Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksdomeniideactivitatedetalii

domeniideactivitatedetalii

Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune; inregistrari audio si activitati de editare muzicala

1. Certificat de inregistrare in Registrul National al Fonogramelor

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

Pentru obtinerea unui nou certificat in cazul in care certificatul anterior este valabil (1 an de la data emiterii):

 • 25 lei/activitate
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Pentru obtinerea unui nou certificat in cazul in care certificatul anterior a expirat:

 • 50 lei/activitate
 • 20 lei/punct de lucru
 • 20 lei/spatiu de depozitare
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea competenta a decis ca aceasta procedura are un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Solicitarea reinnoirii certificatului de inregistrare in Registrul national al Fonogramelor se efectueaza, pana la data expirarii certificatului anterior si presupune, eliberarea unui nou certificat cu datele existente in baza de date. Conform Legii Nr. 8/ 1996 (modificata si completata) - art. 103, alin 1, "se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul prezentei legi, fixarea sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie sau a altor sunete ori a reprezentarii digitale ale acestor sunete, alta decat sub forma unei fixari incorporate intr-o opera cinematografica sau in alta opera audiovizuala."In limbajul comun, fonograma este deseori desemnata prin termenii: muzica, piesa muzicala, inregistrare muzicala, inregistrare sonora.Conform Legii Nr. 8/ 1996 (modificata si completata) - art. 103, alin 2, producatorul de inregistrari sonore este persoana fizica sau juridica ce are initiativa si isi asuma responsabilitatea organizarii si finantarea realizarii primei fixari a sunetelor, fie ca acestea constituie sau nu o opera in sensul prezentei legi.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici Reinnoirea/prelungirea certificatului de inregistrare în Registrul National al Fonogramelor

2. Inscrierea in Registrul National al Videogramelor

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 50 lei/cerere
 • optional: 300 lei /cerere in regim de urgenta
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea competenta a decis ca aceasta procedura are un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Procedura se adreseaza persoanele fizice autorizate sau persoanelor juridice, care produc filme cinematografice pe teritoriul Romaniei, videograme, si au obligatia sa inscrie toate videogramele in Registrul national al videogramelor, inainte de introducerea acestora în circuitul comercial.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciInscriere filme cinematografice produse pe teritoriul Romaniei

3. Preschimbare certificat de inregistrare in Registrul National al Fonogramelor

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute umatoarele taxe:

 • 50 lei/cerere
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca se achită numai ca urmare a a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea competenta a decis ca aceasta procedura care se adreseaza persoanelor juridice are un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Preschimbarea inregistrarii in Registrul National al Videogramelor se realizeaza atunci cand sunt modificari (de ex. sediu, denumire firma) si/sau completari ale documentelor pe baza carora s-a efectuat inregistrarea initiala. Procedura are un caracter national. Conform Deciziei Nr. 248/2011 privind aprobarea modelelor formularelor continand cererile-tip de inregistrare/inscriere/raportare a modelelor certificatelor/autorizatiilor de inregistrare si adeverintelor de inscriere in registrele nationale administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, formularul 5 din Anexa se completeaza de cei care doresc sa preschimbe certificatul.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciPreschimbarea Certificatului de inregistrare in Registrul National al Fonogramelor

4. Inscrierea videogramelor produse in Romania in Registrul National al Videogramelor

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 100 lei/titlu videograma
 • optional: 300 lei /cerere in regim de urgenta
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si se adreseaza persoanelor fizice si juridice autorizate, care produc videograme pe teritoriul Romaniei fiind obligate sa inscrie aceste videograme in Registrul National al Videogramelor, inainte de introducerea acestora in circuitul comercial. Conform Legii nr. 8 din 1996, interpretarile sau executiile artistice fixate, fonogramele, videogramele si propriile emisiuni ori servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune si de televiziune constituie produse purtatoare de drepturi conexe.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciInscriere videograme produse pe teritoriul Romaniei

5. Inscrierea videogramelor importate in Registrul national al fonogramelor

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 75 lei/cerere pentru 1-20 titluri videograme importate
 • 100 lei/cerere pentru 21-50 titluri videograme importate
 • 125 lei/cerere pentru 51-100 titluri videograme importate
 • 150 lei/cerere pentru cerere cu peste 100 titluri videograme importate
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter national si se adreseaza persoanelor fizice si juridice autorizate care importa fonograme, respectiv desfasoara activitati de comert intracomunitar avand obligatia sa inscrie toate fonogramele in Registrul national al fonogramelor, inainte de introducerea acestora in circuitul comercial.Conform Ordonantei nr. 25/2006, privind intarirea capacitatii administrative a ORDA, art.9, in vederea inscrierii fonogramelor, persoanele depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, o cerere-tip.
Pentru persoanele fizice sau juridice care importa fonograme, cererea-tip trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

