Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura de lucru privind recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Descriere procedură

Prezenta procedură are ca scop stabilirea normelor, regulilor și instrucțiunilor pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților de recunoaștere automata, de către Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ superior acreditate din străinătate. 

CAI DE ATAC

Solicitantul poate formula contestație în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului evaluării dosarului de recunoaștere. Contestația se formulează în scris, conform modelului inclus în procedură, se încarcă pe platformă și/sau se transmite la adresa de e-mail rectorat@umfiasi.ro
Comisia de contestații se întrunește în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea contestației și în termen de 5 zile lucrătoare, comunică solicitantului, prin e-mail, soluția la contestația formulată.

Împotriva deciziei de recunoaștere poate fi formulată cale de atac la instanțele de judecată, conform regulilor de drept aplicabile.

Detalii despre procedură le găsiți la linkul următor: https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/Pagini/PCUe.aspx


 

DATE DE CONTACT

 

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România

Telefon:+40 (232) 30 1640, +40 (232) 30 1640

e-mail: camelia.ursachi@umfiasi.ro


 Instituţia responsabilăUniversitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi,Județ IASIModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare30 zile calendaristiceTermen de arhivare3 aniTermen de completare dosar10 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Act de identitate / pașaport
Copie a actului de identitate / pașaport și traducere dacă documentul nu este într-o limbă de circulație internațională. 
Document doveditor de schimbare a numelui (dacă este cazul).
Document scanat-
2Diploma de doctor
Copia diplomei de doctor, într-o limbă de circulație internațională. Dacă este cazul se va efectua traducerea.

Documentul va fi autentificat cu apostila de la Haga, pentru statele părți ale acestei convenții. Pentru statele terțe se solicită supralegalizarea documentului, însoțită de adeverința de autenticitate.


Document scanat-
3Atestat de recunoaștereDocument emis de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educației Naționale (MEN).Document scanat-
4Dovada funcției didacticeDocument emis de către instituția unde candidatul deține funcția didactică, pentru care solicită recunoașterea. Documentul trebuie redactat într-o limbă de circulație internațională.Document scanat-
5Curriculum VitaeDocument redactat într-o limbă de circulație internațională, semnat pe fiecare pagină, care descrie parcursul profesional al acestuia (articole, cărți, capitole de carte, prezentări congrese / simpozioane, etc)Document scanat-
6Dovada plății taxei de evaluareChitanța / ordin de plată care atestă plata taxei de evaluare a dosarului, în cuantum de 100 euro.Document scanat-
7Cerere recunoaștere funcție didacticăCerere de solicitare a recunoașterii automate a funcției didacticeFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizia Rectorului de recunoaștere sau nerecunoaștere a funcției didactice Document final scanat
2ContestațieDocument final scanat

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr. 5922/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaLegea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioreCardul Profesional EuropeanMomentan, se poate utiliza CPE doar in cazul următoarelor profesii: asistent medical generalist, farmacist și fizioterapeut. În cazul acestor profesii, vă recomandăm să consultați paginile web ale autorităților competente pentru aceste profesii.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în secțiunea ”Descriere procedură”

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.