Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksdomeniideactivitatedetalii

domeniideactivitatedetalii

Alte activitati de servicii

1. Permis de acces pentru autoturisme pe drumurile din perimetrul RBDD 

Cui ne adresam?

Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

Care sunt costurile?

Pentru emiterea permisului de acces auto in perimetrul RBDD, se va achita tariful conform prevederilor din Ordinul nr. 610/2009, astfel:

 • 10 lei/autovehicul/zi
 • 100 lei autovehicul/an

Achitarea tarifelor stabilite conform prevederilor din Ordinul nr.610/2009 se poate face si cu ordin de plata in contul nr. RO96TREZ64120E365000XXXX - "Disponibil din venituri proprii", deschis la Trezoreria Statului - Tulcea, pe numele Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" iar achitarea taxelor conform prevederilor din HG nr.1016/20082009 se poate face si cu ordin de plata in contul nr. RO85TREZ6415032XXX000263 - "Disponibil din venituri proprii", deschis la Trezoreria Statului - Tulcea, pe numele Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice, romani si/sau straini si vizeaza permiterea autoturismelor de diferite tipuri in perimetrul RBDD. Administratia Rezervatiei are urmatoarele atributii principale:

 • administreaza patrimoniul natural potrivit prevederilor legale privind regimul juridic al proprietatii publice, evalueaza starea ecologica a patrimoniului natural al rezervatiei si initiaza programele de cercetare stiintifica in rezervatie, pe baza planului de management, asigura masurile necesare conservarii si protectiei genofondului si biodiversitatii
 • administreaza resursa piscicola din domeniul public al statului, in conformitate cu prevederile planului de management si ale regulamentului rezervatiei
 • elaboreaza si implementeaza programele de reconstructie ecologica a ecosistemelor din rezervatie
 • identifica, delimiteaza si propune autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor modificarea zonelor functionale ale rezervatiei
 • stabileste nivelul de valorificare al resurselor naturale in acord cu potentialul lor de regenerare si cu capacitatea de suport a ecosistemelor

 Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click  →  Emitere permis de acces pentru autoturisme in perimetrul RBDD

2. Permis de acces pentru nave si ambarcatiuni pe caile navigabile din perimetrul RBDD

Cui ne adresam?

Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

Care sunt costurile?

Se va achita tariful conform prevederilor din Ordinul nr.610/2009, astfel:

 • 20 lei/ambarcatiune/sejur
 • 100 lei/ambarcatiune/an, fac exceptie de la reguli ambarcatiunile nemotorizate, propulsate cu rame

Achitarea tarifelor stabilite conform prevederilor din Ordinul nr.610/2009 se poate face si cu ordin de plata in contul nr. RO96TREZ64120E365000XXXX - "Disponibil din venituri proprii", deschis la Trezoreria Statului - Tulcea, pe numele Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" iar achitarea taxelor conform prevederilor din HG nr.1016/20082009 se poate face si cu ordin de plata in contul nr. RO85TREZ6415032XXX000263 - "Disponibil din venituri proprii", deschis la Trezoreria Statului - Tulcea, pe numele Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice, romani si/sau straini care doresc sa-si desfasoare activitatea in perimetrul RBDD cu nave si ambarcatiuni. Prezentele reguli se aplica tuturor navelor si ambarcatiunilor care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu exceptia Dunarii, de la Cotul Pisicii la Ceatalul Izmail, si a bratelor sale, Chilia, inclusiv pe bratele Babina si Cernovca, Tulcea, Sulina si Sfantu Gheorghe. Fac exceptie de la prezentele reguli ambarcatiunile nemotorizate, propulsate cu rame sau vele. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click → Emitere permis de acces pentru nave si ambarcatiuni in perimetrul RBDD

3. Permis de acces persoane in perimetrul RBDD

Cui ne adresam?

Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

Care sunt costurile?

Se va achita tariful conform prevederilor din Ordinul nr.610/2009, astfel:

 • 5 lei/persoana/zi
 • 15 lei/persoana/saptamana
 • 30 lei/persoana/an, tariful pentru permisul de acces persoane nu se aplica pentru copii, elevi, studenti, pensionari, veterani de razboi, fosti detinuti politici, urmasii eroilor martiri si ranitii din Revolutia din decembrie 1989

Achitarea tarifelor stabilite conform prevederilor din Ordinul nr.610/2009 se poate face si cu ordin de plata in contul nr. RO96TREZ64120E365000XXXX - "Disponibil din venituri proprii", deschis la Trezoreria Statului - Tulcea, pe numele Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" iar achitarea taxelor conform prevederilor din HG nr.1016/20082009 se poate face si cu ordin de plata in contul nr. RO85TREZ6415032XXX000263 - "Disponibil din venituri proprii", deschis la Trezoreria Statului - Tulcea, pe numele Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice-turisti romani si/sau straini care doresc sa viziteze Rezervatia Biosferei Delta Dunarii. Accesul persoanelor fizice in perimetrul rezervatiei in scop turistic si recreativ-sportiv, cu exceptia localnicilor, se face dupa achitarea tarifelor stabilite, in baza permisului emis de Administratia Rezervatiei. Tariful pentru emiterea permisului privind accesul in rezervatie va include si contributia vizitatorilor la cheltuielile pe care Administratia Rezervatiei le face pentru activitatea de salubrizare a domeniului public de interes national. Procedura de emitere a permiselor privind accesul in rezervatie si activitatile desfasurate pe teritoriul rezervatiei se stabileste prin regulamentul rezervatiei. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click    →   Emitere permis de acces persoane in perimetrul RBDD

4. Avizul ARBDD Tulcea in calitate de administrator al unei arii naturale protejate

Cui ne adresam?

Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

Care sunt costurile?

Se va achita tariful conform prevederilor din Ordinul nr. 610/2009 in valoare de 200 lei/plan/proiect/activitate.

Achitarea tarifelor stabilite conform prevederilor din Ordinul nr. 610/2009 se poate face si cu ordin de plata in contul nr. RO96TREZ64120E365000XXXX - "Disponibil din venituri proprii", deschis la Trezoreria Statului - Tulcea, pe numele Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" iar achitarea taxelor conform prevederilor din HG nr.1016/20082009 se poate face si cu ordin de plata in contul nr. RO85TREZ6415032XXX000263 - "Disponibil din venituri proprii", deschis la Trezoreria Statului - Tulcea, pe numele Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si/sau juridice, romani si /sau straini care doresc sa implementeze si sa desfasoare planuri/proiecte/activitati. Pentru asigurarea protectiei si conservarii unor zone de habitat natural si a diversitatii biologice specifice, precum si pentru valorificarea resurselor naturale disponibile, potrivit cerintelor de consum ale populatiilor locale si in limitele potentialului biologic natural de regenerare a acestor resurse, se delimiteaza urmatoarele zone cu regim diferentiat de protectie ecologica:

 • zone strict protejate, avand regimul de conservare al rezervatiilor stiintifice
 • zone tampon, cu rol de protectie a zonelor strict protejate si in care sunt admise activitati limitate de valorificare a resurselor disponibile, in conformitate cu planurile de management aprobate
 • zone de dezvoltare durabila, valorificabile economic prin practici traditionale sau tehnologii noi, ecologic admise
 • zone de reconstructie ecologica, in care se realizeaza numai masuri de refacere a mediului deteriorat, devenind ulterior zone de dezvoltare durabila sau zone strict protejate. 

Procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti click  →   Emitere aviz ARBDD Tulcea in calitate de administrator al unei arii naturale protejate

5. Adeverinta privind stabilirea continutului marcilor de garantie proprie 

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Care sunt costurile?

Tariful este in valoare de 66,82 lei pentru care nu se percepe TVA 

Taxele si tarifele se platesc prin mandat postal sau ordin de plata in contul nr. RO31TREZ7005032XXX004173 al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, CUI 4266502. Aceste taxe si tarife se actualizeaza anual in functie de rata inflatiei conform OUG nr.190/2000 si HG nr.1334/2003.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza operatorii economici autorizati care doresc sa desfasoare operatiuni cu metale pretioase (aurul, argintul si metalele platinice) si pietre pretioase (diamantele, rubinele, safirele, smaraldele) care au promovat testul de marcare in vederea autorizarii operatiunii de marcare cu marca de garantie proprie, solicita ANPC stabilirea si inregistrarea acestor marci. Procedura are caracter national.

Daca doriti click  →   Procedura de stabilire si inregistrare a marcilor de garantie proprie

6. Autorizatie pentru efectuarea operatiunilor cu metale pretioase si pietre pretioase - pentru persoane juridice

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Care sunt costurile?

Taxa este in valoare de 621 lei

Taxele si tarifele se platesc prin mandat postal sau ordin de plata in contul nr. RO31TREZ7005032XXX004173 al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, CUI 4266502. Aceste taxe si tarife se actualizeaza anual in functie de rata inflatiei conform OUG nr. 190/2000 si HG nr. 1334/2003.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza operatorilor economici care au obtinut dreptul de a marca metale si pietre pretioase. Autorizarea este procedura de abilitare a persoanelor juridice de a efectua operatiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase, care se materializeaza prin emiterea de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a autorizatiei, care reprezinta un inscris cu valoare juridica de act administrativ cu caracter individual, in favoarea titularului acestuia. Procedura are caracter national.

Daca doriti click  →  Procedura privind autorizarea persoanelor juridice care au obtinut dreptul de a marca cu marca de garantie proprie

7. Autorizatie pentru efectuarea de noi operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase - pentru persoanele juridice

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Care sunt costurile?

Taxa este in valoare de 621 lei

Taxele si tarifele se platesc prin mandat postal sau ordin de plata in contul nr. RO31TREZ7005032XXX004173 al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, CUI 4266502. Aceste taxe si tarife se actualizeaza anual in functie de rata inflatiei conform OUG nr.190/2000 si HG nr. 1334/2003.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelelor fizice si juridice interesate in completarea autorizatiei cu noi operatiuni si vizeaza depunere unei cereri de autorizare completata cu noile operatiuni, la care se anexeaza dovada platii aferenta acestora. Persoanele fizice si juridice care efectueaza deja una sau mai multe operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase sunt obligate sa solicite autorizatie, in termen de 60 de zile lucratoare, calculat de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice. Procedura are caracter national.

Daca doriti click →  Procedura privind completarea autorizatiei cu noi operatiuni pentru persoane juridice

8. Autorizatie pentru efectuarea de noi operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase - pentru persoanele fizice

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Care sunt costurile?

