Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksdomeniideactivitatedetalii

domeniideactivitatedetalii

Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public

1. Adeverinta imobil achitat integral

Cui ne adresam?

Primaria Orasului Rovinari

Care sunt costurile?

Taxa este in valoare de 2 lei si se plateste in contul RO25TREZ34021340202XXXXX

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice care au obtinut locuinte din fondul de stat. Pentru obtinerea autorizatiei, solicitantul inainteaza o cerere Primariei Orasului Rovinari care potrivit OG.nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, art.8, urmeaza sa primeasca in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, raspunsul, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    →  Adeverinta imobil achitat integral

2 .Autorizatie libera trecere

Cui ne adresam?

Primaria Orasului Rovinari

Care sunt costurile?

Taxa pentru autovehiculele intre 3,5 si 10 tone este in valoare de 11lei/zi/auto

Taxa pentru autovehiculele intre 10 si 16 tone este in valoare de 22lei/zi/auto

Taxa pentru autovehiculele mai mari de 16 tone este in valoare de 42 lei/zi/auto

Taxele se platesc in contul RO16TREZ34021160203XXXXX

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor care solicita  autorizatie de libera trecere pentru  autovehiculele de peste 3,5 tone conform  Hotararii Consiliului Local nr.148/2013 al Orasului Rovinari privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014. Documentele ce se depun pentru libera trecere sunt:

Cerere in care sa se specifice detaliat:

 • motivatia solicitarii
 • durata pentru care solicita libera trecere (anual, lunar, zilnic)
 • masa maxima autorizata a autovehiculului
 • traseele pentru care se solicita permisul de libera trecere 
 • felul marfurilor sau materialelor transportate
 • programul (zi/noapte) pe care-l solicita

Copii dupa urmatoarele documente:

 • certificatul de inmatriculare al autovehiculului
 • certificatul de inmatriculare al societatii comerciale
 • documente doveditoare privind handicapul neuromotor (daca este cazul)
 • documente doveditoare privind domiciliul (in cazul riveranilor) si posibilitatea de parcare a autovehiculului (copie buletin identitate, extras de Carte Funciara)
 • alte documente in cazuri deosebite care sa ateste situatii, necesitati ale solicitantilor
 • cerere tip pentru permisul de libera trecere– zilnic

Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Autorizatie Libera trecere

3. Certificat de nomenclatura stradala

Cui ne adresam?

Primaria Orasului Rovinari

Care sunt costurile?

Taxa este in valoare de 8 lei si se plateste in contul RO16TREZ34021160203XXXXX

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice care solicita eliberarea Certificatului de Nomenclatura Stradala. Nomenclatura stradala se aproba prin hotarare a consiliului local, se organizeaza pe fiecare localitate si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea denumirii strazii si a numarului administrativ. Registrul electronic national al nomenclatoarelor stradale reprezinta sistemul unic de referinta la nivel national in care sunt inscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, oraselor si al municipiilor. Registrul este obligatoriu de utilizat de institutiile si autoritatile administratiei publice centrale si locale in activitatea specifica. Autoritatile administratiei publice locale au obligatia  de a furniza si actualize datele din nomenclator. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Certificat nomenclatura stradala

4 .Certificat atestare fiscala

Cui ne adresam?

Primaria Orasului Rovinari

Care sunt costurile?

Taxa de timbru fiscal este in cuantum de 2 lei si se plateste in contul RO25TREZ34021340202XXXXX

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care solicita eliberarea certificatului de atestare fiscala. Certificatul de atestare fiscala se emite de organul fiscal competent la solicitarea contribuabililor si din oficiu sau la solicitarea altor autoritati publice, in cazurile si in conditiile prevazute de reglementarile legale.  Certificatul de atestare fiscala se emite in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data solicitarii si poate fi utilizat de contribuabil pe toata perioada lunii in care se emite. Pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor fiscale de plata datorate autoritatii administratiei publice locale in a carei raza se afla inregistrat fiscal bunul ce se instraineaza.Certificatul poate fi prezentat de contribuabil, in original sau in copie legalizata, oricarui solicitant. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Certificat  Atestare fiscala - persoane juridice

5. Autorizatie de functionare- alimentatie publica

Cui ne adresam?