 • copia inscrisului doveditor al acordului titularului de drepturi, privind importul de fonograme pe teritoriul Romaniei, in traducere autorizata in limba romana
 • copia declaratiei vamale de import si a facturii externe in care sunt mentionate titlurile fonogramelor importate
 • copia integrala color a copertei si a elementelor grafice de pe partea inactiva în forma electronica, pe care Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o va marca cu inscriptia "MOSTRA ORDA"

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciInscriere videograme importate pe teritoriul Romaniei

6. Inregistrarea in Registrul National al Fonogramelor a activitatilor de producere, import, distribuire si comercializare de fonograme

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 50 lei/activitate
 • 20 lei/punct de lucru
 • 20 lei/spatiu de depozitare
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea competenta a decis ca aceasta procedura care se adreseaza persoanelor juridice si fizice are un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Procedura se adreseaza distribuitorilor sau comerciantilor de fonograme care au obligatia de a inregistra in Registrul National al Fonogramelor activitatile de: producere, import, distribuire si comercializare de fonograme desfasurate pe teritoriul Romaniei. Procedura are caracter national.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciInregistrarea in Registrul National al Fonogramelor

7. Inregistrarea in Registrul National al Fonogramelor

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 50 lei/activitate
 • 20 lei/punct de lucru
 • 20 lei/spaţiu de depozitare
 • 300 lei /cerere in regim de urgenta
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea competenta a decis ca aceasta procedura are un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Procedura are caracter national si se adreseaza persoanelor fizice si juridice care produc sau importa fonograme si care trebuie inregistrate in Registrul National al Fonogramelor in regim de urgenta. Conform Legii nr. 8/1996 reactualizata, pentru utilizarea directa sau indirecta a fonogramelor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare sau prin orice modalitate de comunicare catre public, artistii interpreti sau executanti si producatorii de fonograme au dreptul la o remuneratie unica echitabila.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciInregistrarea in Registrul National al Fonogramelor - in regim de urgenta

8. Inscriere fonograme importate in Registrul National al Fonogramelor

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 50 lei/cerere pentru 1-20 titluri fonograme importate
 • 75 lei/cerere pentru 21-50 titluri fonograme importate
 • 100 lei/cerere pentru 51-100 titluri fonograme importate
 • 150 lei/cerere pentru cerere cu peste 100 titluri fonograme importate
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea competenta a decis ca aceasta procedura are un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Procedura are caracter national si se adreseaza persoanelor fizice autorizate sau persoanele juridice, care importa fonograme respectiv desfasoara activitati de comert intracomunitar si au obligatia sa inscrie toate fonogramele in Registrul National al Fonogramelor inainte de introducerea acestora in circuitul comercial.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciInscriere fonograme importate pe teritoriul Romaniei

9. Reinoirea sau preschimbarea certificatului de inregistrarein Registrul National al Fonogramelor-regim urgenta

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

Pentru preschimbarea certificatului în cazul în care certificatul este valabil (1 an de la data emiterii):

 • 50 lei/cerere
 • 300 lei /cerere in regim de urgenta
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca se achitanumai ca urmare a a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Pentru obtinerea unui nou certificat in cazul în care certificatul anterior este valabil (1 an de la data emiterii):

 • 25 lei/activitate
 • 300 lei /cerere in regim de urgenta
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Pentru obtinerea unui nou certificat in cazul in care certificatul anterior a expirat:

 • 50 lei/activitate
 • 20 lei/punct de lucru
 • 20 lei/spaţiu de depozitare
 • 300 lei /cerere in regim de urgenta
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea competenta a decis ca aceasta procedura are un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Procedura are caracter national si se adreseaza persoanelor fizice autorizate sau persoanele juridice, care solicita reinoirea certificatului de inregistrare in Registrul National al fonogramelor. Certificatul de inregistrare este valabil timp de 1 an, iar reinoirea se efectueaza, panala data expirarii certificatului anterior.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciReinnoirea/Preschimbarea certificatului de inregistrare in Registrul National al Fonogramelor - in regim de urgenta