Taxa este in valoare de 621 lei

Taxele si tarifele se platesc prin mandat postal sau ordin de plata in contul nr. RO31TREZ7005032XXX004173 al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, CUI 4266502. Aceste taxe si tarife se actualizeaza anual in functie de rata inflatiei conform OUG nr. 190/2000 si HG nr. 1334/2003.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanele fizice interesate in completarea autorizatiei cu noi operatiuni si vizeaza depunerea unei cereri de autorizare completata cu noile operatiuni, la care se anexeaza dovada platii aferenta acestora. Incepand cu data inregistrarii cererii de autorizare insotite de documentatia completa sau, dupa caz, de la data completarii documentatiei si pana la data eliberarii autorizatiilor, persoanele fizice pot efectua operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, in baza unei dovezi scrise, eliberata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, din care sa rezulte ca acestea si-au indeplinit obligatia de a solicita eliberarea autorizatiei, cu exceptia autorizatiei pentru efectuarea operatiunii de marcare, care urmeaza a fi acordata numai in conditiile prevazute de alin. (6).  Procedura are caracter national.

Daca doriti click →  Procedura privind completarea autorizatiei cu noi operatiuni pentru persoane fizice

9. Autorizatie pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase - pentru persoanele fizice

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Care sunt costurile?

Taxa este in valoare de 621 lei

Taxele si tarifele se platesc prin mandat postal sau ordin de plata in contul nr. RO31TREZ7005032XXX004173 al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, CUI 4266502. Aceste taxe si tarife se actualizeaza anual in functie de rata inflatiei conform OUG nr. 190/2000 si HG nr. 1334/2003.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza operatorilor economici care au obtinut dreptul de a marca. Ca urmare autorizarii se primeste un act prin care personalul responsabil din cadrul DMPPP SACPK stabileste modelul marcilor de garantie proprie, act semnat de directorul DGMPPP. In situatia in care intervin modificari fata de elementele de identificare a persoanei fizice sau juridice autorizate, aceasta este obligata, sub sanctiunea suspendarii autorizatiei, sa le comunice in scris Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, in termen de 10 zile de la data producerii lor. Procedura are caracter national.

Daca doriti click  → Procedura privind autorizarea persoanelor fizice care au obtinut dreptul de a marca cu marca de garantie proprie

10. Autorizatie persoanelor juridice in vederea efectuarii de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Care sunt costurile?

Taxa este in valoare de 621 lei

Taxele si tarifele se platesc prin mandat postal sau ordin de plata in contul nr. RO31TREZ7005032XXX004173 al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, CUI 4266502. Aceste taxe si tarife se actualizeaza anual in functie de rata inflatiei conform OUG nr.190/2000 si HG nr.1334/2003.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza autorizarea operatiunilor cu metale si pietre pretioase. Autorizarea reprezinta procedura de abilitare a persoanelor juridice de a efectua operatiuni cu metale pretioase si cu pietre pretioase, care se materializeaza prin emiterea de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a autorizatiei, care reprezinta inscris cu valoare juridica de act administrativ cu caracter individual, in favoarea titularului acestuia.  In cazul respingerii cererii persoanelor fizice sau juridice care desfasoara deja operatiuni cu metale pretioase, cu aliaje ale acestora si cu pietre pretioase, acestea sunt obligate ca, in termen de 30 de zile de la comunicarea respingerii cererii, sa-si lichideze stocul. Procedura are caracter national.

Daca doriti click → Procedura privind autorizarea persoanelor juridice in vederea efectuarii de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase

11. Viza anuala a autorizatiilor

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Care sunt costurile?

Taxa de viza anuala reprezinta 25% din valoarea taxei de autorizare in vigoare la data vizarii, pentru fiecare operatiune autorizata 

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice care doresc sa-si ia viza anuala. Personalul responsabil din cadrul DGMPPP, aplica stampila cu viza pe pagina a doua a autorizatiei, totodata inregistrand intr-o evidenta faptul ca operatorul economic si-a aplicat viza. Pentru eliberarea autorizatiei privind efectuarea operatiunilor cu metale pretioase, cu aliaje ale acestora si cu pietre pretioase si pentru vizarea anuala a acesteia, persoanele fizice si juridice solicitante vor achita o taxa de autorizare, respectiv de vizare. Nivelul taxelor de autorizare si actualizarea anuala a acestora in functie de rata inflatiei se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. Procedura are caracter national.

Daca doriti click   →   Procedura privind vizarea anuala a autorizatiilor

12. Renuntare la autorizare

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice care doresc sa renunte partial sau total la autorizare, ele vor inainta o cerere catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor impreuna cu originalul autorizatiei. Personalul ANPC face mentiunile corespunzatoare de renuntare pe pagina a doua a autorizatiei, pe baza unei aprobari in acest sens a conducerii DGMPPPPK. Renuntarea produce efecte incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a inregistrat cererea de renuntare si numai daca mentiunile prevazute la art. 4 sunt efectuate.in cazul cererilor de renuntare inregistrate la Directia metale pretioase si pietre pretioase in cursul anilor 2007-2008 vor fi depuse sau expediate numai originalele autorizatiilor, pentru efectuarea mentiunilor prevazute la art. 4. Procedura are caracter national.

Daca doriti click   →   Procedura privind renuntarea partiala sau totala la autorizare

13. Autorizarea pentru efectuarea operatiunilor cu metale pretioase si pietre pretioase

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Care sunt costurile?

Taxa este in valoare de 621 lei

Taxele si tarifele se platesc prin mandat postal sau ordin de plata in contul nr. RO31TREZ7005032XXX004173 al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, CUI 4266502. Aceste taxe si tarife se actualizeaza anual in functie de rata inflatiei conform OUG 190/2000 si HG1334/2003.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza autorizarea pentru efectuarea operatiunilor cu metale si pietre pretioase. Autorizarea reprezinta procedura de abilitare a persoanelor fizice de a efectua operatiuni cu metale pretioase si cu pietre pretioase, care se materializeaza prin emiterea de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a autorizatiei, care reprezinta inscris cu valoare juridica de act administrativ cu caracter individual, in favoarea titularului acestuia. Autorizatia este emisa pe o perioada nedeterminata cu vizare anuala. In vederea obtinerii autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase, persoanele fizice interesate vor depune la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor o cerere prin care solicita autorizarea. Procedura are caracter national.

Daca doriti click → Procedura privind autorizarea persoanelor fizice in vederea efectuarii de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase

14. Duplicat de autorizatie

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Care sunt costurile?

Taxa este in valoare de 57,45 lei

Taxele si tarifele se platesc prin mandat postal sau ordin de plata in contul nr. RO31TREZ7005032XXX004173 al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, CUI 4266502. Aceste taxe si tarife se actualizeaza anual in functie de rata inflatiei conform OUG 190/2000 si HG1334/2003.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice interesate sa obtina un duplicat dupa autorizatie. Pentru obtinerea duplicatului se va inainta catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor o cerere si dovada achitarii anuntului prin care autorizatia se declara nula. Duplicatul va avea inscrise pe fata mentiunea Duplicat si pe verso Document cu valoare de original, semnatura directorului DGMPPPPK si a presedintelui ANPC. In vederea eliberarii duplicatului, pe langa cererea formulata in acest sens se vor depune la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor urmatoarele documente:

 • in cazul autorizatiei distruse sau pierdute: dovada achitarii anuntului de declarare a nulitatii autorizatiei intr-un cotidian de larga circulatie
 • in cazul autorizatiei furate: dovada achitarii anuntului de declarare a nulitatii autorizatiei, potrivit procedurii prevazute la lit.a)
 • copia certificata pentru conformitate de pe reclamatia facuta la politie

Procedura are caracter national.

Daca doriti click → Procedura privind eliberarea duplicatelor in cazul autorizatiilor distruse, pierdute sau furate

15. Adresa emisa de ANPC-DGMPPPPK

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice autorizate sa efectueze operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase ce vor notifica ANPC cu privire la modificarile efectuate in cadrul societatii. Atunci cand intervin modificari fata de elementele de identificare a persoanei fizice sau juridice autorizate, aceasta este obligata, sub sanctiunea suspendarii autorizatiei, sa le comunice in scris Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, in termen de 10 zile de la data producerii lor. Procedura are caracter national.

Daca doriti click → Procedura de notificare cu privire la modificarile efectuate dupa emiterea autorizatiei

16. Autorizatie zootehnica de functionare pentru activitatea de depozitare si comercializare a materialului seminal congelat si al embrionilor

Cui ne adresam?

Agentia Nationala de Ameliorare si Reproductie in Zootehnie

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care doresc sa obtina autorizatia zootehnica de functionare. In acest sens, va depune si inregistra documentatia completa la secretariatul autoritatii competente. In cazul in care, persoana desemnata pentru evaluarea documentatiei constata ca aceasta este incompleta, solicita operatorului economic completarile si precizarile necesare, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea dosarului cu documentatia. in cazul in care, documentatia este completa, specialisti ai ANARZ-ului, desemnati prin decizia directorului general, verifica la fata locului indeplinirea criteriilor de autorizare, intocmesc raportul de evaluare si propun eliberarea autorizatiei zootehnice de functionare. In cazul in care o cerere este respinsa pentru motive de natura procedurala, solicitantul este informat in cel mai scurt termen, dar nu in mai mult de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii.

Daca doriti click → Procedura de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de depozitare si comercializare a materialului seminal congelat si/sau embrionilor

17. Autorizatie zootehnica de functionare prestare servicii pentru activitatea de colectare, prelucrare, depozitare si comercializare a materialului seminal de vier.

Cui ne adresam?

Agentia Nationala de Ameliorare si Reproductie in Zootehnie

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care doresc autorizare prestare de servicii pentru activitatea de colectare, prelucrare, depozitare si comercializare a materialulului seminal de vier. Pentru obtinerea autorizarii, o unitate care detine un centru pentru colectare, prelucrare, depozitare si comercializare a materialului seminal de vier va depune si inregistra la secretariatul autoritatii competente documentatia completa. Documentatia va fi analizata. Daca este incompleta, se solicita operatorului economic completarile si precizarile necesare, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea dosarului. in cazul in care documentatia este completa, prin decizie emisa de catre Directorul General, specialistii din cadrul ANARZ verifica la fata locului indeplinirea conditiilor de autorizare, intocmesc raportul de evaluare, si propun eliberarea autorizatiei. Procedura are caracter national.

