Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksdomeniideactivitatedetalii

domeniideactivitatedetalii

Lucrari speciale de constructii

1. Licenta pentru serviciul de iluminat public pentru societatile comerciale cu statut de operatori regionali

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea pentru serviciul de iluminat public prestat in modalitatea gestiunii delegate de catre societati comerciale cu statut de operatori regionali. Pentru a obtine acesta licenta, persoanele juridice interesate vor trebui sa ia atestatul pentru proiectarea sau executarea de instalatii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic National eliberat de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei. In cazul gestiunii delegate, autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, transfera, in baza unui contract prin care se deleaga gestiunea, unuia sau mai multor operatori cu statut de societati comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile si responsabilitatile proprii cu privire la prestarea serviciului, precum si exploatarea si administrarea sistemului de iluminat public, in conditiile legii. Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul de iluminat public nr.05

2. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare pentru cei care nu detin licenta/autorizatie in tara de origine

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice straine din Uniunea Europeana si vizeaza licentierea pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, pentru cei care nu detin licenta/autorizarie emisa in tara de origine, dar presteaza/furnizeaza un serviciu/activitate similara. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare se acorda numai daca solicitantii fac dovada capacitatii tehnico-organizatorice, a calificarii personalului si a unei dotari tehnico-materiale cel putin pentru activitatile specifice Procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare nr.07

3. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare pentru compartimente functionale organizate in structura aparatului de specialitate al primarului sau consiliilor judetene

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea pentru prestarea in modalitatea gestiunii directe de catre compartimente functionale organizate in structura aparatului de specialitate al primarului sau consiliilor judetene sau servicii publice de interes local sau judetean. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare se acorda numai daca solicitantii fac dovada capacitatii tehnico-organizatorice, a calificarii personalului si a unei dotari tehnico-materiale cel putin pentru activitatile specifice. Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare nr.02

4. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare - pentru prestatori specializati constituiti ca societati comerciale

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare pentru prestatorii specializati constituiti ca societati comerciale. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare se acorda numai daca solicitantii fac dovada capacitatii tehnico-organizatorice, a calificarii personalului si a unei dotari tehnico-materiale cel putin pentru activitatile specifice. Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare nr.04

5. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare - pentru societati comerciale cu statut de operatori regionali

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare a societatilor comerciale cu statut de operatori regionali. Serviciu de alimentare cu apa si de canalizare este totalitatea activitatilor de utilitate publica si de interes economic si social general efectuate in scopul captarii, tratarii, transportului, inmagazinarii si distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localitati, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea si evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice si a apelor de suprafata provenite din intravilanul acesteia. Desfasurarea activitatilor specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, indiferent de forma de gestiune aleasa, se realizeaza pe baza unui regulament al serviciului si a unui caiet de sarcini, elaborate si aprobate de autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, elaborate de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, si aprobate prin ordin al presedintelui acesteia. Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare nr.05

6. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare pentru persoanele juridice romane

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanele juridice romane si vizeaza licentierea pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare se acorda numai daca solicitantii fac dovada capacitatii tehnico-organizatorice, a calificarii personalului si a unei dotari tehnico-materiale cel putin pentru activitatile specifice. Serviciu de alimentare cu apa si de canalizare reprezinta totalitatea activitatilor de utilitate publica si de interes economic si social general, efectuate in scopul captarii, tratarii, transportului, inmagazinarii si distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localitati, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea si evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice şi a apelor de suprafata provenite din intravilanul acesteia. Aceasta procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare nr.01

7. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa pentru aparatul de specialitate al primarului sau consiliile judetene

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea pentru serviciul public de alimentare cu apa pentru compartimentele functionale organizate in structura aparatului de specialitate al primarului, consiliilor judetene, servicii publice de interes local sau judetean, fara personalitate juridica.

Prin serviciu de alimentare cu apa intelegem totalitatea activitatilor necesare pentru:

 • captarea apei brute, din surse de suprafata sau subterane
 • tratarea apei brute
 • transportul apei potabile si/sau industriale
 • inmagazinarea apei
 • distributia apei potabile si/sau industriale

Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa nr.02

8. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa pentru servicii publice de interes local sau judetean sau alte structuri din subordinea autoritatilor administratiei publice locale

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea pentru serviciul public de alimentare cu apa a serviciilor publice de interes local sau judetean sau alte structuri din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, cu personalitate juridica.

Serviciu de alimentare cu apa - totalitatea activitatilor necesare pentru:

 • captarea apei brute, din surse de suprafata sau subterane
 • tratarea apei brute
 • transportul apei potabile si/sau industriale
 • inmagazinarea apei
 • distributia apei potabile si/sau industriale

Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa nr.03

9. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa pentru prestatorii specializati constituiti ca societati comerciale

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea pentru serviciul public de alimentare cu apa a prestatorilor specializati constituiti ca societati comerciale.