Primaria Orasului Rovinari

Care sunt costurile?

Taxa este in valoare de 300 lei, si se plateste in contul RO16TREZ34021160203XXXXX

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si are caracter national. Procedura mentioneaza  actele necesare pentru eliberarea autorizatiei de functionare, potrivit H.C.L. Rovinari nr. 149 din 18.12.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea agentilor economici, persoane fizice si juridice. In procedura sunt detaliate documentele necesare eliberarii acestei autorizatii.

Daca doriti click  → Eliberare autorizatie functionare - alimentatie publica (baruri restaurante)

6 .Autorizatie de functionare pentru persoanele fizice si juridice

Cui ne adresam?

Primaria Orasului Rovinari

Care sunt costurile?

Taxa este in valoare de 50 lei si se plateste in contul RO16TREZ34021160203XXXXX

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice care solicita eliberarea autorizatiei de functionare. In procedura sunt detaliate documentele necesare eliberarii acestei autorizatii conform H.C.L. nr.149 din 18.12.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea agentilor economici. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Eliberare autorizatie de functionare

7. Aviz pentru desfasurarea activitatii sportive in apele de frontiera

Cui ne adresam?

 1. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - Garda de Coasta
 2. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Giurgiu
 3. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Iasi
 4. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Oradea
 5. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei
 6. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Timisoara

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice si vizeaza eliberarea avizului activitatilor sportive in apele de frontiera potrivit Ordonantei de Urgenta  nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a Romaniei. Frontiera de stat este  linia reala sau imaginara care trece, in linie dreapta, de la un semn de frontiera la altul ori, acolo unde frontiera nu este marcata in teren cu semne de frontiera, de la un punct de coordonate la altul; la fluviul Dunarea si celelalte ape curgatoare frontiera de stat este cea stabilita prin acordurile, conventiile si intelegerile dintre Romania si statele vecine, cu luarea in considerare a faptului ca principiul general acceptat de dreptul internaţional fluvial este acela ca frontiera trece pe mijlocul senalului navigabil principal, iar la apele curgatoare nenavigabile, pe la mjlocul panzei de apa; la Marea Neagra frontiera de stat trece pe la limita exterioara si limitele laterale ale marii teritoriale a Romaniei. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click:

8. Aviz pentru accesul si desfasurarea activitatii de agrement in apele de frontiera

Cui ne adresam?

 1. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - Garda de Coasta
 2. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Giurgiu
 3. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Iasi
 4. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Oradea
 5. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei
 6. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Timisoara

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice si vizeaza eliberarea avizului pentru desfasurarea activitatii de agrement  in apele de frontiera potrivit Ordonantei de Urgenta  nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a Romaniei. Activitatile de agrement si sportive in apele de frontiera se pot desfasura cu aprobarea capitaniei de port sau, dupa caz, a administratiei publice locale si cu avizul sefului sectorului politiei de frontiera. In apele de frontiera, in marea interioara si in marea teritoriala navele cu excursionisti, precum si orice alta nava sau ambarcatiune nu au voie sa acosteze decat in porturi sau in alte locuri special amenajate in acest scop. In caz de forta majora acostarea se poate face in orice punct de pe malul romanesc, anuntandu-se cea mai apropiata formatiune locala a politiei de frontiera sau, in lipsa acesteia, a politiei. Avizul directiei teritoriale a politiei de frontiera competente este obligatoriu pentru navele si ambarcatiunile straine care navigheaza pe Dunarea interioara, pe bratul Tulcea si bratul Sulina. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click:

9. Autorizatie de functionare a punctelor de lucru de pe raza UAT-Ianca

Cui ne adresam?

Primaria Orasului Ianca

Care sunt costurile?