Daca doriti click → Procedura de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de colectare, prelucrare, depozitare si comercializare a materialulului seminal de vier

18. Autorizatie prestare de servicii pentru activitatea de insamantari artificiale, la animale

Cui ne adresam?

Agentia Nationala de Ameliorare si Reproductie in Zootehnie

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice Persoana interesata solicita la ANARZ, obtinerea autorizatiei in activitatea de insamantari artificiale la animale. In acest sens, va depune si inregistra documentatia completa la ANARZ-OARZ. Comisia de evaluare a documentatiei este desemnata prin decizie, de catre directorul general al autoritatii competente. in cazul in care, comisia de evaluare a documentatiei constata ca aceasta este incompleta, solicita persoanei respective completarile si precizarile necesare, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea dosarului cu documentatia. in cazul in care, documentatia este completa, comisia de evaluare propune conducerii autoritatii competente eliberarea autorizatiei. Procedura are caracter national.

Daca doriti click → Procedura de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de insamantari artificiale, la animale

19. Autorizatie zootehnica de functionare

Cui ne adresam?

Agentia Nationala de Ameliorare si Reproductie in Zootehnie

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza operatorilor economici si vizeaza autorizarea zootehnica de functionare. In acest sens, va depune si inregistra documentatia completa la secretariatul autoritatii competente. In cazul in care, persoana desemnata pentru evaluarea documentatiei constata ca aceasta este incompleta, solicita operatorului economic completarile si precizarile necesare, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea dosarului cu documentatia. Daca documentatia este completa, specialisti ai ANARZ-ului, desemnati prin decizia directorului general, verifica la fata locului indeplinirea conditiilor de autorizare, intocmesc raportul de evaluare si propun eliberarea autorizatiei zootehnice de functionare. In cazul in care o cerere este respinsa pentru motive de natura procedurala, solicitantul este informat in cel mai scurt termen, dar nu in mai mult de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii.

Daca doriti click → Procedura de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de testare a reproducatorilor, colectarea si comercializarea materialului seminal congelat, la specia bovine

20. Atestat de clasificator al carcaselor de porcine

Cui ne adresam?

Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

Care sunt costurile?

Taxa pentru curs este in valoare de 1200 lei (nu se plateste TVA)  si la fiecare 2 ani se plateste o taxa de reistruire  in valoare de 150 lei

Modalitatea de plata: ordin de plata/depunere numerar

Plata se face in contul IBAN: RO48FNNB001202144505RO02 deschis la Credit Europe Bannk, sucursala Magheru, beneficiar Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine, ovine, CUI 16817400

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si vizeaza atestatarea de clasificator al carcaselor de porcine. Pentru activitatea de clasificare a carcaselor de porcine, autorizarea se face dupa promovarea unui curs de specializare. Participantii la cursul pentru specializarea de clasificator carcase de porcine (Modulul I) trebuie sa aiba minimum studii medii, sa fie apti din punct de vedere medical si sa transmita Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine documentatia de inscriere si taxa de participare la curs. Activitatea de clasificare a carcaselor este o activitate care presupune independenta si neutralitate fata de abatoare si fermieri si de aceste doua conditii este bine sa se tina cont inca de cand se fac demersurile pentru autorizare. Procedura are caracter national.

Daca doriti click  → Procedura administrativa de autorizare a Agentiilor de clasificare carcase

21. Autorizarea agentiilor de clasificare a carcase

Cui ne adresam?

Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

Care sunt costurile?

Taxa de procesare dosar este in valoare de 50 lei (nu se plateste TVA) cu reautorizare la fiecare 3 ani - taxa de procesare dosar 50 lei (nu se plateste TVA)

Modalitatea de plata: ordin de plata/depunere numerar

Plata se face in contul IBAN: RO48FNNB001202144505RO02 deschis la Credit Europe Bannk, sucursala Magheru, beneficiar Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine, ovine, CUI 16817400

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura  se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza autorizarea privind clasificarea carcaselor de porcine, bovine si ovine. Societatile comerciale se pot autoriza ca agentii de clasificare a carcaselor daca au ca angajati clasificatori atestati si au dotari tehnice specifice activitatii de clasificare. Etapele autorizarii sunt:

 • transmiterea unui set de documente catre Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine (CCC)
 • verificarea documentatiei depuse
 • aprobarea cererii de autorizare
 • transmiterea catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a listei cu Agentiile de clasificare a carcaselor propuse pentru autorizare
 • emiterea unui Ordin al MADR pentru aprobarea Listei cuprinzand agentiile autorizate de clasificare a carcaselor
 • publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului MADR
 • eliberarea de catre CCC a Autorizatiei de clasificare a carcaselor si atribuirea contului de utilizator al SIGRAC

Autorizatiile de clasificare sunt valabile pe o perioada de 3 ani, putand fi innoite de catre Comisia de clasificare a carcaselor in baza cererii agentiei de clasificare si a verificarii indeplinirii integrale a conditiilor de autorizare. Aceasta procedura are caracter national.

Daca doriti click  → Procedura administrativa de autorizare a Agentiilor de clasificare carcase

22. Atestat de clasificator al carcaselor de bovine

Cui ne adresam?

Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

Care sunt costurile?

Taxa pentru curs este in valoare de 1500 lei (nu se plateste TVA) si la fiecare 2 ani se plateste o taxa de reinstruire 100 lei 

Modalitatea de plata: ordin de plata/depunere numerar

Plata se face in contul IBAN: RO48FNNB001202144505RO02 deschis la Credit Europe Bannk, sucursala Magheru, beneficiar Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine, ovine, CUI 16817400

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanele fizice ce doresc sa se autorizeze pentru activitatea de clasificare a carcaselor de bovine. Activitatea de clasificare se realizeaza in mod obligatoriu in unitatile de abatorizare, exclusiv de catre persoanele juridice autorizate de Comisia de clasificare a carcaselor, in baza unei autorizatii de clasificare, dupa un model ce va fi elaborat de Comisia de clasificare a carcaselor. Participantii la cursul pentru specializarea de clasificator carcase de bovine (Modulul II) trebuie sa aiba minimum studii medii, sa aiba experienta in domeniul productiei sau procesarii carnii de cel putin un an, sa fie apti din punct de vedere medical si sa transmita Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine documentatia de inscriere si taxa de participare la curs. Activitatea de clasificare a carcaselor este o activitate care presupune independenta si neutralitate fata de abatoare si fermieri si de aceste doua conditii este bine sa se tina cont inca de cand se fac demersurile pentru autorizare. Procedura are caracter national.

Daca doriti click → Procedura administrativa pentru autorizarea clasificatorilor de carcase de bovine

23. Atestat de clasificator al carcaselor de ovine

Cui ne adresam?

Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

Care sunt costurile?

Taxa pentru curs este in valoare de 1500 lei (nu se plateste TVA) si la fiecare 2 ani se plateste o taxa de reinstruire care momentan nu este stabilita

Modalitatea de plata: ordin de plata/depunere numerar

Plata se face in contul IBAN: RO48FNNB001202144505RO02 deschis la Credit Europe Bannk, sucursala Magheru, beneficiar Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine, ovine, CUI 16817400

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanele fizice ce doresc sa se autorizeze pentru activitatea de clasificare a carcaselor de ovine. Dupa promovarea unui curs de specializare pentru aceasta activitate, persoanele interesate se vor autoriza si inregistra ca Persoana Fizica Autorizata/ Intreprindere Individuala cu domeniul de activitate. Participantii la un curs pentru specializarea Clasificator carcase de ovine (Modulul III) trebuie sa aiba minimum studii medii, sa aiba experienta in domeniul productiei sau procesarii carnii de cel putin un an, sa fie apti din punct de vedere medical si sa transmita Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine documentatia de inscriere si taxa de participare la curs. Activitatea de clasificare a carcaselor este o activitate care presupune independenta si neutralitate fata de abatoare si fermieri si de aceste doua conditii este bine sa se tina cont inca de cand se fac demersurile pentru autorizare. Procedura are caracter  national.

Daca doriti click → Procedura administrativa pentru autorizarea clasificatorilor de carcase de ovine

24. Duplicat a certificatului de competenta profesionala

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

Care sunt costurile?

Tarifele aplicabile in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor le gasiti in Ordinul nr. 88/13.08.2015 si in Ordinul nr.32/27.03.2015

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si vizeaza eliberarea unui duplicat a certificatului de competenta profesionala. In cazul furtului, pierderii, distrugerii si deteriorarii certificatului de competenta profesionala, titularul poate solicita eliberarea unui duplicat. Duplicatele se elibereaza o singura data pe perioada valabilitatii Certificatului de competenta profesionala. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click → Procedura de eliberare a unui duplicat al Certificatului de competenta profesionala pentru conducatorii si insotitorii de pe vehiculele rutiere care transporta animale vii

25. Document de inregistrare sanitara veterinara pentru activitatile din unitatile cu vanzare directa de produse primare de origine animala

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

Care sunt costurile?

Tarifele aplicabile in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor le gasiti in Ordinul nr. 88/13.08.2015 si in Ordinul nr.32/27.03.2015

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza inregistrarea sanitara veterinara pentru activitatile din unitatile cu vanzare directa de produse primare de origine animala. Producatorii care desfasoara activitati de vanzare directa a produselor primare de origine animala mentionate la art. 2 lit. e) din Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 111/2008 trebuie sa se inregistreze la directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea obtinerii documentului de inregistrare sanitara veterinara. Activitatile de vanzare directa a produselor primare de origine animala se pot derula atat timp cat sunt indeplinite conditiile sanitare veterinare conform cerintelor legislatiei in vigoare. Procedura are caracter national.

Daca doriti click → Procedura de inregistrarea sanitara veterinara a activitatilor de vanzare directa a produselor primare de origine animala

26. Document de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru activitatile din unitatile de vanzare cu amanuntul

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

Care sunt costurile?

