Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura privind recunoaşterea automată, de către UMFST G.E. Palade Tg. Mures, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ superior acreditate din străinătate

Descriere procedură

Prevederile prezentei proceduri se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și cetățenilor din state terțe, care dețin funcții didactice din învățământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ superior acreditate din străinătate. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din TârguMures recunoaşte automat funcțiile didactice solicitanților care au obținut aceste funcții:a. în instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare –dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;b. în instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare –dezvoltare incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state (https://cnred.edu.ro/ro/universitati-de-top), aprobată prin Ordin al ministrului educaţiei naţionale, actualizată periodic;c. în instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare –dezvoltare care fac obiectul unori convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.Ocuparea unui post didactic în sistemul românesc de învățământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare. nu este echivalentă cu ocuparea unui post didactic și de cercetare în cadrul universității, pentru acest scop fiind valabile prevederile Metodologiei pentru ocuparea posturilor didactice și de cerecetare.UMFST G.E. Palade Tg. Mureş consultă, dacă este cazul, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) și Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNADTCU).Recunoașterea funcției didactice obținută în străinătate, în conformitate cu prezenta procedura este valabilă și produce efecte juridice la nivelul UMFST G.E. Palade Tg. Mureş.Recunoaşterea funcţiei didactice de către CNRED este valabilă şi produce efecte juridice pe întreg teritoriul României.Durata de soluţionare a recunoaşterii funcțiilor didactice, obţinute în instituţii de învăţământ superior acreditate din străinătate, este de maxim 30 zile lucrătoare de la data depunerii actelor şi înregistrarea cererii.Pentru analiza dosarelor, se va percepe o taxă de procesare stabilită anual de către Senatul universitar.


Căi de atac

În cazul în care comisia de evaluare nu recunoaşte funcția didacticăobţinută în instituţii de învăţământ superior acreditate din străinătate, candidatului i se aduce la cunoştinţă, prin orice mijloace, acesta având la dispoziţie 48 de ore de la comunicare, pentru a depune contestaţie. Contestația se depune la Universitate.
Contestaţia va fi rezolvată în termen de 3 zile lucrătoare, de către o comisie de contestaţie, iar rezultatul va fi comunicat prin afişare pe site-ul oficial al universității sau prin poşta electronică sau prin platforma PCUe.

Decizia comisiei poate fi contestată o singură dată. 
Ulterior decizia definitivă a Universității poate fi atacată la instanțele de judecată.


Detalii despre procedură se găsesc la link-ul următor: 

https://www.umfst.ro/universitate/documente-oficiale-umf/proceduri-pcue/recunoasterea-functiilor-didactice.html


Date de contact:
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș Adresa: Gh. Marinescu, 38, Târgu Mureș, Mureș, 540139, ROMANIATelefon:  +40-265-21 55 51;fax:+40-265-21 04 07 Adresa de mail: rectorat@umfst.roPersoana de contact: Prorector didactic – adresa de email: prorectorat.didactic@umfst.ro Tel. 0265-215551/int. 239

Instituţia responsabilăUniversitatea de Medicină, Farmacie Știinte si Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mures,Județ MURESModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare30 zile calendaristiceTermen de arhivare5 aniTermen de completare dosar5 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Actul de identitatecopieDocument scanat-
2Dovada schimbării numeluiDacă este cazul.
Copie pentru limbile română, engleză, franceză, germană. 
Document scanat-
3Diploma de doctorCopie pentru limbile română, engleză, franceză, germană.Document scanat-
4Atestatul de recunoaștere a diplomei de dooctor -emis de CNREDDupă caz.
În cazul în care, actul de studii este obţinut la instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate, altele decât cele obţinute în: România sau la una din instituţiile acreditate de învăţământ universitar din state membre UE, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state https://cnred.edu.ro/ro/universitati-de-top .
Document scanat-
5CV-ul şi lista cu lucrări ştiinţificeDocument scanat-
6Cerere de recunoaştere a funcției didactice obţinute în străinătateFormular predefinit
7Dovada schimbării numelui
Dacă este cazul.
Copie și traducere legalizată, în cazul în care este într-o altă limbă, decât cele de circulație internațională (engleză, franceză, germană).
Atasament semnat electronic-
8Diploma de doctor
Dacă este cazul.
Copie și traducere legalizată, în cazul în care este într-o altă limbă, decât cele de circulație internațională (engleză, franceză, germană).
Atasament semnat electronic-
9Dovada funcției didacticeEliberată de instituțiile menționate mai sus la descrierea procedurii  (la lit.a,.b,.c), o copie conformă cu originalul și traducerea autorizată și legalizată, în cazul în care este într-o altă limbă, decât cele de circulație internațională (engleză, franceză, germană)
Dovada funcției didactice supusă recunoaşterii va fi autentificată cu apostila de la Haga, pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind apostila de la Haga, iar pentru celelalte state dovada funcției didactice va fi supralegalizată sau însoţite de adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.
Atasament semnat electronic-
10Copie după dovada de platăDovada de plata-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Atestat de recunoaştere a funcției didactice obţinute în străinătate Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr. 5922/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de cadru didactic se găsește la poziția nr. A.8 din Anexa nr. 2 din Legea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioare.Cardul Profesional EuropeanFuncția didactică nu se poate recunoaște utilizând cardul profesional European.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în secțiunea «Descriere procedură»

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.