Taxa  pentru autorizatia de functionare este in valoare de 80 lei

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care obtin autorizatia de functionare pentru  punctele de lucru de pe raza UAT Ianca. Dupa inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si dupa obtinerea certificatului de inregistrare continand codul unic de inregistrare sau, dupa caz, la data eliberarii certificatului de inscriere de mentiuni sau inainte de inceperea unei activitati care necesita autorizare, societatea comerciala are obligatia de a obtine autorizatia de functionare. Poate solicita acest serviciu orice societate comerciala a carei activitate necesita autorizare. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Autorizatie de functionare pentru persoanele juridice

10. Certificat de atestare fiscala pentru persoanele fizice

Cui ne adresam?

Primaria Orasului Rovinari

Care sunt costurile?

Taxa de timbru fiscal este in cuantum de 2 lei  si se plateste in contul RO25TREZ34021340202XXXXX

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice care solicita certificatul de atestare fiscala conform Codului Fiscal reactualizat. Certificatul de atestare fiscala emis de autoritatile locale este documentul care reflecta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si a altor venituri datorate bugetului local.  Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Certificat Atestare Fiscala - persoane fizice

11. Autorizatie de functionare-viza

Cui ne adresam?

Primaria Orasului Rovinari

Care sunt costurile?

Taxa este in valoare de 25 lei, pentru orice tip de activitate si 100 lei pentru activitatea de alimentatie publica (baruri, restaurante)

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice si mentioneaza documentele necesare pentru vizarea anuala a autorizatiei de functionare conform prevederilor din  H.C.L. Rovinari nr. 149 / 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea agentilor economici, persoane fizice si juridice. Conform Codului Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003 republicata, autorizatiile de functionare pe spatiu, se vizeaza pana la 31 decembrie a anului in curs, pentru anul urmator. Pentru vizarea anuala a autorizatiilor de functionare, se parcurg urmatorii pasi:

 • depunerea documentatiei necesare
 • ridicarea autorizatiei de functionare vizata. 

Procedura are caracter national

Daca doriti click    → Viza Autorizatie de Functionare

12. Dovada electronica rezervare denumire firma PJ

Cui ne adresam?

Oficiul National al Registrului Comertului

Care sunt costurile?

Taxele necesare sunt urmatoarele:

 • 45 de lei reprezentand taxa registru
 • 27 de lei reprezentand un procent aplicat taxei de registru-50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin, prevazute de Legea nr.85/2014

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care solicita o dovada electronica cu denumirea firmei. Firma constituie un element obligatoriu de identificare si individualizare a persoanelor juridice.Verificarea si rezervarea firmei se realizeaza la nivel national inainte de intocmirea actelor constitutive sau in cazul schimbarii denumirii, a actelor modificatoare ale acestora si depunerii cererii la Oficiul Registrului Comertului. In normele metodologice din 13 august 2004 privind conditiile si procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, la art.39, sunt prevazute criteriile ce trebuie indeplinite in vederea eliberarii acordului pentru denumirea firmei apartinand persoanelor juridice. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click    → Rezervare denumire firma PJ

13. Certificat constatator privind autorizatia de functionare prin inregistrarea unei declaratii tip, pe proprie raspundere

Cui ne adresam?

Oficiul National al Registrului Comertului

Care sunt costurile?

Dovada privind plata taxei de registru:

 • 45 de lei reprezentand taxa registru
 • 27 de lei reprezentand un procent aplicat taxei de registru-50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin, prevazute de Legea nr.85/2014

Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale

 • 250 de lei-taxele de registru
 • 150 de lei reprezentand un procent aplicat taxei de registru-50% Fondul de lichidaresi 10% fondul de buletin prevazute de Legea nr.85/2006
 • 20 de lei plus un adaos de 50 % reprezentand Fondul de lichidare, pentru fiecare cerere de obtinere cazier fiscal/asociat/administrator
 • timbre fiscale in valoare de 4 lei (pentru cererea adresata ANAF)
 • tariful de publicare in Monitorul Oficial, partea a IV-a.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care solicita inregistrarea/autorizarea  in Registrul Comertului  a functionarii unei persoane juridice. Procedura de inregistrare/autorizare se face conform prevederilor cuprinse in OUG nr. 116 / 2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului. Inregistrarea in registrul comertului a persoanei juridice (societate cu raspundere limitata, etc.) se face in baza rezolutiei motivate a directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunalul din judetul in care solicitantul isi stabileste sediul social. Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare este de 3 zile lucratoare, calculat de la data inregistrarii cererii sau, dupa caz, de la data completarii cererii cu documentele solicitate.  Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click    → Inregistrare PJ

14. Dovada electronica de rezervare denumire firma PFA/II/IF

Cui ne adresam?