Tarifele aplicabile in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor le gasiti in Ordinul nr. 88/13.08.2015 si in Ordinul nr.32/27.03.2015

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza inregistrarea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru activitatile din unitatile de vanzare cu amanuntul. Procedura se aplica urmatoarelor categorii de unitati:

 • carmangerie
 • macelarie
 • centru colectare vanat salbatic
 • centru de colectare peste; ambarcatiune de pescuit
 • punct de debarcare
 • magazin de desfacere peste, pescarie
 • centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, centru extractie, colectare miere si alte produse apicole
 • stupina
 • magazin de desfacere a mierii de albine si a altor produse apicole
 • centru colectare oua
 • restaurant, indiferent de specific inclusiv restaurante cu autoservire, vagoane-restaurant, rulote, fast-fooduri, baruri, precum si alte unitati in care se prepara si se servesc alimente
 • pizzerie
 • cantina
 • laborator de cofetarie si/sau patiserie
 • cofetarie/patiserie
 • magazin alimentar, hipermarket/supermarket
 • unitati de vanzare prin internet
 • depozit alimentar
 • catering
 • statie spalare si dezinfectie mijloace de transport

Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click  → Procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de vanzare cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala si nonanimala

27. Certificat de competenta profesionala

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

Care sunt costurile?

Tarifele aplicabile in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor le gasiti in Ordinul nr. 88/13.08.2015 si in Ordinul nr.32/27.03.2015

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si vizeaza eliberarea certificatului de competenta profesionala pentru conducatorii si insotitorii de pe vehiculele rutiere care transporta animale vii. Acest document se elibereaza celor care absolva cursuri de formare profesionala in domeniul transportului de animale vii, organizate de institutii autorizate, potrivit legii. Certificatul de competenta profesionala este obligatoriu pentru toti conducatorii si insotitorii de pe vehiculele rutiere care transporta animale vii in scop economic, pe distante mai mari de 65 km, este valabil pe o perioada de 5 ani si este redactat in limbile romana si engleza. Certificatul de competenta profesionala nu poate fi eliberat de mai mult de 3 ori intr-o perioada de 5 ani. Dupa expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de competenta profesionala se va elibera un nou certificat numai celor care absolva un nou curs de formare profesionala, organizat in conditiile legii. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click →  Procedura de eliberare a Certificatului de competenta profesionala pentru conducatorii si insotitorii de pe vehiculele rutiere care transporta animale vii

28. Autorizatie pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestual sau al interpretului limbajului specific persoanei cu surdocecitate 

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Persoanele interesate in obtinerea autorizatiei de interpret al limbajului mimico-gestual depun la comisia de autorizare constituita in cadrul Directiei Protectia Persoanelor cu Handicap, un dosar ce va contine:

 • cererea pentru eliberarea autorizatiei
 • copie de pe documentul de identitate
 • documentul din care reise pregatirea in limbaj mimico-gestual efectuata in Romania si/sau traducerea necertificata in limba romana a documentului emis intr-un stat membru al UE sau al SEE

Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click  →  Activitatea de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si a interpretilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate

29. Prelungirea autorizatiei pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestual sau al interpretului limbajului specific persoanei cu surdocecitate

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Persoanele interesate in obtinerea prelungirii autorizatiei de interpret al limbajului mimico-gestual depun la comisia de autorizare constituita in cadrul Directiei Protectia Persoanelor cu Handicap, o cerere de prelungire a autorizatiei, copie de pe documentul de identitate (daca starea civila a solicitantului s-a modificat), documentatie care sa ateste practicarea interpretarii in limbaj mimico-gestual cel putin 6 luni si cazier judiciar. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click  → Procedura de prelungire a autorizatiei interpretilor limbajului mimico-gestual si a interpretilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate

30. Aviz pentru desfasurarea de activitati in zona de frontiera, altele decat efectuarea controlului de frontiera

Cui ne adresam?

 Inspectoratul General al Politiei de Frontiera

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Asigura avizarea activitatilor ce se desfasoara in punctele de trecere a frontierei, altele decat cele legate de efectuarea controlului de frontiera, care prin natura lor nu afecteaza desfasurarea activitatii specifice de control, ordinea publica, mediul inconjurator si siguranta traficului in punctele de trecere a frontierei de stat, altele decat cele aeroportuare. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click  → Avizarea activitatii persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati in zona de frontiera - altele decat Punctele de Trecere a Frontierei Aeroportuare

31. Aviz pentru desfasurarea activitatii persoanelor fizice sau juridice in zona de frontiera

Cui ne adresam?

 1. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
 2. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - Garda de Coasta
 3. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Giurgiu
 4. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Iasi
 5. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Oradea
 6. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei
 7. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Timisoara

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Asigura avizarea activitatilor ce se desfasoara in punctele de trecere a frontierei, altele decat cele legate de efectuarea controlului de frontier, care prin natura lor nu afecteaza desfasurarea activitatii specifice de control, ordinea publica, mediul inconjurator si siguranta traficului in punctele de trecere a frontierei de stat. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click:

32. Aviz pentru pastrarea barcilor si ambarcatiunilor inmatriculate potrivit legii, aflate in apele de frontiera si apele maritime interioare

Cui ne adresam?

 1. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - Garda de Coasta
 2. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Giurgiu
 3. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Iasi
 4. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Oradea
 5. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei
 6. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Timisoara

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice. Permite accesul si pastrarea in locurile stabilite de capitaniile de port sau, dupa caz, de autoritatile administratiei publice locale, a barcilor si ambarcatiunilor inmatriculate potrivit legii, aflate in apele de frontiera si apele maritime interioare. Accesul persoanelor in fasia de protectie a frontierei de stat pana la culoarul de frontiera sau malul apelor, dupa caz, este permis in baza documentelor de identitate, cu aprobarea administratiei publice locale si cu avizul sefului formatiunii locale a politiei de frontiera. Procedura se aplica national si transfrontalier.

Daca doriti click:

33. Avizarea fizice si juridice care desfasoara activitati in zona de frontiera cu exceptia celor aeroportuale

Cui ne adresam?

 1. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - Garda de Coasta
 2. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Giurgiu
 3. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Iasi
 4. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Oradea
 5. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei
 6. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Timisoara

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Se adreseaza atat persoanelor fizice cat si juridice. Asigura avizarea activitatilor ce se desfasoara in punctele de trecere a frontierei, altele decat cele legate de efectuarea controlului de frontier, care prin natura lor nu afecteaza desfasurarea activitatii specifice de control, ordinea publica, mediul inconjurator si siguranta traficului in punctele de trecere a frontierei de stat. Regimul juridic al frontierei interne se aplica frontierelor comune terestre cu fiecare dintre statele vecine cu care s-au incheiat acorduri, conventii sau alte intelegeri internationale privind eliminarea controlului la frontiera comuna, precum si aeroporturilor pentru zborurile externe, curse regulate si neregulate, porturilor maritime si fluviale pentru liniile regulate de pasageri si marfuri care au ca punct de plecare ori ca destinatie exclusiva aeroporturi sau porturi de pe teritoriile statelor ori comunitatilor de state cu care Romania a incheiat acorduri, conventii sau alte intelegeri internationale privind eliminarea controalelor la frontiera de stat, fara escale in aeroporturi sau porturi din afara teritoriului acestora. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click:

34. Autorizatie pentru persoanelor care efectueaza lucrari de termoprotectie cu produse de torcretare

Cui ne adresam?

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

Care sunt costurile?

In vederea autorizarii societatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor este necesar sa se depuna la CNSIPC, o cerere de autorizare insotita de documentatia aferenta domeniului de autorizare solicitat. Cererea insotita de documentatia aferenta se poate depune personal, prin imputernicit sau prin posta. Dupa inregistrarea dosarului, va fi incheiat un contract de prestari servicii intre solicitant si CNSIPC. Acesta poate fi transmis in format electronic pentru a fi semnat si stampilat. Achitarea contravalorii prestarilor de servicii privind analizarea cererii si a documentatiei aferente depuse in vederea autorizarii se va efectua dupa incheierea contractului mai sus mentionat. Valoarea contractului de prestari servicii  este de 500 lei (TVA inclus)/domeniu de autorizare si se poate achita prin ordin de plata sau in numerar la caseria unitatii. Contul IBAN: RO08TREZ7025032XXX006985 deschis la Trezoreria Statului, Sector 2, Bucuresti. CIF: 18510762

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale care doresc sa obtina autorizatia pentru efectuarea lucrarilor de termoprotectie cu produse de torcretare in confirmitate cu prevederile art. 51 alin (1) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, efectuarea lucrarilor in domeniul apararii impotriva incendiilor se face de catre persoane autorizate. Metodologia de autorizare este aprobata prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010. Autorizatia se acorda pentru o perioada nedeterminata si se elibereaza contra cost. Persoanele autorizate intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European pot sa efectueze lucrarile in domeniul apararii impotriva incendiilor, prevazute la art. 1 alin. (2), cu caracter permanent in Romania numai dupa notificarea prealabila a Centrului National, conform modelului prevazut in anexa nr. 11 al Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010. Procedura are caracter national.

Daca doriti click →  Procedura privind autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari de termoprotectie cu produse de torcretare

35. Autorizarie pentru persoanele care efectueaza lucrari de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera

Cui ne adresam?

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

Care sunt costurile?

In vederea autorizarii societatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor este necesar sa se depuna la CNSIPC, o cerere de autorizare insotita de documentatia aferenta domeniului de autorizare solicitat. Cererea insotita de documentatia aferenta se poate depune personal, prin imputernicit sau prin posta. Dupa inregistrarea dosarului, va fi incheiat un contract de prestari servicii intre solicitant si CNSIPC. Acesta poate fi transmis in format electronic pentru a fi semnat si stampilat. Achitarea contravalorii prestarilor de servicii privind analizarea cererii si a documentatiei aferente depuse in vederea autorizarii se va efectua dupa incheierea contractului mai sus mentionat. Valoarea contractului de prestari servicii  este de 500 lei (TVA inclus)/domeniu de autorizare si se poate achita prin ordin de plata sau in numerar la caseria unitatii. Contul IBAN: RO08TREZ7025032XXX006985 deschis la Trezoreria Statului, Sector 2, Bucuresti. CIF: 18510762

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale care doresc sa obtina autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera in confirmitate cu prevederile art. 51 alin (1) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Efectuarea lucrarilor in domeniul apararii impotriva incendiilor se face doar de catre persoane autorizate. Metodologia de autorizare este aprobata prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010. Documentele solicitate suplimentar trebuie sa fie depuse in cel mult 45 de zile de la data notificarii, in caz contrar cererea se respinge. Autorizatia se acorda pentru o perioada nedeterminata si se elibereaza contra cost, pe baza tarifelor stabilite potrivit art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 259/2005 privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila. Procedura are caracter national.

