Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura pentru atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti, inregistrarea acestora in RNRC si utilizarea logului national al RNRC

Descriere procedură

1. Înregistrarea reţetelor consacrate în Registrul naţional al reţetelor consacrate R.N.R.C

2. Atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti

3. Utilizarea logoului naţional pentru reţete consacrate – marcarea reţetelor consacrate cu logoul naţional

Detalii suplimentare privind aceasta procedura:

https://www.madr.ro/industrie-alimentara/retete-consacrate-romanesti.html

Căi de atac

Conform Legii nr. 554 / 2004 Legea contenciosului administrative, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact

​Adresa: B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, Bucuresti
​Telefon: 021 307 24 46/ 021 307 24 22
E-mail: relatii.publice@madr.ro

Instituţia responsabilă
Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
2 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Dosarul de înregistrare a reţetelor consacrate

a.  opis cu documentele depuse, 

b. cererea-tip pentru înregistrare în R.N.R.C., pe cod categorie și cod produs 

c. dovada că operatorul din sectorul alimentar care dorește atestarea unui produs alimentar după o rețetă consacrată românească este autorizat/înregistrat conform cerințelor ANSVSA

d. contractul de prestări de servicii cu un laborator autorizat, de terță parte 

e. rețeta consacrată, fluxul tehnologic și utilajele necesare fabricării rețetei 

f. schița spațiului cu amplasarea echipamentelor folosite la fabricarea rețetei 

g. capacitatea de producție a produsului obținut conform uneirețete consacrate, exprimată în kg/l/zi

h. certificatul de înmatriculare la registrul comerțului

i. actul de identitate al solicitantului sau al persoanei împuternicite, în copie.

Conforma anexei nr. 1ORDIN COMUN Nr 390/290/89/2014

Formular predefinit
2Procesul-verbal de constatare a reţetei consacrate la care se anexeaza-raportul de încercare al probei analizate

Documentaţia conformă cu realitatea se validează si se întocmeşte procesul-verbal de constatare a reţetei consacrate conform anexei nr 2Ordin Comun Nr 390/290/89/2014

Formular predefinit
3Propunerea de atestare pentru înscrierea în R.N.R.CFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Eliberarea documentul „Atestat produs alimentar obținut conform unei rețete consacrate românești” (se emite pe modelul formularului din atasament)Document-
2Înregistrarea reţetelor consecrate în Registrul naţional al reţetelor consacrate - R.N.R.CDocument-
3Utilizarea logoului naţional pentru reţete consacrate – marcarea reţetelor consacrate cu logoul naţional - Logoul rețetei consacrate este proprietatea exclusivă a MADR şi asigură gestiunea logoului rețetei consacrate. Document

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN COMUN MADR/MS/ANPC Nr 390/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești
2Legea 554/2004 a contenciosului administrativ

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.