Oficiul National al Registrului Comertului

Care sunt costurile?

Taxele referitoare la aceasta procedura sunt:

 • 45 de lei taxa de registru
 • 27 de lei suma ce reprezinta un procent aplicat taxei de registru -50% Fondul de lichidare si 10% fondul de buletin, prevazute de Legea nr.85/2014

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza personelor fizice autorizate (PFA), intreprinderilor individuale (II), intreprinderilor familiale(IF), care solicita inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii acestora. Verificarea si rezervarea firmei se realizeaza la nivel national inainte de intocmirea actelor constitutive sau, in cazul schimbarii denumirii, a actelor modificatoare ale acestora, si depunerii cererii de inregistrare la oficiul registrului comerţului. Taxele si tarifele se achita la ghiseu, prin mandat postal sau ordin de plata. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click    →  Rezervare denumire firma PFA/II/IF

15. Certificat constatator  privind autorizarea /functionarea prin inregistrarea declaratiei tip pe proprie raspundere

Cui ne adresam?

Oficiul National al Registrului Comertului

Care sunt costurile?

Taxele referitoare la aceasta procedura sunt:

 • 45 de lei taxa de registru
 • 27 de lei suma ce reprezinta un procent aplicat taxei de registru -50% Fondul de lichidare si 10% fondul de buletin, prevazute de Legea nr.85/2014

Dovezile privind plata taxelor /tarifelor legale

 • 90 de lei -taxa de registru
 • 54 de lei, reprezentand un procent aplicat taxei de registru -50% Fondul de lichidare si 10 % Fondul de buletin prevazute de Legea nr.85/2006
 • 72 de lei pentru fiecare sediu autorizat pe baza declaratiei pe proprie raspundere (45 de lei taxa de registru, la care se adauga 27 de lei reprezentand un procent aplicat taxei de registru -50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de Legea nr.85/2006. Obtinerea certificatului de cazier fiscal pentru membrii unei intreprinderi familiale se efectueaza de catre oficiul comertului de pe langa tribunal, cu plata taxelor si tarifele legale-20 de lei/persoana.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza  PFA (persoana fizica autorizata)/II (intreprindere individuala)/IF (intreprindere familiala) care solicita cererea de inregistrare in Registrul Comertului. Informatii detaliate se gasesc in Hotararea nr. 902 din 1 septembrie 2012 privind aprobarea taxei şi tarifului pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale din raza caruia isi are domiciliul persoana juridica si OUG nr. 44 / 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale şi intreprinderile familiale.

Cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii PFA (persoana fizica autorizata)/II (intreprindere individuala)/IF (intreprindere familiala) se depune la registrul comertului de pe langa tribunalul din judetul in care solicitantul isi stabileste sediul profesional (direct la ghiseu, prin corespundenta sau online prin portalul de servicii online al ONRC http://portal.onrc.ro), iar formalitatile aferente se gasesc in ghidul rezervare PFA. Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare este de 3 zile lucratoare, calculat de la data inregistrarii cererii sau, dupa caz, de la data completarii cererii cu documentele solicitate. Taxele si tarifele se achita la ghiseu, prin mandat postal sau ordin de plata. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click    → Inregistrare PFA/II/IF

16. Dovada  inregistrarii si operarii,  obligatiile de plata ale declaratiei de impunere

Cui ne adresam?

Primaria Municipiului Botosani

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice si prezinta actele necesare pentru depunerea declaratiilor de impunere pentru imobile, autoturisme, terenuri,etc. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Depunere declaratii de impunere la Directia de Taxe si Impozite Locale.

17. Eliberare carte de identitate

Cui ne adresam?

Primaria Municipiului Botosani

Care sunt costurile?