Daca doriti click → Procedura privind autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera

36. Autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari de intretinere a instalatiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor 

Cui ne adresam?

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

Care sunt costurile?

In vederea autorizarii societatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor este necesar sa se depuna la CNSIPC, o cerere de autorizare insotita de documentatia aferenta domeniului de autorizare solicitat. Cererea insotita de documentatia aferenta se poate depune personal, prin imputernicit sau prin posta. Dupa inregistrarea dosarului, va fi incheiat un contract de prestari servicii intre solicitant si CNSIPC. Acesta poate fi transmis in format electronic pentru a fi semnat si stampilat. Achitarea contravalorii prestarilor de servicii privind analizarea cererii si a documentatiei aferente depuse in vederea autorizarii se va efectua dupa incheierea contractului mai sus mentionat. Valoarea contractului de prestari servicii  este de 500 lei (TVA inclus)/domeniu de autorizare si se poate achita prin ordin de plata sau in numerar la caseria unitatii. Contul IBAN: RO08TREZ7025032XXX006985 deschis la Trezoreria Statului, Sector 2, Bucuresti. CIF: 18510762

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale care doresc sa obtina autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de intretinere a instalatiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor in confirmitate cu prevederile art. 51 alin (1) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Efectuarea lucrarilor in domeniul apararii impotriva incendiilor se face de catre persoane autorizate. Metodologia de autorizare este aprobata prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010. Autorizatia se acorda pentru o perioada nedeterminata. Cererea solicitantului se proceseaza in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete. Termenul poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile, cu conditia notificarii solicitantului inainte de expirarea termenului initial. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de Centrul National. Procedura are caracter national.

Daca doriti click → Procedura privind autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari de intretinere a instalatiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor

37. Autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari de termoprotectie cu vopsele termospumante

Cui ne adresam?

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

Care sunt costurile?

In vederea autorizarii societatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor este necesar sa se depuna la CNSIPC, o cerere de autorizare insotita de documentatia aferenta domeniului de autorizare solicitat. Cererea insotita de documentatia aferenta se poate depune personal, prin imputernicit sau prin posta. Dupa inregistrarea dosarului, va fi incheiat un contract de prestari servicii intre solicitant si CNSIPC. Acesta poate fi transmis in format electronic pentru a fi semnat si stampilat. Achitarea contravalorii prestarilor de servicii privind analizarea cererii si a documentatiei aferente depuse in vederea autorizarii se va efectua dupa incheierea contractului mai sus mentionat. Valoarea contractului de prestari servicii  este de 500 lei (TVA inclus)/domeniu de autorizare si se poate achita prin ordin de plata sau in numerar la caseria unitatii. Contul IBAN: RO08TREZ7025032XXX006985 deschis la Trezoreria Statului, Sector 2, Bucuresti. CIF: 18510762

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale care doresc sa obtina autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de termoprotectie cu vopsele termospumante in confirmitate cu prevederile art. 51 alin (1) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Efectuarea lucrarilor in domeniul apararii impotriva incendiilor se face de catre persoane autorizate. Metodologia de autorizare este aprobata prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010. Autorizatia se acorda pentru o perioada nedeterminata si se elibereaza contra cost, pe baza tarifelor stabilite potrivit art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 259/2005 privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila. Procedura are caracter national.

Daca doriti click →  Procedura privind autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari de termoprotectie cu vopsele termospumante

38. Autorizatie pentru persoanele care efectueaza lucrari de proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor

Cui ne adresam?

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

Care sunt costurile?

In vederea autorizarii societatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor este necesar sa se depuna la CNSIPC, o cerere de autorizare insotita de documentatia aferenta domeniului de autorizare solicitat. Cererea insotita de documentatia aferenta se poate depune personal, prin imputernicit sau prin posta. Dupa inregistrarea dosarului, va fi incheiat un contract de prestari servicii intre solicitant si CNSIPC. Acesta poate fi transmis in format electronic pentru a fi semnat si stampilat. Achitarea contravalorii prestarilor de servicii privind analizarea cererii si a documentatiei aferente depuse in vederea autorizarii se va efectua dupa incheierea contractului mai sus mentionat. Valoarea contractului de prestari servicii  este de 500 lei (TVA inclus)/domeniu de autorizare si se poate achita prin ordin de plata sau in numerar la caseria unitatii. Contul IBAN: RO08TREZ7025032XXX006985 deschis la Trezoreria Statului, Sector 2, Bucuresti. CIF: 18510762

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale care doresc sa obtina autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor. in confirmitate cu prevederile art. 51 alin (1) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, efectuarea lucrarilor in domeniul apararii impotriva incendiilor se face de catre persoane autorizate. Metodologia de autorizare este aprobata prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010. Autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, se elibereaza contra cost, pe baza tarifelor stabilite potrivit art. 5 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 259/2005 privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila. Autorizatia se acorda pentru o perioada nedeterminata. Procedura are caracter national.

Daca doriti click  →  Procedura privind autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari de proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor

39. Autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari de ignifugare a materialelor combustibile

Cui ne adresam?

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

Care sunt costurile?

In vederea autorizarii societatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor este necesar sa se depuna la CNSIPC, o cerere de autorizare insotita de documentatia aferenta domeniului de autorizare solicitat. Cererea insotita de documentatia aferenta se poate depune personal, prin imputernicit sau prin posta. Dupa inregistrarea dosarului, va fi incheiat un contract de prestari servicii intre solicitant si CNSIPC. Acesta poate fi transmis in format electronic pentru a fi semnat si stampilat. Achitarea contravalorii prestarilor de servicii privind analizarea cererii si a documentatiei aferente depuse in vederea autorizarii se va efectua dupa incheierea contractului mai sus mentionat. Valoarea contractului de prestari servicii  este de 500 lei (TVA inclus)/domeniu de autorizare si se poate achita prin ordin de plata sau in numerar la caseria unitatii. Contul IBAN: RO08TREZ7025032XXX006985 deschis la Trezoreria Statului, Sector 2, Bucuresti. CIF: 18510762

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale care doresc sa obtina autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de ignifugarea materialelor combustibile in confirmitate cu prevederile art. 51 alin (1) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Efectuarea lucrarilor in domeniul apararii impotriva incendiilor se face de catre persoane autorizate. Metodologia de autorizare este aprobata prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010.

Fac obiectul autorizarii potrivit prezentei metodologii urmatoarele lucrari:

 • proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare
 • alarmare si alertare in caz de incendiu
 • instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
 • proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor 
 • instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera
 • termoprotectie cu vopsele termospumante
 • termoprotectie cu produse de torcretare
 • ignifugarea materialelor combustibile
 • intretinerea instalatiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor
 • verificarea, reincarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera

Autorizatia se acorda pentru o perioada nedeterminata. Procedura are caracter national.

Daca doriti click → Procedura privind autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari de ignifugare a materialelor combustibile

40. Autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu 

Cui ne adresam?

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

Care sunt costurile?

In vederea autorizarii societatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor este necesar sa se depuna la CNSIPC, o cerere de autorizare insotita de documentatia aferenta domeniului de autorizare solicitat. Cererea insotita de documentatia aferenta se poate depune personal, prin imputernicit sau prin posta. Dupa inregistrarea dosarului, va fi incheiat un contract de prestari servicii intre solicitant si CNSIPC. Acesta poate fi transmis in format electronic pentru a fi semnat si stampilat. Achitarea contravalorii prestarilor de servicii privind analizarea cererii si a documentatiei aferente depuse in vederea autorizarii se va efectua dupa incheierea contractului mai sus mentionat. Valoarea contractului de prestari servicii  este de 500 lei (TVA inclus)/domeniu de autorizare si se poate achita prin ordin de plata sau in numerar la caseria unitatii. Contul IBAN: RO08TREZ7025032XXX006985 deschis la Trezoreria Statului, Sector 2, Bucuresti. CIF: 18510762

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale care doresc sa obtina autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu. in confirmitate cu prevederile art. 51 alin (1) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Efectuarea lucrarilor in domeniul apararii impotriva incendiilor se face de catre persoane autorizate. Metodologia de autorizare este aprobata prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010. Autorizatia se acorda pentru o perioada nedeterminata. Fac obiectul autorizarii potrivit prezentei metodologii urmatoarele lucrari: proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu. Procedura are caracter national.

Daca doriti click → Procedura privind autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

41. Autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor

Cui ne adresam?

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

Care sunt costurile?

In vederea autorizarii societatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor este necesar sa se depuna la CNSIPC, o cerere de autorizare insotita de documentatia aferenta domeniului de autorizare solicitat. Cererea insotita de documentatia aferenta se poate depune personal, prin imputernicit sau prin posta. Dupa inregistrarea dosarului, va fi incheiat un contract de prestari servicii intre solicitant si CNSIPC. Acesta poate fi transmis in format electronic pentru a fi semnat si stampilat. Achitarea contravalorii prestarilor de servicii privind analizarea cererii si a documentatiei aferente depuse in vederea autorizarii se va efectua dupa incheierea contractului mai sus mentionat. Valoarea contractului de prestari servicii  este de 500 lei (TVA inclus) pe domeniu de autorizare si se poate achita prin ordin de plata sau in numerar la caseria unitatii. Contul IBAN: RO08TREZ7025032XXX006985 deschis la Trezoreria Statului, Sector 2, Bucuresti. CIF: 18510762

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale care doresc sa obtina autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, in confirmitate cu prevederile art. 51 alin (1) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Efectuarea lucrarilor in domeniul apararii impotriva incendiilor se face de catre persoane autorizate. Metodologia de autorizare este aprobata prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010. Autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, se elibereaza contra cost, pe baza tarifelor stabilite potrivit art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 259/2005 privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila. Autorizatia se acorda pentru o perioada nedeterminata. Procedura are caracter national.

Daca doriti click → Procedura privind autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor

42. Autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor

Cui ne adresam?

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

Care sunt costurile?