Serviciu de alimentare cu apa - totalitatea activitatilor necesare pentru:

 • captarea apei brute, din surse de suprafata sau subterane
 • tratarea apei brute
 • transportul apei potabile si/sau industriale
 • inmagazinarea apei
 • distributia apei potabile si/sau industriale

Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa nr.04

10. Licenta pentru serviciul public de canalizare a persoanele juridice romane, constituite ca societati comercial

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea pentru serviciul public de canalizare a societatilor comerciale, care nu presteaza serviciul la data solicitarii licentei.

Serviciul de canalizare reprezinta totalitatea activitatilor necesare pentru:

 • colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare
 • epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar
 • colectarea, evacuarea si tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale si asigurarea functionalitatii acestora
 • evacuarea, tratarea si depozitarea namolurilor si a altor deseuri similare derivate din activitatile prevazute mai sus
 • evacuarea apelor pluviale şi de suprafata din intravilanul localitatilor

Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de canalizare nr.01

11. Licenta pentru serviciul public de canalizare pentru aparatul de specialitate al primarului sau consiliilor judetene fara personalitate juridica

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea pentru serviciul public a compartimentelor functionale organizate in structura aparatului de specialitate al primarului sau consiliilor judetene sau servicii publice de interes local sau judetean.

Serviciul de canalizare reprezinta totalitatea activitatilor necesare pentru:

 • colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare
 • epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar
 • colectarea, evacuarea si tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale si asigurarea functionalitatii acestora
 • evacuarea, tratarea si depozitarea namolurilor si a altor deseuri similare derivate din activitatile prevazute mai sus
 • evacuarea apelor pluviale si de suprafata din intravilanul localitatilor

Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de canalizare nr.02

12. Licenta pentru serviciul public de canalizare pentru societatile comerciale cu statut de operatori regionali

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea pentru serviciul public de canalizare a societatilor comerciale cu statut de operatori regionali.

Serviciul de canalizare reprezinta totalitatea activitatilor necesare pentru:

 • colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare
 • epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar
 • colectarea, evacuarea si tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale si asigurarea functionalitatii acestora
 • evacuarea, tratarea si depozitarea namolurilor si a altor deseuri similare derivate din activitatile prevazute mai sus
 • evacuarea apelor pluviale si de suprafata din intravilanul localitatilor.

Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de canalizare nr.05

13. Licenta pentru serviciul public de canalizare pentru persoane juridice straine din Uniunea Europeana

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice straine din Uniunea Europeana si ii vizeaza pe cei care detin o licenta/autorizatie emisa in tara de origine pentru serviciul similar pentru care solicita licenta.

Serviciul de canalizare reprezinta totalitatea activitatilor necesare pentru:

 • colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare
 • epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar
 • colectarea, evacuarea si tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale si asigurarea functionalitatii acestora
 • evacuarea, tratarea si depozitarea namolurilor si a altor deseuri similare derivate din activitatile prevazute mai sus
 • evacuarea apelor pluviale si de suprafata din intravilanul localitatilor

Procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de canalizare nr.06

14. Organizarea seminariilor de pregatire si specializare profesionala a furnizorilor/prestatori de servicii comunitare de utilitati publice

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea competenta a cerut ca procedura sa aiba doar un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul A.N.R.S.C. Procedura se adreseaza persoanelor fizice si vizeaza initializarea si organizarea de programe de instruire si pregatire profesionala in domeniile de activitate. Procedura are caracter national.

Daca doriti click Procedura privind lansarea de seminarii de pregatirea si specializarea profesionala a furnizorilor/prestatorilor de servicii comunitare de utilitati publice

15. Licenta pentru serviciul public de canalizare pentru persoane juridice straine din Uniunea Europeana

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice straine din Uniunea Europeana si vizeaza licentierea celor care nu detin licenta/autorizatie emisa in tara de origine, dar presteaza un serviciu similar cu cel pentru care solicita licenta in statele comunitare. Serviciul de canalizare reprezinta totalitatea activitatilor necesare pentru:

 • colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare
 • epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar
 • colectarea, evacuarea si tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale si asigurarea functionalitatii acestora
 • evacuarea, tratarea si depozitarea namolurilor si a altor deseuri similare derivate din activitatile prevazute mai sus
 • evacuarea apelor pluviale si de suprafata din intravilanul localitatilor

Procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de canalizare nr.07

16. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu energie termica pentru persoanele juridice straine din Uniunea Europeana

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice straine din Uniunea European si vizeaza licentierea pentru serviciul public de alimentare cu energie termica produsa centralizat pentru persoanele care nu detin licenta/autorizatie emisa in tara de origine.

Serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice si cuprinde totalitatea activitatilor privind producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, desfasurate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administraţiei publice locale sau asociatiilor de dezvoltare comunitara, dupa caz, in scopul asigurarii energiei termice necesare incalzirii si prepararii apei calde de consum pentru populatie, institutii publice, obiective social culturale si operatori economici. Procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de alimentare cu energie termica nr.07

17. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu energie termica pentru persoanele juridice straine din Uniunea Europeana

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice straine din Uniunea Europeana si vizeaza licentierea pentru serviciul public de alimentare cu energie termica produsa centralizat pentru care cei detin licenta/autorizatie emisa in tara de origine. Serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice si cuprinde totalitatea activitatilor privind producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, desfasurate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administraţiei publice locale sau asociatiilor de dezvoltare comunitara, dupa caz, in scopul asigurarii energiei termice necesare incalzirii si prepararii apei calde de consum pentru populatie, institutii publice, obiective social culturale si operatori economici. Procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de alimentare cu energie termica nr.06

18. Licenta pentru serviciul public de salubrizare a localitatilor pentru persoanele juridice romane, constituite ca societati comerciale

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice romane si vizeaza licentierea pentru serviciul public de salubrizare, pentru cei constituiti ca societati comerciale. Licenta pentru serviciul public de salubrizare a localitatilor se acorda numai daca solicitantii fac dovada capacitatii tehnico organizatorice, a calificarii personalului si a unei dotari tehnico materiale cel putin pentru activitatile specifice.

Serviciul de salubrizare cuprinde urmatoarele activitati:

 • colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori
 • colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora
 • organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor
 • operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseurile similare
 • sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare in statiile de sortare
 • maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice
 • curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet
 • colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare
 • organizarea tratarii mecano-biologice a deseurilor municipale si a deseurilor similare
 • administrarea depozitelor de deseuri si/sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor municipale si a deseurilor similare
 • dezinsectia, dezinfectia si deratizarea

Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de salubrizare a localitatilor nr.01

19. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu energie termica servicii publice de interes local sau judetean sau alte structuri din subordinea autoritatilor administratiei publice locale

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea pentru serviciul public de alimentare cu energie termica produsa centralizat, cu exceptia producerii energiei termice in cogenerare sau pentru activitatile specifice acestui serviciu, prestat/furnizat de catre serviciile publice de interes local sau judetean sau alte structuri din subordinea autoritatilor administratiei publice locale. Serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice si cuprinde totalitatea activitatilor privind producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, desfasurate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administraţiei publice locale sau asociatiilor de dezvoltare comunitara, dupa caz, in scopul asigurarii energiei termice necesare incalzirii si prepararii apei calde de consum pentru populatie, institutii publice, obiective social culturale si operatori economici. Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de alimentare cu energie termica nr.03

20. Licenta pentru serviciul public de salubrizare a localitatilor pentru prestatorii specializati, constituiti in societati comerciale

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea pentru serviciul public de salubrizare a localitatilor pentru una sau mai multe activitati specifice acestui serviciu. Licenta pentru serviciul public de salubrizare a localitatilor se acorda numai daca solicitantii fac dovada capacitatii tehnico organizatorice, a calificarii personalului si a unei dotari tehnico materiale cel putin pentru activitatile specifice.

Serviciul de salubrizare cuprinde urmatoarele activitati:

 • colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori
 • colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora
 • organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor
 • operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale şi deseurile similare
 • sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare in statiile de sortare
 • maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice
 • curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet
 • colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare
 • organizarea tratarii mecano-biologice a deseurilor municipale si a deseurilor similare
 • administrarea depozitelor de deseuri si/sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor municipale si a deseurilor similare
 • dezinsectia, dezinfectia si deratizarea

Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de salubrizare a localitatilor nr.04

21. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu energie termica pentru persoanele juridice romane, constituite ca societati comerciale

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice romane, constituite ca societati comerciale si vizeaza licentierea pentru serviciul public de alimentare cu energie termica produsa centralizat cu exceptia producerii energiei termice in cogenerare, a celor care nu presteaza serviciul/activitatea la data solicitarii licentei. Serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice si cuprinde totalitatea activitatilor privind producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, desfasurate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale sau asociatiilor de dezvoltare comunitara, dupa caz, in scopul asigurarii energiei termice necesare incalzirii si prepararii apei calde de consum pentru populatie, institutii publice, obiective social culturale si operatori economici. Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de alimentare cu energie termica nr.01

22. Licenta pentru serviciul public de canalizare pentru prestatorii specializati constituiti ca societati comerciale

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea pentru serviciul public de canalizare a prestatorilor constituiti ca societati comerciale.