Se percep urmatoarele taxe in valoare de:

 • 7 lei pentru C.I.
 • 5 lei pentru plata timbrului fiscal

Plata se face la Directia de Impozite si Taxe Locale.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si prezinta documentele necesare eliberarii cartii de identitate. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Eliberare carte de identitate

18. Autorizatie privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica

Cui ne adresam?

Primaria Municipiului Botosani

Care sunt costurile?

Taxa pentru autorizare agenti economici se regaseste :  aici

Plata se face  la Directia de Impozite si Taxe Locale.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care solicita autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Autorizare agenti economici

19. Certificate de producator si de bilete de adeverire a proprietatii asupra animalelor

Cui ne adresam?

Primaria Municipiului Botosani

Care sunt costurile?

Taxa pentru eliberarea atestatelor de producator si a carnetelor de comercializare este in valoare de:

 • atestat pentru crescatorii de animale: 44 lei
 • atestat pentru produse vegetale: 34 lei/an
 • carnet de comercializare: 13 lei/an

Plata se face  la Directia de Impozite si Taxe Locale.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice care solicita obtinerea certificatului  de producator si a biletelor  de adeverire a proprietatii asupra animalelor. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Eliberare certificat de producator

20. Recenzare unde cetateanul are domiciliul

Cui ne adresam?

Primaria Municipiului Botosani

Care sunt costurile?

Taxa pentru recenzare este in valoare de :

 • 3 lei pentru persoane fizice
 • 5 lei pentru persoane juridice

Plata se face la Directia de Impozite si Taxe Locale.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice care solicita certificarea concordantei intre adresa veche si adresa noua a locatiei unde cetateanul  sau persoana juridica isi are domiciliul. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Recenzare

21. Autorizatie de functionare pentru activitatea desfasurata la punctele de lucru

Cui ne adresam?

Primaria Municipiului Orastie

Care sunt costurile?

Conform HCL nr.168/2014, taxele difera in functie de specificul fiecarei activitati si sunt cuprinse intre 84 si 3000 lei.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza  persoanelor  juridice care solicita  autorizatie de functionare pentru activitatea desfasurata la  punctele de lucru ale unei societati de tipul: SRL (Societate cu raspundere limitata), PFA (Persoana fizica autorizata), II (Intreprindere individuala).

Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Obtinerea autorizatiei de functionare pentru activitatea desfasurata la punctele de lucru fixe

22. Certificat de urbanism

Cui ne adresam?

Primaria Orasului Predeal

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice care solicita autorizarea executarii lucrarilor de constructii si incepe odata cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism in scopul obtinerii, ca act final, a autorizatiei de construire.

Solicitantul va depune o cerere tip cu completarea urmatoarelor informatii:

 • elementele de identificare ale solicitantului
 • elementele de identificare ale imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism
 • elemente care definesc scopul solicitarii.

Daca doriti click    → Cerere emitere certificate de urbanism

23. Certificat de urbanism

Cui ne adresam?

Primaria Municipiului Bucuresti

Care sunt costurile?

Taxele pentru obtinerea fiecarui aviz/ autorizatie, se gasesc in Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti  nr. 3  din 29.01.2013

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice si vizeaza autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Procedura incepe odata cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism in scopul obtinerii, ca act final, a autorizatiei de construire. In situatia in care se doreste obtinerea unei autorizatii de constructie, prima operatiune ce se impune a fi initiata este aceea de a obtine certificatul de urbanism. Potrivit legiuitorului, certificatul de urbanism se emite si in urmatoarele situatii:

 • in vederea concesionarii de terenuri, potrivit legii
 • in vederea adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza de "Studiu de fezabilitate", potrivit legii
 • pentru cereri in justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara, atunci cand operatiunile respective au ca obiect imparteli ori comasari de parcele solicitate in scopul realizarii de lucrari de constructii, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil

Autoritatea competenta a decis ca  procedura are doar un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul institutiei. Operatiunile juridice mai sus mentionate, efectuate in lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate.  Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click    → Emitere certificate de urbanism

24. Certificat de urbanism cu valabilitate prelungita

Cui ne adresam?

Primaria Municipiului Bucuresti

Care sunt costurile?