In vederea autorizarii societatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor este necesar sa se depuna la CNSIPC, o cerere de autorizare insotita de documentatia aferenta domeniului de autorizare solicitat. Cererea insotita de documentatia aferenta se poate depune personal, prin imputernicit sau prin posta. Dupa inregistrarea dosarului, va fi incheiat un contract de prestari servicii intre solicitant si CNSIPC. Acesta poate fi transmis in format electronic pentru a fi semnat si stampilat. Achitarea contravalorii prestarilor de servicii privind analizarea cererii si a documentatiei aferente depuse in vederea autorizarii se va efectua dupa incheierea contractului mai sus mentionat. Valoarea contractului de prestari servicii  este de 500 lei (TVA inclus) pe domeniu de autorizare si se poate achita prin ordin de plata sau in numerar la caseria unitatii. Contul IBAN: RO08TREZ7025032XXX006985 deschis la Trezoreria Statului, Sector 2, Bucuresti. CIF: 18510762

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale care doresc sa obtina autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu  in confirmitate cu prevederile art. 51 alin (1) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Efectuarea lucrarilor in domeniul apararii impotriva incendiilor se face de catre persoane autorizate. Metodologia de autorizare este aprobata prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010. Autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, se elibereaza contra cost, pe baza tarifelor stabilite potrivit art. 5 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 259/2005 privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila. Autorizatia se acorda pentru o perioada nedeterminata. Procedura are caracter national.

Daca doriti click → Procedura privind autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

43. Autorizatie pentru activitati subacvatice cu scafandrii

Cui ne adresam?

Ministerul Apararii Nationale - Centrul de scafandri Constanta

Care sunt costurile?

Tariful prevazut pentru autorizare nu este prestabilit, ci se stabileste, prin negociere cu beneficiarul, in conformitate cu legislatia in vigoare (ordinul ministrului apararii nationale nr. M82/2008 cu modificarile si completarile ulterioare), in functie de mai multi factori: gama de adancimi, tipul de lucrari subacvatice, numarul de scafandrii autorizati, s.a.

In vederea derularii procedurii de autorizare se semneaza un contract de prestari servicii in care sunt stipulate detalii precise privind tariful, termenele de respectat, modalitatile de plata (prin virament bancar sau numerar).

Autorizatia emisa are o valabilitate de 2 ani, atat pentru societatile romanesti, cat si pentru cele straine, fiind necesara o reautorizare la sfarsitul fiecarei perioade de 2 ani.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice sau juridice si vizeaza autorizarea activitatilor subacvatice cu scafandrii pe teritoriul Romaniei. Calitatea de persoana autorizata se obtine prin emiterea de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, sau de catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, a certificatului de autorizare, act ce dovedeste competenta tehnica si insusirea reglementarilor legale in vigoare a persoanelor interesate care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate. Procedura are caracter national.

Daca doriti click → Autorizarea si inspectarea unitatilor care executa activitati subacvatice cu scafandri

44. Autorizatie de marcaje holografice

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza societatilor si persoanalor fizica autorizate si vizeaza autorizarea de marcaje holografice. Conform dispozitiilor Ordonantei nr. 25/2006 privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului roman pentru Drepturile de Autor, persoanele fizice sau juridice care au obtinut adeverinta de inscriere a fonogramelor/videogramelor in Registrul national al fonogramelor/ videogramelor pot solicita eliberarea de marcaje holografice, printr-o cerere-tip in care se mentioneaza, in mod obligatoriu, titlurile fonogramelor/videogramelor pentru care se solicita eliberarea de marcaje holografice. Autoritatea competenta a decis ca procedura are doar un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul institutiei. Procedura are caracter national.

Daca doriti click  →   Eliberare marcaje holografice

45. Preschimbarea Autorizatiei de inregistrare in Registrul national al multiplicatorilor

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe: 

 • 50 lei/cerere
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achita numai ca urmare a  respingerii cererii initiale de inregistrare) 

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti, sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza  societatilor/persoana fizica autorizata. Solicitarea preschimbarii Autorizatiei de inregistrare in Registrul national al multiplicatorilor se realizeaza ca urmare a modificarii datelor inregistrate initial de operatorul economic (de ex. modificare denumire firma, schimbarea adresa sediu, modificare forma de organizare, adaugare obiect de activitate) art.36 alin.6 din O.G. nr.25/2006, republicata, modificata si completata prin O.U.G. nr.43/2010. Pentru preschimbarea autorizatiei de inregistrare in Registrul national al multiplicatorilor, solicitantii vor depune urmatoarele cereri-tip si documente: Formularele 1+5+7 +Formularele 2 + 3 (se vor depune numai in cazul completarii cu punctele de lucru/spatiile de depozitare noi). Formularul 6 (se va depune depune numai in cazul adaugarii de noi obiecte de activitate). Autoritatea competenta a decis ca procedura are doar un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul institutiei. Procedura are caracter national.

Daca doriti click  →  Preschimbarea Autorizatiei de inregistrare in Registrul national al multiplicatorilor

46. Inregistrarea in Registrul National al Copiei Private - in regim de urgenta

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 100 lei/cerere
 • 300 lei /cerere in regim de urgenta
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achita numai ca urmare a  respingerii cererii initiale de inregistrare) 

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti, sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice autorizate si persoanelor juridice. Pentru suporturile si aparatele importate, inregistrarea se face conform pct.1, din Decizia 89/30.07.2004. Documentele pentru inregistrare trebuie sa contina urmatoarele:

 • copie dupa certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 
 • copie dupa certificatul de inregistrare fiscala (numai pentru persoanele juridice fara scop patrimonial)
 • copie dupa extras din statut sau contract de societate privind obiectul de activitate (import si/sau producere de aparate si/sau suporturi) al persoanei juridice
 • copie dupa factura/ordin de plata privind efectuarea platii pentru operatiunea de inregistrare in registru

Termenele de solutionare a cererilor sunt prevazute de pct.3 alin.(1) din Decizia 89/30.07.2004 si Ordinului Ministrului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National nr.2029/2009. Pe timpul desfasurarii activitatilor cu care s-au inregistrat in Registrul National al Copiei Private, importatorii si fabricantii de suporturi si aparate pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata inregistrati in registru, au obligatia sa depuna la ORDA urmatoarele documente:

 • lista cuprinzand aparatele si suporturile fabricate si numarul de exemplare, precum si elementele principale de identificare
 • dovada importului legal efectuat
 • lista privind produsele facturate, importate sau fabricate in Romania (se depune lunar) si sa permita accesul reprezentantilor ORDA la documentele necesare pentru identificarea numarului de suporturi si aparate facturate, importate sau fabricate

 Autoritatea competenta a decis ca procedura are doar un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul institutiei. Procedura are caracter national.

Daca doriti click  →  Inregistrarea in Registrul National al Copiei Private - in regim de urgenta

47. Inregistrare activitati intermediere/multiplicare produse exceptate

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care desfasoara activitati de intermediere/multiplicare produse exceptate, in afara Romaniei, de servicii de multiplicare de fonograme, videograme sau programe pentru calculator pe discuri optice, casete audio ori casete video, dupa caz, destinate distribuirii catre public, vor depune urmatoarele cereri-tip si documente:  Formularele 1+2+3+6+7

Documente:  

 • copia certificatului de inregistrare la oficiul registrului comertului (CUI)
 • copia documentului (factura/ordin de plata) care atesta plata tarifelor

Autoritatea competenta a decis ca procedura are doar un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul institutiei. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    →  Inregistrare activitati intermediere/multiplicare produse exceptate

48. Inscrierea echipamentelor de multiplicare

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Taxa este in valoare de 20 lei/echipament

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti, sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice autorizare si persoanelor juridice. Pentru inscrierea atat a echipamentelor de multiplicare, cat si a  fiecarui punct de lucru declarat, solicitantii vor depune urmatoarele cereri-tip si documente: Formularele 1+7+24 Acte: copia documentului (factura/ordin de plata) care atesta plata tarifelor. Autoritatea competenta a decis ca procedura are doar un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul institutiei. Procedura are caracter national.

Daca doriti click  →  Inscrierea echipamentelor de multiplicare

49. Inregistrarea in Registrul National al Copiei Private

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 100 lei/cerere
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achita numai ca urmare a  respingerii cererii initiale de inregistrare) 

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti, sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice autorizate si persoanelor juridice. Inregistrarea pentru suporturile si aparatele importate se face conform pct.1 din Decizia nr.89/30.07.2004. Documentele pentru inregistrare trebuie sa contina urmatoarele:

Copii dupa:

 • certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 
 • certificatul de inregistrare fiscala (numai pentru persoanele juridice fara scop patrimonial)
 • extras din statut sau contract de societate privind obiectul de activitate (import si/sau producere de aparate si/sau suporturi) al persoanei juridice
 • factura/ordin de plata privind efectuarea platii pentru operatiunea de inregistrare in registru. Termenele de solutionare a cererilor sunt prevazute de pct.3 alin.(1) din Decizia 89/30.07.2004 si Ordinului Ministrului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National nr.2029/2009

Pe timpul desfasurarii activitatilor cu care s-au inregistrat in Registrul National al Copiei Private, importatorii si fabricantii de suporturi si aparate pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata inregistrati in registru, au obligatia sa depuna la ORDA urmatoarele documente:

 • lista cuprinzand aparatele si suporturile fabricate si numarul de exemplare, precum si elementele principale de identificare
 • dovada importului legal efectuat
 • lista privind produsele facturate, importate sau fabricate in Romania (se depune lunar) si sa permita accesul reprezentantilor ORDA la documentele necesare pentru identificarea numarului de suporturi si aparate facturate, importate sau fabricate

Procedura are caracter national.

