Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksdomeniideactivitatedetalii

domeniideactivitatedetalii

Activitati referitoare la sanatatea umana

1. Referat tehnic de evaluare emis de specialistii desemnati din cadrul Centrelor Regionale de Sanatate Publica 

Cui ne adresam?

Institutul National de Sanatate Publica

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si stabileste etapele care trebuie parcurse in vederea obtinerii avizului sanitar/ notificarii conform prevederilor Ordinul nr. 275/2012 privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitara pentru punerea pe piata a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor care vin in contact cu apa potabila. Dosarul se depune la sediul INSP/CNMRMC, Centrele Regionale de Sanatate Publica: Bucuresti, Cluj, Iasi, Targu Mures, Timisoara, Sectiile de Sanatate in Relatie cu Mediul.  Autoritatea competenta a decis ca procedura  are doar un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediu platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul institutiei. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click → Eliberarea referatului tehnic de evaluare emis de specialistii desemnati din cadrul Centrelor Regionale de Sanatate Publica pentru evaluarea dosarelor depuse de furnizorii de instruire a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena

2. Referat tehnic de evaluare pentru produsele, materialele, substantele chimice/amestecurile si echipamentele care vin in contact cu apa potabila

Cui ne adresam?

Institutul National de Sanatate Publica

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si stabileste etapele care trebuie parcurse in vederea obtinerii avizului sanitar/ notificarii conform prevederilor Ordinul nr. 275/2012 privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitara pentru punerea pe piata a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor care vin in contact cu apa potabila. Dosarul se depune la sediul INSP/CNMRMC, Centrele Regionale de Sanatate Publica: Bucuresti, Cluj, Iasi, Targu Mures, Timisoara, Sectiile de Sanatate in Relatie cu Mediul.   Autoritatea competenta a decis ca procedura  are doar un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediu platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul institutiei. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click →  Eliberarea avizului sanitar/notificarii pentru punerea pe piata a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor care vin in contact cu apa potabila

3. Certificat de sanatate pentru materialul in contact cu alimentul destinat exportului non U.E.

Cui ne adresam?

Institutul National de Sanatate Publica

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura stabileste etapele care trebuie parcurse in vederea obtinerii certificatului de sanatate conform prevederilor din Ordin Nr. 1126 / 2006 privind aprobarea Procedurilor de emitere a certificatelor de sanatate pentru materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele destinate exportului in state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, a modelelor declaratiei de conformitate si certificatului de sanatate pentru materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele destinate exportului in state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Activitatea de certificare se desfasoara in cadrul institutelor de sanatate publica Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca si Timisoara, de catre personalul de specialitate, desemnat prin decizie de catre conducatorul fiecarui institut. Autoritatea competenta a decis ca procedura  are doar un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediu platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul institutiei. Procedura are caracter national.

Daca doriti click  →  Certificate de sanatate pentru materialele in contact cu alimentul destinate exportului non UE

4. Referat de evaluare in vederea inregistrarii laboratoarelor care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile 

Cui ne adresam?

Institutul National de Sanatate Publica

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si stabileste etapele care trebuie parcurse in vederea obtinerii referatului de evaluare pentru inregistrarea laboratoarelor ce efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile conform Ordinului MS. Nr.764/ 15 iulie 2005, modificat si completat cu Ordinul 1276/28 noiembrie 2005, privind aprobarea procedurii de inregistrare la Ministerul Sanatatii a laboratoarelor care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile in cadrul controlului oficial al apei potabile. Dosarul se depune la Centrele Regionale de Sanatate Publica: Bucuresti, Cluj, Iasi, Targu Mures, Timisoara.  Autoritatea competenta a decis ca procedura  are doar un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediu platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul institutiei.  Procedura are caracter national.

Daca doriti click → Elaborarea referatului de evaluare in vederea inregistrarii laboratoarelor care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile in cadrul controlului oficial al apei potabile in Registrul laboratoarelor de la Ministerul Sanatatii

5. Aviz de functionare pentru firme cu activitati de distributie dispozitive medicale

Cui ne adresam?

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se refera la obtinerea avizului de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru operatorii economici care presteaza in domeniul dispozitivelor medicale numai servicii de distributie (import, comercializare, depozitare dispozitive medicale). Dispozitivele medicale puse in functiune si aflate in utilizare se supun, in conditiile stabilite prin instructiunile aprobate prin ordin al ministrului sanatatii, urmatoarelor modalitati de control:

  • verificare periodica
  • verificare dupa reparare sau modificare
  • inspectie si testare inopinata
  • supraveghere in utilizare

Procedura are caracter national.

Daca doriti click → Procedura pentru obtinerea avizului de functionare pentru firme cu activitati de distributie dispozitive medicale 

6. Autorizatie pentru efectuarea de studii clinice in domeniul medicamentului

Cui ne adresam?

Ministerul Sanatatii - Directia de Asistenta Medicala si Politici Publice de Sanatate

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care doresc sa obtina autorizatie pentru efectuarea de studii clinice in domeniul medicamentului. Ministerul Sanatatii Publice va elibera autorizatia pentru efectuarea de studii clinice cu beneficiu terapeutic, la cererea unitatilor, dupa verificarea urmatoarelor documente:

  • autorizatia sanitara de functionare a unitatii medicale
  • autorizatia de libera practica a personalului medical implicat in studii clinice
  • documentele care dovedesc existenta unui sistem propriu pentru asigurarea calitatii studiilor clinice cu beneficiu terapeutic
  • lista persoanelor care pot fi investigatori principali, la care se anexeaza dovada de confirmare a titlurilor (medic primar, farmacolog clinician) si curriculum vitae
  • existenta unui serviciu propriu de urgenta, care sa fie dotat potrivit anexei care face parte integranta din prezentele reglementari 

Procedura are caracter national.

Daca doriti click → Autorizatie pentru efectuarea de studii clinice in domeniul medicamentului