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizatiei initiale

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice. Autoritatea competenta a decis ca  procedura are doar un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul institutiei. In cazul justificat in care lucrarile de constructii nu pot fi incepute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei cu cel puţin 15 zile inaintea expirarii acesteia. Prelungirea valabilitatii autorizatiei se poate acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    →  Prelungire valabilitate certificat de urbanism

25. Certificat de inmatriculare

Cui ne adresam?

Primaria Orasului Rovinari

Care sunt costurile?

Taxa este in valoare de 10 lei si reprezinta contravaloarea  certificatului  de inregistrare, platita in contul RO60TREZ34021180250XXXXX Taxa este in valoare de 20 lei si reprezinta contravaloarea placutei cu numar, platita in contul RO60TREZ34021180250XXXXX

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice si cuprinde  documentele necesare pentru inregistrarea vehiculelor care nu se supun inmatricularii. Conform Ordinului nr.1501/2006  privind inmatricularea, radierea si eliberarea autorizatiei de circulatie a vehiculelor, cap.V, art.23, alin.1-3, inregistrarea vehiculelor de mai jos, se realizeaza de catre consiliile locale pe a caror raza teritoriala isi au domiciliul, resedinta ori sediul proprietarii vehiculelor respective: mopedele, tractoarele care nu se supun inmatricularii, masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole, forestiere, care pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor, troleibuzele omologate, tramvaiele, masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructi agricole, forestiere, care nu pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor si vehiculele cu tractiune animala. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    →Inregistrarea vehiculelor care nu se supun inmatricularii

26. Adeverinta de locuire adresa

Cui ne adresam?

Primaria Orasului Rovinari

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si vizeaza  eliberarea adeverintei, din care sa rezulte ca locuiesc la o anumita adresa persoanele care au locuinte din fondul de stat. Au acces la locuinta sociala in vederea inchirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoana realizat in ultimele 12 luni sub nivelul castigului salarial mediu net lunar pe total economie.  Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Adeverinta Locuire Adresa

27. Certificat de urbanism

Cui ne adresam?

Primaria Orasului Rovinari

Care sunt costurile?

Taxa certificat urbanism platita in contul RO16TREZ34021160203XXXXX

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura mentionează documentele necesare pentru emiterea certificatului de urbanism. Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) si (4) din Legea privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, nr. 50/1991, certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului. Potrivit Normelor metodologice din 12 octombrie 2009, de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, art.1, alin 1-3, procedura de autorizare incepe odata cu depunerea cererii de emitere a certificatului de urbanism si are ca finalitate autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Certificat de Urbanism

28. Ancheta sociala

Cui ne adresam?

Primaria Orasului Rovinari

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si mentioneaza documentele necesare pentru efectuarea anchetei sociale potrivit Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Drepturile prevazute de prezenta lege sunt garantate tuturor copiilor fara nici o discriminare, indiferent de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau alta opinie, de nationalitate, apartenenta etnica sau origine sociala, de situatia materiala, de gradul si tipul unei deficiente, de statutul la nastere sau de statutul dobandit, de dificultatile de formare si dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale parintilor ori ale altor reprezentanti legali sau de orice alta distinctie.  Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Ancheta Sociala

29. Adeverinta rol agricol

Cui ne adresam?

Primaria Orasului Rovinari

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si mentioneaza documentele necesare pentru eliberarea adeverintei privind rolul agricol. Solicitantul trebuie sa completeze o cerere tip din care sa rezulte venitul agricol realizat pe raza Orasului Rovinari. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Adeverinta Rol Agricol

30. Adeverinta rol fiscal

Cui ne adresam?

Primaria Orasului Rovinari

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si mentioneaza documentele necesare pentru emiterea adeverintei din rolulul fiscal. Rolul fiscal este registrul in care organele financiare tin evidenta impozitelor pentru fiecare contribuabil in parte. Solicitantul trebuie sa completeze cererea tip din care sa rezulte bunurile mobile si imobile cu care figureaza in evidentele Primariei Orasului Rovinari. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Adeverinta Rol Fiscal