Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura de lucru privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Descriere procedură

Prezenta procedură are ca scop stabilirea normelor, regulilor și instrucțiunilor pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților de recunoaştere automată, de către Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, ca Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, a calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate. 


Procedura se aplică cetățenilor care au obținut calitatea de conducător de doctorat în universități de prestigiu din alte state, care fac parte din lista universităților de prestigiu aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 și actualizată periodic, în conformitate cu cadrul legislativ național și european.


Doar în cazul exercitării temporare a calității de conducător de doctorat se aplică direct dispozițiile din Legea 200/2004 și art. 296 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.
(1) Posturile didactice rezervate, vacante sau temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al instituției sau de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform prezentei legi.
(2) Angajarea specialiștilor cu valoare științifică și profesională recunoscută în domeniu, din țară sau străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate, se avizează de către Consiliul Departamentului și se aprobă de către Consiliul de Administrație.


CĂI DE ATAC
Solicitantul poate formula contestație în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului evaluării dosarului de recunoaștere. Contestația se formulează în scris, conform modelului inclus în procedură, se încarcă pe platformă și/sau se transmite la adresa de e-mail consuela.mitasov@umfiasi.ro.
Comisia de contestații se întrunește în maximum 48 de ore de la depunerea contestației și, în termen de 3 zile lucrătoare, comunică solicitantului, prin e-mail, soluția la contestația formulată.


Împotriva deciziei de recunoaștere poate fi formulată cale de atac la instanțele de judecată, conform regulilor de drept aplicabile.


Detalii despre procedură le găsiți la linkul următor: https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/Pagini/PCUe.aspx

DATE DE CONTACT

Strada Universității nr. 16 700115, Iași, România

Secretar Școala Doctorală - Consuela Mitasov

Telefon: +40 (232) 30 1628

Fax: +40 (232) 30 1640

E-mail: consuela.mitasov@umfiasi.ro

Instituţia responsabilăUniversitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi,Județ IASIModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare30 zile calendaristiceTermen de arhivare3 aniTermen de completare dosar10 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Curriculum VitaeCv-ul, redactat într-o limbă de circulație internațională, trebuie semnat pe fiecare pagină de către solicitantAtasament-
2Lista lucrărilor publicate (articole, cărți, capitole de carte) și a granturilor câstigate în calitate de director/ membru în echipă
Atasament-
3Act de identitate și dovada schimbării numelui dacă este cazul
Copie Carte de identitate sau pașaport și traducere dacă documentul nu este într-o limbă de circulație internațională. 
Document doveditor al schimbării numelui, dacă este cazul.
Document scanat-
4Diploma de doctor
Documentul va fi autentificat cu apostila de la Haga, pentru statele părți ale acestei convenții.
Pentru statele terțe, se solicită supralegalizarea documentului.
Document scanat-
5Adeverință care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea eliberată de instituția de învățământ superior acreditată din străinătateDocumentul trebuie tradus într-o limbă de circulație internațională.Document scanat-
6Cerere de recunoaștereFormulat tipizat în vederea solicitării recunoașterii calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătateFormular predefinit
7Dovada de achitare a taxei de procesare
Dovada de plata-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizia Rectorului de recunoaştere sau nerecunoaştere a calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării.Document final scanat
2Contestație la decizia comisiei de evaluare a aplicației de recunoaştere a calității de conducător de doctorat/ abilitat, obţinute în străinătateDocument final scanat

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr. 5921/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaLegea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioreCardul Profesional EuropeanMomentan, se poate utiliza CPE doar in cazul următoarelor profesii: asistent medical generalist, farmacist și fizioterapeut. În cazul acestor profesii, vă recomandăm să consultați paginile web ale autorităților competente pentru aceste profesii.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în secțiunea ”Descriere procedură”

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.