexei 2 din Ordinul nr.1798/2007Formular predefinit
6dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute în anexa nr. 3Conform anexei 3 din Ordinul nr.1798/2007Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizatie de mediu Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDONANTA DE URGENTA privind protectia mediului
2LEGE Nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii
3ORDIN Nr. 1798 din 19 noiembrie 2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu
4ORDIN Nr. 1108 din 5 iulie 2007privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.