10. Inscrierea fonogramelor importate in Registrul national al Fonogramelor

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 50 lei/cerere pentru 1-20 titluri fonograme importate
 • 75 lei/cerere pentru 21-50 titluri fonograme importate
 • 100 lei/cerere pentru 51-100 titluri fonograme importate
 • 150 lei/cerere pentru cerere cu peste 100 titluri fonograme importate
 • 300 lei /cerere in regim de urgenta
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea Competenta a decis ca aceasta procedura are un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Procedura are un caracter national si se adreseaza persoanelor fizice si juridice care importa fonograme si care trebuie sa le inscrie in Registrul national al Fonogramelor, inainte de a se comercializa pe teritoriul Romaniei.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciInscriere fonograme importate pe teritoriul Romaniei - in regim de urgenta

11. Inscriere fonograme produse in Romania in Registrul national al fonogramrelor

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunte percepute urmatoarele taxe:

 • 50 lei/titlu fonograma(cererea trebuie sacontinanumai un titlu de fonograma)
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,
sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea Competenta a decis ca aceasta procedura are un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul PCUe. Procedura se adreseaza persoanelor fizice si jurice autorizate care produc fonograme in Romania, fiind obligate sa le inscrie in Registrul national al Fonogramelor, inainte de introducerea acestora in circuitul comercial.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciInscriere fonograme produse pe teritoriul Romaniei

12. Inscrierea in regim de urgenta a fonogramelorproduse pe teritoriul Romaniei in Registrul National al Fonogramelor

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 50 lei/titlu fonograma(cererea trebuie sacontinanumai un titlu de fonograma)
 • 300 lei/cerere in regim de urgenta
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,
sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea Competenta a decis ca aceasta procedura are caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul PCUe. Procedura are caracter national si se adreseaza persoanelor fizice si juridice care produc fonograme pe teritoriul Romaniei si doresc sa le inscrie in Registrul National al fonogramelor in regim de urgenta, inainte a fi comercializate.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciInscriere fonograme produse pe teritoriul Romaniei - in regim de urgenta

13. Inregistrarea fonogramelor in Registrul National al Fonogramelor- pentru producatorii si importatorii de fonograme

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 50 lei/activitate
 • 20 lei/punct de lucru
 • 20 lei/spatiu de depozitare
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter national si se adreseaza persoanelor juridice si fizice care produc sau importa fonograme si care trebuie inregistrate in Registrul national al Fonogramelor inainte de a fi comercializate. Conform OG 25/2006, alin 1-2, persoanele fizice sau juridice, inregistrate in Registrul national al fonogramelor, care importa ori produc fonograme, sunt obligate sa inscrie toate fonogramele in Registrul National al Fonogramelor, inainte de introducerea acestora in circuitul comercial. In vederea inscrierii fonogramelor, se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere-tip. Fonograma reprezinta fixarea sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie sau a altor sunete ori a reprezentarii digitale ale acestor sunete, alta decat sub forma unei fixari incorporate intr-o operacinematografica sau in alta opera audiovizuala.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciInregistrarea in Registrul National al Fonogramelor

14. Reinoirea certificatului de inregistrare in Registrul National al Fonogramelor

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 25 lei/activitate
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter national si se adreseaza persoanelor fizice si juridice care doresc sa-si reinoiasca certificatul de inregistrare. Durata de valabilitate a certificatului de inregistrare in Registrul National al Fonogramelor, este de 1 an de la data emiterii acestuia. Reinnoirea certificatului se poate face numai in cazul în care nu este depasita perioada de valabilitate a acestuia si nu s-au modificat datele cuprinse in Certificat/Adeverinta valabil/valabila precum si in Anexele corespunzatoare. Conform Ordonantei nr.25/2006, privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, inregistrarea in Registrul national al fonogramelor se probează cu certificatul de inregistrare prevazut la art. 35 alin. (1).
Pentru emiterea unui nou certificat sau a unei noi autorizatii, in situatia modificarii si/sau completarii documentelor pe baza carora s-a efectuat inregistrarea, persoanele fizice sau juridice prevazute la art. 34 alin. (1) trebuie sa depuna urmatoarele:

 • o cerere-tip
 • copii ale documentelor de modificare si/sau de completare a documentelor pe baza carora s-a efectuat inregistrarea

Persoanele fizice sau juridice inregistrate in registrele nationale administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor sunt obligate sa detina la fiecare punct de lucru certificatul ori autorizatia de inregistrare, in original sau in copie

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciReinnoirea Certificatului de inregistrare in Registrul National al Fonogramelor

15. Reinoirea certificatului de inregistrare in Registrul National al Fonogramelor in regim de urgenta

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 25 lei/activitate
 • 300 lei /cerere in regim de urgenta
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea Competenta a decis ca aceasta procedura are un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul PCUe. Reinoirea certificatelor in baza noilor inregistrari si inscrieri se efectueaza in conditiile art. 36, alin (6) din OG 25/2006.

