Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksdomeniideactivitatedetalii

domeniideactivitatedetalii

Transporturi aeriene

1. Certificat de autorizare a agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar

Cui ne adresam?

Autoritatea Aeronautica Civila Romana

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza agentilor aeronautici civili din Romania si din spatiul comunitar care vor sa se autorizeze in domeniul aeroportuar. Autorizarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar se face conform cerintelor urmatoarelor reglementari aeronautice:

  • RACR-AD-AACDA privind autorizarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar, sau
  • RACR-AD-AAH privind autorizarea agentilor aeronautici de handling

Conform Reglementarii Autoritatii Aeronauticii Civila Romana privind autorizarea sau acceptarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar sau conex, AACR poate restrictiona, suspenda sau anula autorizarea sau acceptarea unui agent aeronautic civil din domeniul aeroportuar sau conex, daca nu sunt indeplinite conditiile de autorizare sau acceptare impuse de autoritatea competenta. Restrictionarea, suspendarea anularea autorizarii sau neacceptarea unui agent aeronautic civil, nu presupune rambursarea tarifelor stabilite conform prevederilor legale pentru serviciile prestate de AACR.

Daca doriti click RACR-AD-AACDA Reglementare aeronautica civila romana pentru autorizarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar

2. Cui ne adresam?

Autoritatea Aeronautica Civila Romana

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea competenta a decis ca aceasta procedura are un caracter informational si nu se poate solutiona prin intermediul platformei PCUe. Dosarul se va depune la sediul Autoritatea Aeronautica Civila Romana. Procedura cuprinde conditiile prevazute de reglementarile aeronautice civile romane, ce trebuiesc indeplinite pentru eliberarea autorizatiei de operator aerian. Conform Reglementarii Aeronauticii Civile Romane RACR-OPS/LAAG "Operatiuni de lucru aerian si aviatie generala", editia 1/200, solicitantul unei autorizatii de operator aerian trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:

  • sa fie persoana juridica romana sau straina
  • sa detina, in baza unui titlu de proprietate sau a unui contract de inchiriere, cel puţin o aeronava care va fi inscrisa in documentul de autorizare si sa nu fie inscrisa/e intr-un alt document de autorizare/certificare eliberat de Autoritatea Aeronautică Civila Romana sau de autoritatea aeronautica a unui alt stat
  • un operator aerian poate opera sub propria autorizatie de Operator Aerian si aeronave inmatriculate in Registrul de inmatriculare a aeronavelor al unui alt stat membru UE, in urmatoarele conditii:
  • aeronavele sa fie detinute in baza unui titlu de proprietate sau a unui contract de inchiriere
  • intre Autoritatea Aeronautica Civila Romana si autoritatea aeronautica a statului respectiv exista o conventie referitoare la transferul responsabilitatilor privind supravegherea aeronavei

Daca doriti click RACR OPS LAAG Obtinerea autorizatiei de operator aerian, document care ii atesta capabilitatea de a efectua activitati de lucru aerian in conditii de siguranta a zborului.

3. Certificat de Operator Aerian

Cui ne adresam?

Autoritatea Aeronautica Civila Romana

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si se adreseaza solicitantului care doreste sa obtina un certificat de operator aerian pe baza reglementarilor aeronautice civile romane. Certificatul ii atesta capacitatea de a efectua activitati de transport aerian public. Conform Codului Aerian al Romaniei, consolidat cu Legea nr.399/2005, prin certificat intelegem documentul emis ca rezultat al certificarii in conformitate cu reglementarile specifice aplicabile, iar certificatul de operator aerian – este documentul care certifica faptul ca, un operator aerian are capacitatea de a efectua activitatile de transport aerian public prevazute in acesta.

Daca doriti click Procedura de eliberare a unui Certificat de Operator Aerian _ AOC

4. Certificat de autorizare

Cui ne adresam?

Autoritatea Aeronautica Civila Romana

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si stabileste cerintele privind evaluarea, autorizarea si supravegherea persoanelor juridice care desfasoara activitati de handling la sol. Handlingul la sol cuprinde totalitatea serviciilor oferite utilizatorilor aeroportului sau pe aeroporturi. Handling propriu, inseamna o situatie in care un utilizator al unui aeroport presteaza direct pentru el insusi una sau mai multe categorii de servicii de handling la sol si nu incheie niciun fel de contracte cu terti pentru prestarea de astfel de servicii. In sensul acestei definitii, utilizatorii aeroportului, intre ei, nu vor fi considerati terte parţi atunci cand:

  • unul dintre ei detine pachetul majoritar de actiuni al altuia
  • sau o entitate detine pachetul majoritar al fiecaruia dintre acestia

Daca doriti click RACR-AD-AAH Autorizarea Agentilor Aeronautici de Handling