Daca doriti click    →  Inregistrarea in Registrul National al Copiei Private

50. Inregistrare activitati multiplicare

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 500 lei/activitate de multiplicare discuri optice
 • 350 lei/activitate de multiplicare casete audio si casete video
 • 350 lei/activitate de intermediere servicii de multiplicare de discuri optice, casete audio si casete video 
 • 50 lei/punct de lucru
 • 50 lei/spatiu de depozitare
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achita numai ca urmare a  respingerii cererii initiale de inregistrare) 

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti, sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care desfasoara activitati de multiplicare de fonograme, videograme si/sau programe pentru calculator pe discuri optice, casete audio ori casete video, dupa caz, destinate distribuirii catre public, vor depune urmatoarele cereri-tip si documente:

Formularele 1+2+3+6+7+24

Documente:

 • copia certificatului de inregistrare la oficiul registrului comertului (CUI)
 • copia specificatiilor tehnice sau a expertizelor tehnice autorizate cu privire la caracterul industrial al echipamentelor de multiplicare
 • copia documentului (factura/ordin de plata) care atesta plata tarifelor

Autoritatea competenta a decis ca procedura are doar un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul institutiei. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    →  Inregistrare activitati multiplicare

51. Reinnoirea/prelungirea autorizatiei de inregistrare in Registrul national al multiplicatorilor

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 200 lei/cerere
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achita numai ca urmare a  respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti, sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Persoanele fizice autorizate si persoanele juridice pot solicita reinnoirea (prelungirea) autorizatiei de inregistrare in Registrul national al multiplicatorilor. Acest lucru se efectueaza, pana la data expirarii autorizatiei anterioare si presupune eliberarea catre soliciatant a unei noi autorizatii cu datele existente in baza de date a Oficiului. Pentru reinnoirea autorizatiei de inregistrare in Registrul national al multiplicatorilor, solicitantii vor depune urmatoarele cereri-tip si documente: 

Formularele 1+5+7

Documente:

 • copia certificatului de inregistrare la oficiul registrului comertului (CUI)
 • copia autorizatiei de inregistrare in Registrul national al multiplicatorilor si anexele autorizatiei
 • copia documentului (factura/ordin de plata) care atesta plata tarifelor

Autoritatea competenta a decis ca procedura are doar un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul institutiei. Procedura are caracter national.

Daca doriti click →  Reinnoirea/prelungirea Autorizatiei de inregistrare in Registrul national al multiplicatorilor

 

52. Inregistrarea de puncte de lucru si/sau spatii de depozitare - in regim de urgenta

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute umatoarele taxe:

 • 20 lei/punct de lucru
 • 20 lei/spatiu de depozitare
 • 300 lei/cerere în regim de urgenta
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achita numai ca urmare a  respingerii cererii initiale de inregistrare) 

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti, sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Aceasta procedura nu se poate operationaliza prin intermediul PCU electronic. Ea are un caracter informativ. In cazul in care se solicita inregistrarea de noi puncte de lucru si/sau spatii de depozitare, dupa inregistrarea in Registrul National al Fonogramelor, solicitantii vor depune urmatoarele documente: Cereri-tip: Formularele 1+2+3+7. Acte: - copie dupa factura/ordin de plata, privind efectuarea platii pentru operatiunea de inregistrare in registru. Procedura are un caracter national.

Daca doriti click → Inregistrarea de puncte de lucru si/sau spatii de depozitare - in regim de urgenta

53. Inscrierea de puncte de lucru si/sau spatii de depozitare - in regim de urgenta

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 20 lei/punct de lucru
 • 20 lei/spatiu de depozitare
 • 300 lei/cerere in regim de urgenta
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achita numai ca urmare a  respingerii cererii initiale de inregistrare) 

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti, sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Aceasta procedura nu se poate operationaliza prin intermediul PCU electronic. Ea are un caracter informativ. In cazul in care se solicita inregistrarea de noi puncte de lucru si/sau spatii de depozitare, dupa inregistrarea in Registrul National al Fonogramelor, solicitantii vor depune urmatoarele documente: Cereri-tip: Formularele 1+2+3+7. Acte: - copie dupa factura/ordin de plata, privind efectuarea platii pentru operatiunea de inregistrare in registru. Procedura are un caracter national.

Daca doriti click → Inscrierea de puncte de lucru si/sau spatii de depozitare - in regim de urgenta

54. Inscrierea de puncte de lucru si/sau spatii de depozitare

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 20 lei/punct de lucru
 • 20 lei/spatiu de depozitare
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achita numai ca urmare a  respingerii cererii initiale de inregistrare) 

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti, sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice si vizeaza inscrierea de puncte de lucru si/sau spatii de depozitare, dupa inregistrarea in Registrul National al Programelor pentru Calculator, solicitantii vor depune urmatoarele documente: Cereri-tip: Formularele 1+2+3+7 Acte: - copie dupa factura/ordin de plata, privind efectuarea platii pentru operatiunea de inregistrare in registru. Persoanele fizice si juridice inregistrate in Registrul national al fonogramelor, Registrul national al programelor pentru calculator sau in Registrul national al multiplicatorilor, care urmeaza sa desfasoare activitati de depozitare a fonogramelor, programelor pentru calculator sau a videogramelor, pot efectua aceste activitati numai in spatiile declarate la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. Autoritatea competenta a decis ca procedura are doar un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul institutiei. Procedura are caracter national. 

Daca doriti click  →  Inscrierea de puncte de lucru si/sau spatii de depozitare

55. Radierea de puncte de lucru si/sau spatii de depozitare - in regim de urgenta

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice care doresc sa radieze punctele de lucru/si/sau a spatiile de depozitare care au fost inregistrate anterior la O.R.D.A. Solicitantii vor trebui sa depuna urmatoarele documente:

Formularele 1+4+7

Acte: - copie dupa factura/ordin de plata, privind efectuarea platii pentru operatiunea de inregistrare in registru. Pentru radierea punctelor de lucru si/sau  a spatiilor de depozitare nu se percep taxe. Persoanele fizice sau juridice inregistrate in Registrul national al fonogramelor, Registrul national al programelor pentru calculator sau in Registrul national al multiplicatorilor, care urmeaza sa desfasoare activitati de depozitare a fonogramelor, programelor pentru calculator sau a videogramelor, pot efectua aceste activitati numai in spatiile declarate la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. In situatia in care persoanele prevazute obtin alte spatii in vederea desfasurarii activitatilor de depozitare, acestea au obligatia sa informeze Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor cu privire la adresa noilor spatii, inainte de inceperea efectiva a activitatii in aceste spatii. Autoritatea competenta a decis ca procedura are doar un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul institutiei. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    →   Radierea de puncte de lucru si/sau spatii de depozitare - in regim de urgenta

56. Inregistrarea de noi puncte de lucru si/sau spatii de depozitare

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 50 lei/punct de lucru
 • 50 lei/spatiu de depozitare
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achita numai ca urmare a  respingerii cererii initiale de inregistrare) 

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti, sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura  se adreseaza persoanelor fizice autorizate si persoanelor juridice pentru inregistrarea de noi puncte de lucru si/sau spatii de depozitare, dupa inregistrarea in Registrul national al multiplicatorilor, solicitantii vor depune urmatoarele cereri-tip si documente:

Formularele 1+2+3+7

Acte: - copia documentului (factura/ordin de plata) care atesta plata tarifelor. Procedura are caracter national.

Daca doriti click  →   Inregistrarea de noi puncte de lucru si/sau spatii de depozitare

57. Inregistrarea spatiilor de depozitare

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice si vizeaza inregistrarea de noi puncte de lucru si/sau spatii de depozitare, dupa inregistrarea in Registrul national al multiplicatorilor, solicitantii vor depune urmatoarele cereri-tip si documente:

Formularele 1+2+3+7

Acte: - copia documentului (factura/ordin de plata) care atesta plata tarifelor. Autoritatea competenta a decis ca procedura are doar un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul institutiei. Procedura are carcacter national.

Daca doriti click  →  Inregistrarea de spatii de depozitare

58. Radierea punctelor de lucru si/sau a spatiilor de depozitare

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza radierea punctelor de lucru/si/sau a spatiilor de depozitare care au fost inregistrate anterior la O.R.D.A. Solicitantii vor depune urmatoarele: Cereri-tip: Formularele 1+4 . Nu se percep taxe pentru operatiunile de radiere. Autoritatea competenta a decis ca procedura are doar un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul institutiei. Procedura are caracter national.

Daca doriti click  →   Radiere de puncte de lucru si/sau spatii de depozitare

59. Inscrierea de puncte de lucru si/sau spatii de depozitare

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Sunt percepute urmatoarele taxe:

 • 20 lei/punct de lucru
 • 20 lei/spatiu de depozitare
 • 10 lei/cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsa, se achit a anumai ca urmare a  respingerii cererii initiale de inregistrare)

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucuresti, sau in contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector1, Bucuresti, CUI 4266995

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care solicita inregistrarea de noi puncte de lucru si/sau spatii de depozitare, dupa inregistrarea in Registrul National al Programelor pentru Calculator, solicitantii vor depune urmatoarele documente:

 Formularele 1+2+3+7

Acte: - copie dupa factura/ordin de plata, privind efectuarea platii pentru operatiunea de inregistrare in registru. Persoanele fizice sau juridice inregistrate in Registrul national al fonogramelor, Registrul national al programelor pentru calculator sau in Registrul national al multiplicatorilor, care urmeaza sa desfasoare activitati de depozitare a fonogramelor, programelor pentru calculator sau a videogramelor, pot efectua aceste activitati numai in spatiile declarate la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. Procedura are caracter national.

Daca doriti click  →  Inscrierea de puncte de lucru si/sau spatii de depozitare

60. Radierea de puncte de lucru si/sau spatii de depozitare

Cui ne adresam?

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Aceasta procedura nu se poate operationaliza prin intermediul PCU electronic. Ea are un caracter informativ. In cazul in care se solicita radierea punctelor de lucru/si/sau a spatiilor de depozitare care au fost inregistrate anterior la O.R.D.A., solicitantii vor depune urmatoarele documente:

 • cereri-tip: formularele 1+4+7
 • acte:copie dupa factura/ordin de plata, privind efectuarea platii pentru operatiunea de inregistrare in registru. 

​Procedura are caracter national.

Daca doriti click → Radierea de puncte de lucru si/sau spatii de depozitare

61. Raportul de examinare tehnica a distinctivitatii, uniformitatii si stabilitatii

Cui ne adresam?

Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor

Care sunt costurile?

Lista tarifelor pentru rapoartele de examinare tehnica a distictivitatii , uniformitatii, stabilitatii si testarea, inregistrarea soiurilor de plante - conform  Ordinului MADR nr. 84/2011, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 276 / 2011

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza eliberarea raportului de examinare tehnica a distinctivitatii, uniformitatii si stabilitatii pentru soiurile testate la ISTIS la solicitarea unei autoritati de testare si inregistrare a soiurilor din alta tara. Acest raport serveste la inregistrarea soiului in catalogul national din tara respectiva. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click → Raport de examinare tehnica a distictivitatii, uniformitatii si stabilitatii

62. Referat tehnic de evaluare a laboratorului de toxicologie pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale

Cui ne adresam?