Dupa verificarea existentei documentelor prevazute la art. 35, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor elibereaza solicitantilor, in termen de 5 zile lucratoare pentru cererile transmise on-line si in termen de 20 de zile lucratoare pentru cererile depuse la sediul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, un certificat de inregistrare in Registrul national al fonogramelor sau in Registrul national al programelor pentru calculator, dupa caz.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciReinnoirea Certificatului de inregistrare in Registrul National al Fonogramelor - in regim de urgenta

16. Preschimbare Certificat de inregistrare in Registrul National al Fonogramelor in regim de urgenta

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 50 lei/activitate
 • 300 lei /cerere in regim de urgenta
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea Competenta a decis ca aceasta procedura are un caracter informational si nu se poate solutiona prin intermediul PCUe. Preschimbarea certificatului de inregistrare in Registrul National al Fonogramelor, se face in urmatoarele cazuri:

 • ca urmare a schimbarii adresei sediului
 • modificarii denumirii firmei
 • modificarii formei de organizare a firmei
 • adaugarii/radierii unui obiect de activitate

Formularele se vor transmite la O.R.D.A. pe suport hartie, semnate si stampilate pe fiecare pagina, cat si pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail : registre.nationale @orda.gov.ro)

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciPreschimbarea Certificatului de inregistrare in Registrul National al Fonogramelor - in regim de urgenta

17. Inscrierea Videogramelor in Registrul National al Videogramelor in regim de urgenta

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea Competenta a decis ca aceasta procedura are un caracter informational si nu se poate solutiona prin intermediul PCUe. Procedura are un caracter national si se adreseaza persoanelor juridice, producatori de filme cinomatografice care le inscriu in Registrul National al Videogramelor in regim de urgenta. Registrul National al Fonogramelor reprezinta un instrument unitar de evidenta, la nivel national, a fonogramelor, videogramelor si a programelor pentru calculator introduse in circuitul comercial pe teritoriul Romaniei, a marcajelor holografice aplicate pe acestea, precum si a persoanelor fizice autorizate, asociatiilor familiale si a persoanelor juridice care desfasoara activitati cu fonograme, videograme si programe pentru calculator.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciInscrierea in Registrul National al Videogramelor - in regim de urgenta

18. Preschimbarea inregistrarii Videogramelor in Registrul National al Videogramelor

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea Competenta a decis ca aceasta procedura are un caracter informational si nu se poate solutiona prin intermediul PCUe. Procedura are carater national si se adreseaza persoanelor juridice, producatori de filme cinematografice care trebuie sa preschimbe inregistrarea videogramelor in Registrul National al Videogramelor. Preschimbarea autorizatiei se realizeaza atunci cand intervin: modificari de sediu sau denumire firma, completari ale documentelor pe baza carora s-a facut inregistrarea initiala.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciPreschimbarea inregistrarii in Registrul National al Videogramelor

19. Inscrierea videogramelor produse pe teritoriul Romaniei in Registrul National al Videogramelor in regim de urgenta

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 100 lei/titlu videograma
 • 300 lei /cerere in regim de urgenta
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea competenta a decis ca aceasta procedura are caracter informational si nu se poate operationaliza prin intermediul PCUe. Procedura are caracter national si se adreseaza persoanelor fizice sau juridice autorizate care produc pe teritoriul Romaniei videograme si sunt obligate sa le inscrie in Registrul National al Videogramelor. Pentru inscrierea lor in regim de urgenta se percepe o taxa. Videograma reprezinta orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secvente de imagini in miscare, insotite sau nu de sunet, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciInscriere videograme produse pe teritoriul Romaniei - in regim de urgenta