Serviciul de canalizare reprezinta totalitatea activitatilor necesare pentru:

 • colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare
 • epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar
 • colectarea, evacuarea si tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale si asigurarea functionalitatii acestora
 • evacuarea, tratarea si depozitarea namolurilor si a altor deseuri similare derivate din activitatile prevazute mai sus
 • evacuarea apelor pluviale si de suprafata din intravilanul localitatilor

Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de canalizare nr.04

23. Licenta pentru serviciul de iluminat public pentru serviciile publice de interes local sau judetean sau alte structuri din subordinea autoritatilor administratiei publice locale

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea pentru serviciul de iluminat public prestat in modalitatea gestiunii directe de catre serviciile publice de interes local sau judetean sau alte structuri din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, cu personalitate juridica, care au fost infiintate si organizate in baza unor hotarari ale unitatilor administrative. Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradalpietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental şi iluminatul ornamental-festiv al comunelor, oraselor şi municipiilor. In cazul gestiunii directe, autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, isi asuma nemijlocit toate sarcinile si responsabilitatile cu privire la infiintarea, organizarea, finantarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea si asigurarea functionarii serviciului de iluminat public. Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul de iluminat public nr.03

24. Licenta pentru serviciul de iluminat public pentru prestatori specializati constituiti ca societati comerciale

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea pentru serviciul de iluminat public si se adreseaza prestatorilor specializati constituiti ca societati comerciale. Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental si iluminatul ornamental-festiv al comunelor, oraselor şi municipiilor. In cazul gestiunii directe, autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, isi asuma nemijlocit toate sarcinile si responsabilitatile cu privire la infiintarea, organizarea, finantarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea si asigurarea functionarii serviciului de iluminat public. Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul de iluminat public nr.04

25. Licenta pentru serviciul public de salubrizare a localitatilor pentru persoane juridice straine din Uniunea Europeana

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice straine din Uniunea Europeana care detin o licenta/autorizatie emisa in tara de origine pentru serviciul/activitatea similara si vizeaza licentierea pentru serviciul public de salubrizare a localitatilor. Licenta pentru serviciul public de salubrizare a localitatilor se acorda numai daca solicitantii fac dovada capacitatii tehnico organizatorice, a calificarii personalului si a unei dotari tehnico materiale cel putin pentru activitatile specifice.

Serviciul de salubrizare cuprinde urmatoarele activitati:

 • colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori
 • colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora
 • organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor
 • operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseurile similare
 • sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare in statiile de sortare
 • maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice
 • curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet
 • colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare
 • organizarea tratarii mecano-biologice a deseurilor municipale si a deseurilor similare
 • administrarea depozitelor de deseuri si/sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor municipale si a deseurilor similare
 • dezinsectia, dezinfectia si deratizarea

Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de salubrizare a localitatilor nr.06

26. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu energie termica pentru societatile comerciale cu statut de operatori regionali

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea pentru serviciul de alimentare cu energie termica produs cu exceptia producerii energiei termice in cogenerare centralizat si se adreseaza societatilor comerciale cu statut de operatori regionali. Serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice si cuprinde totalitatea activitatilor privind producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, desfasurate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale sau asociatiilor de dezvoltare comunitara, dupa caz, in scopul asigurarii energiei termice necesare incalzirii si prepararii apei calde de consum pentru populatie, institutii publice, obiective social culturale si operatori economici. Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de alimentare cu energie termica nr.05

27. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu energie termica pentru prestatori specializati constituiti ca societati comerciale

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea pentru serviciul public de alimentare cu energie termica a prestatorilor specializati constituiti ca societati comerciale. Pentru serviciul public de alimentare cu energie termica, A.N.R.S.C. acorda o singura licenta, valabila pentru toate activitatile specifice serviciului, cu exceptia activitatii de producere a energiei termice in cogenerare. Serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice si cuprinde totalitatea activitatilor privind producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, desfasurate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administraţiei publice locale sau asociatiilor de dezvoltare comunitara, dupa caz, in scopul asigurarii energiei termice necesare incalzirii si prepararii apei calde de consum pentru populatie, institutii publice, obiective social culturale si operatori economici. Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de alimentare cu energie termica nr.04

28. Licenta pentru serviciul public de salubrizare a localitatilor pentru compartimente functionale organizate in structura aparatului de specialitate al primarului sau consiliilor judetene sau servicii publice de interes local sau judetean

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea pentru serviciul public de salubrizare a localitatilor pentru compartimente functionale organizate in structura aparatului de specialitate al primarului sau consiliilor judetene sau servicii publice de interes local sau judetean fara personalitate juridica, infiintate si organizate prin hotarari ale unitatilor administrativ-teritoriale.

Serviciul de salubrizare cuprinde urmatoarele activitati:

 • colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori
 • colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora
 • organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor
 • operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseurile similare
 • sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare in statiile de sortare
 • maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice
 • curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet
 • colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare
 • organizarea tratarii mecano-biologice a deseurilor municipale si a deseurilor similare
 • administrarea depozitelor de deseuri si/sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor municipale si a deseurilor similare
 • dezinsectia, dezinfectia si deratizarea

Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de salubrizare a localitatilor nr.02

29. Licenta pentru serviciul public de salubrizare pentru societatile comerciale cu statut de operatori regionali

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea pentru serviciul public de salubrizare a localitatilor a societatilor comerciale cu statut de operatori regionali. Licenta pentru serviciul public de salubrizare a localitatilor se acorda numai daca solicitantii fac dovada capacitatii tehnicoorganizatorice, a calificarii personalului si a unei dotari tehnicomateriale cel putin pentru activitatile specifice.