Institutul National de Sanatate Publica

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si persoanelor juridice care doresc obtinerea referatului tehnic de evaluare a laboratorului de toxicologie pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale conform prevederilor Ordinul nr. 1093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale, a Ordinului nr. 1045/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale si pentru modificarea Normelor sanitare de baza pentru desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 381/2004. Dosarul se depune la sediul la INSP/CNMRMC, Centrele Regionale de Sanatate Publica: Bucuresti, Cluj, Iasi, Targu Mures, Timisoara,  Sectiile de Sanatate in Relatie cu Mediul. Referatul de evaluare se elibereaza in baza dosarului de inregistrare si a unei vizite de evaluare la fata locului referatului tehnic de evaluare, dupa achitarea tarifelor, se ridica de la sediile enumerate mai sus. In cazul unei cereri sau al unei documentatii incomplete, solicitantul este informat in cel mai scurt timp, dar nu in mai mult de 5 zile lucratoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum si cu privire la consecintele asupra termenului de procesare a cererii, prevazut la alin. (2).

Autoritatea competenta a decis ca procedura are doar un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul institutiei. Procedura are caracter national.

Daca doriti click → Eliberarea referatului tehnic de evaluare a laboratorului de toxicologie pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale

63. Certificat de atestare

Cui ne adresam?

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Care sunt costurile?

Se percep urmatoarele tarife:

 • Tariful pentru avizul Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare este in valoare de 420 lei (inclusiv TVA ) si se poate plati prin ordin de plata in contul ANIF  RO75TREZ70420G365000XXXX – Trezorerie sector 4, cu mentiunea Taxa AVIZ ANIF , Cod identificare fiscala (CIF): 29275212
 • Tariful  pentru obtinerea Certificatului de Atestare  este in valoare de 838 lei (inclusiv TVA ) si se poate plati prin ordin de plata in contul ANIF RO36TREZ70420G330800XXXX – deschis la Trezoreria sector 4, cu mentiunea TARIF ANIF – Comisia de Atestare / Obtinere Certificat de Atestare, Cod de identificare fiscal (CIF): 29275212

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Se aplica prevederile Ordinului MAPDR nr.182/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care isi manifesta intentia de a desfasura, pe terenuri din domeniul agricol activitati de IF, studii, proiectare, executare de lucrari si servicii si/sau de fabricare a instalatiilor de irigat. Persoana fizica va transmite secretariatului comisiei o cerere-tip, insotita de documentul prin care dovedeste ca respecta conditiile prevederilor la art.10 si ca a achitat tarifele stabilite pentru atestare si avizul ANIF. Persoana fizica sustine un interviu in cadrul caruia va prezenta comisiei, spre consultare, originalele documentelor anexate la cerere. In urma analizei cererilor si documentelor prezentate de persoana fizica si a interviului, comisia hotaraste aprobarea cererii si eliberarea certificatului de atestare sau, daca este cazul, respingerea motivata a cererilor. Certificatul este valabil 3 ani de la data emiterii, se vizeaza anual si poate fi revizuit sau anulat, in acest interval, daca se constata ca titularul nu mai indeplineste criteriile si conditiile atestarii. Amenajarile de imbunatatiri funciare preiau din surse autorizate necesarul de apa pentru irigarea culturilor agricole si silvice si alimentarea cu apa a unor localitati, amenajari piscicole, incinte agricole si industriale si asigura protectia localitatilor si a oricaror categorii de constructii impotriva efectelor alunecarilor de teren si a inundatiilor, precum si protectia lacurilor de acumulare impotriva colmatarii. Procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti click → Procedura de atestare a persoanelor juridice pentru prestari de servicii de imbunatatiri funciare

64. Certificat de atestare pentru a desfasura, pe terenurile din domeniu agricol, activitati de IF, studii, proiectare, executare de lucrari si servicii si/sau de fabricare a instalatiilor de irigat

Cui ne adresam?

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Care sunt costurile?

Se percep urmatoarele tarife:

 • Tariful pentru avizul Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare este in valoare de 420 lei (inclusiv TVA ) si se poate plati prin ordin de plata in contul ANIF  RO75TREZ70420G365000XXXX – Trezorerie sector 4, cu mentiunea Taxa AVIZ ANIF , Cod identificare fiscala (CIF): 29275212
 • Tariful  pentru obtinerea Certificatului de Atestare  este in valoare de 740 lei (inclusiv TVA ) si se poate plati prin ordin de plata in contul ANIF RO36TREZ70420G330800XXXX – deschis la Trezoreria sector 4. cu mentiunea TARIF ANIF – Comisia de Atestare / Obtinere Certificat de Atestare, Cod de identificare fiscal (CIF): 29275212

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura privind atestarea persoanelor fizice si juridice care isi manifesta intentia de a desfasura, pe terenurile din domeniu agricol, activitati de IF, studii, proiectare, executare de lucrari si servicii si/sau de fabricare a instalatiilor de irigat. Persoana fizica sustine un interviu in cadrul caruia va prezenta comisiei, spre consultare, originalele documentelor anexate la cerere. In urma analizei cererilor si documentelor prezentate de persoana fizica si a interviului, comisia hotaraste aprobarea cererii si eliberarea certificatului de atestare sau, daca este cazul, respingerea motivata a cererilor. Certificatul este valabil 3 ani de la data emiterii, se vizeaza anual si poate fi revizuit sau anulat, in acest interval, daca se constata ca titularul nu mai indeplineste criteriile si conditiile atestarii. Persoana fizica transmite secretariatului comisiei o cerere-tip, insotita de documente prin care dovedeste ca respecta conditiile prevederilor de la art.10 si ca a achitat tarifele stabilite pentru atestare si avizul ANIF. Procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti click  →  Procedura de atestare a persoanelor juridice pentru activitatea de elaborare a studiilor si documentatiilor tehnico-economice

65. Certificat de atestare pentru  a desfasura, pe terenuri din domeniul agricol, activititatile de IF, studii, proiectare, executare de lucrari si servicii si/sau de fabricare a instalatiilor de irigat

Cui ne adresam?

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Care sunt costurile?

Se percep urmatoarele tarife:

 • Tariful pentru avizul Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare este in valoare de 420 lei (inclusiv TVA ) si se poate plati prin ordin de plata in contul ANIF  RO75TREZ70420G365000XXXX – Trezorerie sector 4, cu mentiunea Taxa AVIZ ANIF , Cod identificare fiscala (CIF): 29275212
 • Tariful  pentru obtinerea Certificatului de Atestare  este in valoare de 838 lei (inclusiv TVA ) si se poate plati prin ordin de plata in contul ANIF RO36TREZ70420G330800XXXX – deschis la Trezoreria sector 4. cu mentiunea TARIF ANIF – Comisia de Atestare / Obtinere Certificat de Atestare, Cod de identificare fiscal (CIF): 29275212

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice care isi manifesta intentia de a desfasura, pe terenuri din domeniul agricol, activititatile de IF, studii, proiectare, executare de lucrari si servicii si/sau de fabricare a instalatiilor de irigat. Persoana fizica transmite secretariatului comisiei o cerere-tip, insotita de documentele prin care dovedeste ca respecta conditiile prevederilor la art.10 si ca a achitat tarifele stabilite pentru atestare si avizul ANIF. Persoana fizica sustine un interviu in cadrul caruia va prezenta comisiei, spre consultare, originalele documentelor anexate la cerere. In urma analizei cererilor si documentelor prezentate de persoana fizica si a interviului, comisia hotaraste aprobarea cererii si eliberarea certificatului de atestare sau, daca este cazul, respingerea motivata a cererilor. Certificatul este valabil 3 ani de la data emiterii, se vizeaza anual si poate fi revizuit sau anulat, in acest interval, daca se constata ca titularul nu mai indeplineste criteriile si conditiile atestarii. Transmiterea dreptului de folosinta sau de proprietate asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare aflate in administrarea Administratiei se face pe baza de protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, cu specificarea obligatiilor privind exploatarea, intretinerea, reparatiile si paza integritatii bunurilor. Procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti click →  Procedura de atestare a persoanelor fizice pentru prestari de servicii de imbunatatiri funciare

66. Certificat de atestare de a desfasura, pe terenuri din domeniu agricol, activitati de IF, studii, proiectare, executare de lucrari si servicii si/sau de fabricare a instalatiilor de irigat

Cui ne adresam?

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Care sunt costurile?

Se percep urmatoarele tarife:

 • Tariful pentru avizul Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare este in valoare de 420 lei (inclusiv TVA ) si se poate plati prin ordin de plata in contul ANIF  RO75TREZ70420G365000XXXX – Trezorerie sector 4, cu mentiunea Taxa AVIZ ANIF , Cod identificare fiscala (CIF): 29275212
 • Tariful  pentru obtinerea Certificatului de Atestare  este in valoare de 740 lei (inclusiv TVA ) si se poate plati prin ordin de plata in contul ANIF RO36TREZ70420G330800XXXX – deschis la Trezoreria sector 4. cu mentiunea TARIF ANIF – Comisia de Atestare / Obtinere Certificat de Atestare, Cod de identificare fiscal (CIF): 29275212

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura privind atestarea persoanelor fizice si juridice care isi manifesta intentia de a desfasura, pe terenuri din domeniu agricol, activitati de IF, studii, proiectare, executare de lucrari si servicii si/sau de fabricare a instalatiilor de irigat. Persoana fizica transmite secretariatului comisiei o cerere-tip, insotita de documente prin care dovedeste ca respecta conditiile prevazute la art.10 si ca a achitat tarifele stabilite pentru atestare si avizul ANIF. Persoana fizica sustine un interviu in cadrul caruia va prezenta comisiei, spre consultare, originalele documentelor anexate la cerere. In urma analizei cererilor si documentelor prezentate de persoana fizica si a interviului, comisia hotaraste aprobarea cererii si eliberarii certificatului de atestare sau, daca este cazul, respingerea motivata a cererilor. Certificatul este valabil 3 ani de la data emiterii, se vizeaza anual si poate fi revizuit sau anulat, in acest interval, daca se constata ca titularul nu mai indeplineste criteriile si conditiile atestarii. Procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti click  → Procedura de atestare a persoanelor fizice pentru activitatea de elaborare a studiilor si documentatiilor tehnico-economice pentru domeniul imbunatatirilor funciare