20. Inscrierea videogramelor importate pe teritoriul Romaniei in Registrul National al Videogramelor in regim de urgenta

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 75 lei/cerere pentru 1-20 titluri videograme importate
 • 100 lei/cerere pentru 21-50 titluri videograme importate
 • 125 lei/cerere pentru 51-100 titlurivideograme importate
 • 150 lei/cerere pentru cerere cu peste 100 titluri videograme importate
 • 300 lei /cerere in regim de urgenta
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea competenta a decis ca aceasta procedura are caracter informational si nu se poate operationaliza prin intermediul PCUe. Procedura are caracter national si se adreseaza persoanelor fizice sau juridice autorizate care importa videograme sau desfasoara activitati de comert intracomunitar si au obligatia de a inscrie toate videogramele in Registrul National al Videogramelor, inainte de a le comercializa. Aceasta procedura vizeaza inscrierea videogramelor in regim de urgenta. Termenele de solutionare a cererilor sunt prevazute de art.36, alin (1) din O.G. 25/2006, republicata, modificata si completata prin O.U.G. 43/2010:

 • 4 zile lucratoare pentru cererile transmise on – line
 • 10 zile lucratoare pentru cererile depuse la sediul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor
 • 2 zile lucratoare (regim de urgenta)

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciInscriere videograme importate pe teritoriul Romaniei - in regim de urgenta

21. Inscrierea videogramelor importate pe teritoriul Romaniei in Registrul National al Videogramelor in regim de urgenta

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

Pentru preschimbarea certificatului in cazul inarecertificatul este valabil (1 an de la data emiterii):

 • 50 lei/cerere
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca ca urmare a a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Pentru obtinerea unui nou certificat in cazul in care certificatul anterior este valabil (1 an de la data emiterii):

 • 25 lei/activitate
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Pentru obtinerea unui nou certificat in cazul in care certificatul anterior a expirat:

 • 50 lei/activitate
 • 20 lei/punct de lucru
 • 20 lei/spatiu de depozitare
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea Competenta a decis ca aceasta procedura are un caracter informational si nu se poate operationaliza prin intermediul PCUe. Procedura are caracter national si se adreseaza persoanelor fizice si juridice autorizate care doresc sa-si reinoiasca sau sa preschimbe certificatul de inregistrare in Registrul National al Fonogramelor.Solicitarea reinnoirii certificatului de inregistrare in Registrul national al Fonogramelor se efectueaza, pana la data expirarii certificatului anterior si presupune, eliberarea unui nou certificat cu datele existente in baza de date. Durata de valabilitate a certificatului de inregistrare in Registrul National al Fonogramelor, este de 1 an de la data emiterii. Preschimbarea certificatului de inregistrare in Registrul National al Fonogramelor se realizeaza atunci cand intervin modificari referitoare la sediu, denumire firma, adaugare obiect de activitate.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciReinnoirea/Preschimbarea certificatului de inregistrare in Registrul National al Fonogramelor

22. Inscrierea filmelor cinematografice in Registrul National al Videogramelor

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter national si se adreseaza persoanelor fizice sau juridice autorizate care produc filme cinematografice acestea trebuind sa fie inscrise in Registrul National al Videogramelor. Conform Ordonantei nr. 25 din 2006, Registrul national al videogramelor este organizat in forma electronica si cuprinde urmatoarele sectiuni:

 • sectiunea inscrieri videograme
 • sectiunea marcaje holografice
 • sectiunea importatori si producatori de videograme
 • sectiunea inscrieri mentiuni, radieri, retrageri si sanctiuni

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciInscrierea in Registrul National al Videogramelor

23. Inscrierea filmelor cinematografice produse pe teritoriul Romaniei in Registrul National al Videogramelor in regim de urgenta

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 50 lei/cerere
 • 300 lei /cerere in regim de urgenta
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achitanumai ca urmare a respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti,sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea Competenta a decis ca aceasta procedura are caracter informativ si nu poate fi solutionata prin intermediul PCUe. Procedura are caracter national si se adreseaza persoanelor fizice autorizate sau persoanele juridice, care produc filme cinematografice pe teritoriul Romaniei si au obligatia de a le inscrie in Registrul National al videogramelor. Pentru inscrierea in regim de urgenta, se plateste o taxa suplimentara. Conform Ordonantei nr. 39/2005, art.3, lit.b, prin film cinematografic, intelegem produsul finit al unor lucrari artistice si tehnice specifice domeniului, care au ca rezultat realizarea unor filme de fictiune, de animatie, documentare, de orice durata si pe orice suport, si care sunt puse initial in valoare prin proiectia pe ecran in sali sau in gradini de spectacol cinematografic ori in alte spatii destinate acestui scop.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici​→ Inscriere filme cinematografice produse pe teritoriul Romaniei - in regim de urgenta