Serviciul de salubrizare cuprinde urmatoarele activitati:

 • colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori
 • colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora
 • organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor
 • operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseurile similare
 • sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare in statiile de sortare
 • maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice
 • curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet
 • colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare
 • organizarea tratarii mecano-biologice a deseurilor municipale si a deseurilor similare
 • administrarea depozitelor de deseuri si/sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor municipale si a deseurilor similare
 • dezinsectia, dezinfectia si deratizarea

Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de salubrizare a localitatilor nr.05

30. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu energie termica pentru compartimentele functionale organizate in structura aparatului de specialitate al primarului sau consiliilor judetene sau servicii publice de interes local sau judetean

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea pentru serviciul public de alimentare cu energie termica a compartimentelor functionale organizate in structura aparatului de specialitate al primarului sau consiliilor judetene sau serviciilor publice de interes local sau judetean fara personalitate juridica. Pentru serviciul public de alimentare cu energie termica, A.N.R.S.C. acorda o singură licenta, valabila pentru toate activitatile specifice serviciului, cu exceptia activitatii de producere a energiei termice in cogenerare. Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de alimentare cu energie termica nr.02

31. Licenta pentru serviciul de iluminat public de catre persoanele juridice romane, constituite ca societati comerciale

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea competenta a decis ca aceasta procedura are un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul institutiei. Procedura se adreseaza persoanelor juridice romane si vizeaza licentierea pentru serviciu de iluminat public a societatilor comerciale care nu presteaza serviciul la data solicitarii licentei. Pentru serviciul de iluminat public, A.N.R.S.C. acorda o singura licenta valabila pentru toate activitatile specifice serviciului. Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental si iluminatul ornamental-festiv al comunelor, oraselor si municipiilor. In cazul gestiunii directe, autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, isi asuma nemijlocit toate sarcinile si responsabilitatile cu privire la infiintarea, organizarea, finantarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea si asigurarea functionarii serviciului de iluminat public. Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul de iluminat public nr.01

32. Licenta pentru serviciul de iluminat public pentru persoane juridice straine din Uniunea Europeana

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice straine din Uniunea Europeana si vizeaza licentierea pentru serviciul de iluminat public a celor care nu detin licenta/autorizatie emisa in tara de origine, dar presteaza un serviciu similar cu cel pentru care solicita licenta in statele comunitare. Pentru serviciul de iluminat public, A.N.R.S.C. acorda o singura licenta valabila pentru toate activitatile specifice serviciului. Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental si iluminatul ornamental-festiv al comunelor, oraselor şi municipiilor. In cazul gestiunii directe, autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, isi asuma nemijlocit toate sarcinile si responsabilitatile cu privire la infiintarea, organizarea, finantarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea si asigurarea functionarii serviciului de iluminat public. Procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul de iluminat public nr.07

33. Licenta pentru serviciul de iluminat public pentru compartimentele functionale organizate in structura aparatului de specialitate al primarului sau consiliilor judetene sau servicii publice de interes local sau judetean

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea pentru serviciul de iluminat a compartimentelor functionale organizate in structura aparatului de specialitate al primarului sau consiliilor judetene sau servicii publice de interes local sau judetean, fara personalitate juridica. Pentru serviciul de iluminat public, A.N.R.S.C. acorda o singura licenta valabila pentru toate activitatile specifice serviciului. Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental si iluminatul ornamental-festiv al comunelor, oraselor şi municipiilor. In cazul gestiunii directe, autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, isi asuma nemijlocit toate sarcinile si responsabilitatile cu privire la infiintarea, organizarea, finantarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea si asigurarea functionarii serviciului de iluminat public. Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul de iluminat public nr.02

34. Licenta pentru serviciul public canalizare pentru servicii publice de interes local sau judetean sau alte structuri din subordinea autoritatilor administratiei publice locale

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea serviciilor publice de interes local sau judetean sau altor structuri din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, cu personalitate juridica.

Serviciul de canalizare reprezinta totalitatea activitatilor necesare pentru:

 • colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare
 • epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar
 • colectarea, evacuarea si tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale si asigurarea functionalitatii acestora
 • evacuarea, tratarea si depozitarea namolurilor si a altor deseuri similare derivate din activitatile prevazute mai sus
 • evacuarea apelor pluviale şi de suprafata din intravilanul localitatilor

Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de canalizare nr.03

35. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare pentru serviciile publice de interes local sau judetean sau alte structuri din subordinea autoritatilor administratiei publice locale

