Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedură operaţională privind recunoaşterea automată de către Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a diplomei de doctor și a titlului de doctor obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Descriere procedură

Prezenta procedură stabilește modalitatea prin care se efectuează recunoașterea automată de către Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional obținută în instituții de învățământ superior acreditate în străinătate, cu respectarea principiului legalității, autonomiei universitare, transparenței, responsabilității, a normelor etice și deontologice în vigoare.

Procedura se aplică cetățenilor români și cetățenilor din state membre ele Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană care au obținut diploma de doctor și titlul de doctor în:

 - instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare - dezvoltare din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană;

 - instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare - dezvoltare incluse în ”Lista universităților de prestigiu din alte state”, aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 și actualizată periodic, în vederea stabilirii pe teritoriul României;

 - instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel guvernamental sau interuniversitar.

Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional se face numai în scopul înscrierii la programele postuniversitare, obținerii abilitării, ocupării unei funcții didactice sau de cercetare în cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Ocuparea unei funcții didactice în sistemul românesc de învățământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.

Doar în cazul exercitării temporare, se aplică direct dispozițiile din Legea nr. 200/2004 și a art. 296 alin (1) și (2) din Legea nr. 1 din 2011 a Educației Naționale: 

(1)Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al instituției ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform prezentei legi.

(2)Angajarea specialiștilor cu valoare științifică și profesională recunoscută în domeniu din țară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate, se avizează de către consiliul departamentului și se aprobă de consiliul de administrație.

Depunerea dosarului:

Dosarul se poate depune şi la Registratura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, de luni până vineri, între orele 08.00 - 16.00 şi va fi înaintat către Biroul pentru Studiile Universitare de doctorat sau se poate trimite prin poştă la adresa: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Bulevardul Carol I nr. 11, cod poştaş 700506, Iaşi, România.

Termenul de soluţionare este de 30 de zile de la data înregistrării acestuia. Acest termen se prelungeşte în cazuri justificate, solicitantul fiind informat în scris. Comisia poate solicita posesorului diplomei documente suplimentare, situaţie în care termenul de soluţionare se prelungeşte cu 30 de zile de la data completării dosarului.

Căi de atac

Contestația se depune la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Contestaţiile sunt soluţionate în termen de 5 zile de la primirea acestora de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor formată din 5 membri, numiţi prin decizia Rectorului. Decizia definitivă a instituției poate fi atacată, ulterior, la instanțele de judecată.

Date de contact
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
Secretariatul General al Universității - Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat
Telefon: 0232 201 023
Fax: 0232 201 201
Email: doctorat@uaic.ro
Instituţia responsabilă: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi,Județ IASI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
10 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Act de identitate si dovada schimbării numelui dacă este cazulPentru persoanele care au cetățenia română: act de identitate și dovada schimbării numelui (certificat de casătorie) unde este cazul, în copii simpleDocument scanat-
2Act de identitate si dovada schimbării numelui dacă este cazulPentru persoanele care au cetățenie străină: Act de identitate și dovada schimbării numelui (certificat de casătorie) unde este cazul, în copii traduse și legalizateDocument scanat-
3Diploma de doctorCopie și traducere autorizată și legalizată pentru diploma de doctor obșinută în România
Document scanat-
4Diploma de doctorCopie și traducere autorizată și legalizată, autentificată cu apostila de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga sau supralegalizată sau însoțită de adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență, pentru statele care nu sunt p,ărți ale Convenției privind Apostila de la Haga.
Document scanat-
5Cerere pentru recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctorFormular tipizat in vederea solicitarii recunoaşterii diplomei de doctor și a titlului de doctor obtinute in strainatate.Formular predefinit
6Procedură privind recunoaşterea a titlului de doctor şi a diplomei de doctor obţinute în străinătateDocument informativ

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizie de recunoaştere a diplomei și a titlului de doctorAtasament semnat electronic-
2Decizie de nerecunoaştere a diplomei și a titlului de doctor (dacă dosarul nu este avizat)Atasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de cadru didactic se găsește la poziția nr. A.8 din Anexa nr. 2 din Legea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanRecunoașterea diplomei și titlului de doctor obținută în străinătate nu se poate realiza utilizând Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în Secțiunea Descriere procedură

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.