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea pentru serviciul public de canalizare a serviciilor publice de interes local sau judetean sau alte structuri din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, cu personalitate juridica. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare se acorda numai daca solicitantii fac dovada capacitatii tehnico-organizatorice, a calificarii personalului si a unei dotari tehnico-materiale cel putin pentru activitatile specifice. Serviciu de alimentare cu apa si de canalizare este totalitatea activitatilor de utilitate publica si de interes economic si social general efectuate in scopul captarii, tratarii, transportului, inmagazinarii si distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localitati, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea si evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice si a apelor de suprafata provenite din intravilanul acesteia. Desfasurarea activitatilor specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, indiferent de forma de gestiune aleasa, se realizeaza pe baza unui regulament al serviciului si a unui caiet de sarcini, elaborate si aprobate de autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, elaborate de Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, si aprobate prin ordin al presedintelui acesteia. Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare nr.03

36. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa pentru societati comerciale cu statut de operatori regionali

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea serviciului public de alimentare cu apa si se adreseaza societatilor comerciale cu statut de operatori regionali. Serviciu de alimentare cu apa reprezinta totalitatea activitatilor necesare pentru:

 • captarea apei brute, din surse de suprafata sau subterane
 • tratarea apei brute
 • transportul apei potabile si/sau industriale
 • inmagazinarea apei
 • distributia apei potabile si/sau industriale.

Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa nr.05

37. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa pentru persoane juridice straine din Uniunea Europeana, care detin o licenta/autorizatie emisa in tara de origine

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice straine din Uniunea Europeana si vizeaza licentierea pentru serviciul de alimentare cu apa, pentrucei care detin o licenta/autorizatie emisa in tara de origine pentru serviciul similar pentru care solicita licenta. Operatorii serviciului de alimentare cu apa au aceleasi drepturi si obligatii in raporturile cu autoritatile administratiei publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modalitatea de gestiune adoptata sau de statutul juridic, de forma de organizare, de natura capitalului, de tipul de proprietate ori de tara de origine din Uniunea Europeana.

Serviciu de alimentare cu apa reprezinta totalitatea activitatilor necesare pentru:

 • captarea apei brute, din surse de suprafata sau subterane
 • tratarea apei brute
 • transportul apei potabile si/sau industriale
 • inmagazinarea apei
 • distributia apei potabile si/sau industriale

Procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa nr.06

38. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa pentru persoane juridice straine din Uniunea Europeana, care nu detin licenta/autorizatie emisa in tara de origine

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice straine din Uniunea Europeana si vizeaza licentierea pentru serviciul de alimentare cu apa pentru cei care nu detin licenta/autorizatie emisa in tara de origine, dar furnizeaza un serviciu similar cu cel pentru care solicita licenta in statele comunitare. Operatorii serviciului de alimentare cu apa au aceleasi drepturi si obligatii in raporturile cu autoritatile administratiei publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modalitatea de gestiune adoptata sau de statutul juridic, de forma de organizare, de natura capitalului, de tipul de proprietate ori de tara de origine din Uniunea Europeana.

Serviciu de alimentare cu apa reprezinta totalitatea activitatilor necesare pentru:

 • captarea apei brute, din surse de suprafata sau subterane
 • tratarea apei brute
 • transportul apei potabile si/sau industriale
 • inmagazinarea apei
 • distributia apei potabile si/sau industriale

Procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa nr.07

39. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa pentru persoanele juridice romane, constituite ca societati comerciale

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice romane si vizeaza licentierea pentru serviciul public de alimentare cu apa, constituite ca societati comerciale care nu presteaza serviciul la data solicitarii licentei.

Serviciu de alimentare cu apa reprezinta totalitatea activitatilor necesare pentru:

 • captarea apei brute, din surse de suprafata sau subterane
 • tratarea apei brute
 • transportul apei potabile si/sau industriale
 • inmagazinarea apei
 • distributia apei potabile si/sau industriale

Procedura are caracter national.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa nr.01

40. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare pentru persoanele juridice straine din Uniunea Europeana

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice straine din Uniunea Europeana si vizeaza licentierea pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare pentru cei care detin o licenta/autorizatie emisa in tara de origine. Licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare se acorda numai daca solicitantii fac dovada capacitatii tehnico-organizatorice, a calificarii personalului si a unei dotari tehnico-materiale cel putin pentru activitatile specifice. Operatorii serviciului de alimentare cu apa si canalizare au aceleasi drepturi si obligatii in raporturile cu autoritatile administratiei publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modalitatea de gestiune adoptata sau de statutul juridic, de forma de organizare, de natura capitalului, de tipul de proprietate ori de tara de origine din Uniunea Europeana. Procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare nr.06

41. Licenta pentru serviciul public de salubrizare a localitatilor pentru persoanele juridice straine din Uniunea Europeana care nu detin licenta/autorizatie emisa in tara de origine

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice straine din Uniunea Europeana si vizeaza licentierea pentru serviciul public de salubrizare a localitatii, pentru cei care nu detin licenta/autorizatie emisa in tara de origine, dar presteaza/furnizeaza un serviciu/activitate similara cu cea pentru care solicită licenta in statele comunitare. Licenta pentru serviciul public de salubrizare a localitatilor se acorda numai daca solicitantii fac dovada capacitatii tehnico organizatorice, a calificarii personalului si a unei dotari tehnico materiale cel putin pentru activitatile specifice. Serviciul de salubrizare cuprinde urmatoarele activitati:

 • colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori
 • colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora
 • organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor
 • operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseurile similare
 • sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare in statiile de sortare
 • maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice
 • curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet
 • colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare
 • organizarea tratarii mecano-biologice a deseurilor municipale si a deseurilor similare
 • administrarea depozitelor de deseuri si/sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor municipale si a deseurilor similare
 • dezinsectia, dezinfectia si deratizarea

Procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de salubrizare a localitatilor nr.07

42. Licenta pentru serviciul public de salubrizare pentru societatile comerciale cu statut de operatori regionali

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza licentierea pentru serviciul public de salubrizare a societatilor comerciale cu statut de operatori regionali. Licenta pentru serviciul public de salubrizare a localitatilor se acorda numai daca solicitantii fac dovada capacitatii tehnico organizatorice, a calificarii personalului si a unei dotari tehnico materiale cel putin pentru activitatile specifice. Serviciul de salubrizare cuprinde urmatoarele activitati:

 • colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori
 • colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora
 • organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor
 • operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseurile similare
 • sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare in statiile de sortare
 • maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice
 • curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet
 • colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare
 • organizarea tratarii mecano-biologice a deseurilor municipale si a deseurilor similare
 • administrarea depozitelor de deseuri si/sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor municipale si a deseurilor similare
 • dezinsectia, dezinfectia si deratizarea

Aceasta procedura are caracter national

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul public de salubrizare a localitatilor nr.05

43. Inscrierea in vederea participarii la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant in cadrul A.N.R.S.C.

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea competenta a decis ca aceasta procedura are un caracter informational si nu este disponibila pentru solutionare prin intermediul platformei PCUe. Dosarul se va depune la ghiseul A.N.R.S.C. Candidatii care au alta cetatenie decat cea romana fac dovada indeplinirii conditiilor de participare la concurs/examen prin documente originale insotite de traducerile autorizate in limba romana. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click Procedura privind inscrierea in vederea participarii la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant in cadrul A.N.R.S.C.

44. Licenta pentru serviciul de iluminat public pentru persoane juridice straine din Uniunea Europeana, care detin o licenta/autorizatie emisa in tara de origine

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice straine din Uniunea Europeana si vizeaza licentierea pentru serviciul de iluminat public, pentru cei care detin o licenta/autorizatie emisa in tara de origine pentru serviciul similar pentru care solicita licenta. Pentru serviciul de iluminat public, A.N.R.S.C. acorda o singura licenta valabila pentru toate activitatile specifice serviciului. Operatorii din tarile Uniunii Europene care detin licente îi tarile de origine, recunoscute de A.N.R.S.C., au aceleasi drepturi si obligatii ca si operatorii autohtoni, pe toata durata de valabilitate a licentelor. Procedura are carcacter transfrontalier.

Daca doriti click Solicitare licenta pentru serviciul de iluminat public nr.06

45. Aviz pentru amenajarea de parcuri eoliene

Cui ne adresam?

 1. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - Garda de Coasta
 2. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Giurgiu
 3. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Iasi
 4. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Oradea
 5. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei
 6. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Timisoara

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice si vizeaza amenajarea de parcuri eoliene in zona de frontiera. Frontiera de stat este linia reala sau imaginara care trece, in linie dreapta, de la un semn de frontiera la altul ori, acolo unde frontiera nu este marcata in teren cu semne de frontiera, de la un punct de coordonate la altul; la fluviul Dunarea si celelalte ape curgatoare frontiera de stat este cea stabilita prin acordurile, conventiile si intelegerile dintre Romania si statele vecine, cu luarea in considerare a faptului ca principiul general acceptat de dreptul international fluvial este acela ca frontiera trece pe mijlocul senalului navigabil principal, iar la apele curgatoare nenavigabile, pe la mjlocul panzei de apa; la Marea Neagra frontiera de stat trece pe la limita exterioara si limitele laterale ale marii teritoriale a Romaniei. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click:

46 Denumire procedura pe scurt

46. Aviz pentru desfasurarea activitatilor de imbunatatiri funciare si irigatii

Cui ne adresam?

 1. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - Garda de Coasta
 2. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Giurgiu
 3. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Iasi
 4. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Oradea
 5. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei
 6. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Timisoara

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice si vizeaza desfasurarea activitatilor de imbunatari funciare si irigatii. Pentru a putea aplica pentru acest aviz mai intai trebuie luat avizul de gospodarire a apelor, emis de autoritatile teritoriale ale Ministerului Mediului. Acest aviz nu exclude obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor pentru deschiderea exploatarilor conform art. 50 din Legea nr. 107/25.09.1996. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click:

47. Aviz pentru desfasurarea activitatilor de indiguiri, lucrari sau constructii pe cursurile de apa, lucrari de asigurare a conditiilor de navigatie

Cui ne adresam?

 1. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - Garda de Coasta
 2. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Giurgiu
 3. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Iasi
 4. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Oradea
 5. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei
 6. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Timisoara

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice si vizeaza avizarea activitatilor de indiguiri, lucrari sau constructii pe cursurile de apa, lucrari de asigurare a conditiilor de navigatie. Pentru a putea aplica pentru acest aviz mai intai trebuie luat avizul de gospodarirea apelor, emis de autoritatile teritoriale ale Ministerului Mediului. Acest aviz nu exclude obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor pentru deschiderea exploatarilor conform art. 50 din Legea nr. 107/25.09.1996. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click :

48. Aviz pentru desfasurarea activitatilor de exploatari forestiere, balastiere sau cariere

Cui ne adresam?

 1. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - Garda de Coasta
 2. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Giurgiu
 3. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Iasi
 4. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Oradea
 5. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei
 6. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Timisoara

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice si vizeaza avizarea activitatilor de exploatari, balastiere sau cariere pe adancimea de 500 de metri de la linia de frontiera catre interior. Pentru a putea aplica pentru acest aviz mai intai trebuie luat avizul de gospodarire a apelor, emis de autoritatile teritoriale ale Ministerului Mediului. Acest aviz nu exclude obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor pentru deschiderea exploatarilor conform art. 50 din Legea nr. 107/25.09.1996. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click

49. Aviz pentru desfasurarea activitatilor de constructii si amenajari turistice, de agrement sau de alta natura

Cui ne adresam?

 1. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - Garda de Coasta
 2. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Giurgiu
 3. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Iasi
 4. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Oradea
 5. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei
 6. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Timisoara

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice si vizeaza avizarea activitatilor de exploatari, balastiere sau cariere pe adancimea de 500 de metri de la linia de frontiera catre interior. Pentru a putea aplica pentru acest aviz mai intai trebuie luat avizul de gospodarire a apelor, emis de autoritatile teritoriale ale Ministerului Mediului. Acest aviz nu exclude obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor pentru deschiderea exploatarilor conform art. 50 din Legea nr.107/25.09.1996. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click:

50 Denumire procedura pe scurt

50. Aviz pentru desfasurarea activitatilor de cercetari sau prospectari geologice

Cui ne adresam?

 1. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - Garda de Coasta
 2. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Giurgiu
 3. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Iasi
 4. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Oradea
 5. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei
 6. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Timisoara

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice si vizeaza ca in zona de frontiera, pe adancimea de 500 metri de la linia de frontiera catre interior, cu avizul directiei teritoriale a politiei de frontiera competente, se pot executa activitati de cercetari si prospectari geologice. Frontiera de stat este linia reala sau imaginara care trece, in linie dreapta, de la un semn de frontiera la altul ori, acolo unde frontiera nu este marcata in teren cu semne de frontiera, de la un punct de coordonate la altul. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click:

51. Aviz pentru desfasurarea activitatilor de sapaturi arheologice

Cui ne adresam?

 1. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - Garda de Coasta
 2. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Giurgiu
 3. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Iasi
 4. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Oradea
 5. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei
 6. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Timisoara

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice si vizeaza avizarea sapaturilor arheologice. Primul pas ce trebuie facut inaintea depunerii dosarului privind eliberarea acestui aviz, este de lua autorizatia emisa de Ministerul Culturii. Frontiera de stat este linia reala sau imaginara care trece, in linie dreapta, de la un semn de frontiera la altul ori, acolo unde frontiera nu este marcata in teren cu semne de frontiera, de la un punct de coordonate la altul; la fluviul Dunarea si celelalte ape curgatoare frontiera de stat este cea stabilita prin acordurile, conventiile si intelegerile dintre Romania si statele vecine, cu luarea in considerare a faptului ca principiul general acceptat de dreptul international fluvial este acela ca frontiera trece pe mijlocul senalului navigabil principal, iar la apele curgatoare nenavigabile, pe la mjlocul panzei de apa; la Marea Neagra frontiera de stat trece pe la limita exterioara si limitele laterale ale marii teritoriale a Romaniei. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click:

52. Aviz pentru desfasurarea activitatilor specifice amenajarilor hidrotehnice in apele de frontiera

Cui ne adresam?

 1. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - Garda de Coasta
 2. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Giurgiu
 3. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Iasi
 4. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Oradea
 5. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei
 6. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - I.T.P.F. Timisoara

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice si vizeaza desfasurarea activitatilor de lucrari specifice la amenajarile hidrotehnice in apele de frontiera. Accesul persoanelor pentru efectuarea unor activitati dincolo de fasia de protectie a frontierei de stat, in situatia in care aceasta se constituie mai in adancime, precum si in insulele si ostroavele apartinand statului roman, situate in apele de frontiera, este permis numai prin locurile si in conditiile stabilite de administratia publica locala si cu avizul sefului formatiunii locale a politiei de frontiera. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click: