Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Notificarea vânzarilor de soldare

Descriere procedură
Notificarea este formulată de către comercianţi, persoane fizice sau juridice autorizate  în conformitate cu prevederile art. 22-28 din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea  produselor  şi  serviciilor  de  piaţă,  republicată  şi ale normelor metodologice de aplicare ale ordonanţei, aprobate prin H.G. nr.333/2003. 

În acest sens comerciantul  se va adresa Primariei municipiului Cluj- Napoca depunând o cerere tip, conformă cu modelul prevăzut în anexa la H.G. nr.333/2003. În cererea tip se  vor inscrie elementele de identificare a comerciantului: denumire comerciant, sediu social, CUI, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, reprezentant, precum şi adresa punctului de lucru. Această cerere tip însoţeşte lista de inventar pentru mărfurile de soldat. Structura care se ocupă de cerere este Direcţia Patrimoniul Municipiului şi Evidenţa Proprietăţii, Serviciul autorizări comerţ.
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Str. Moților, nr.3, Cluj-Napoca
Telefon: 0264 596 030
E-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Cluj-Napoca,Județ CLUJ
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
4 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Notificare - cerere tipNOTIFICARE -CERERE TIP (act prevăzut în anexa la HG nr. 333/2003, republicată), privind efectuarea vânzării de soldare, în care se inscriu elementele de identificare a comerciantului: denumire comerciant, sediu social, CUI, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, reprezentant, adresa punctului de lucru în cadrul căruia se va face acest tip de vânzare.Formular predefinit
2Lista de inventar pentru mărfurile de soldatAct tip prevăzut în anexa la HG nr. 333/ 2003, republicată. În acest act se pezintă lista mărfurilor ce fac obiectul soldării, cu informaţii referitoare la produsele de soldat, cantitatea existentă în stocul de soldat etc.Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1ADRESĂ LUARE ÎN EVIDENŢĂ EFECTUARE VÂNZĂRI SOLDAREAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99 din 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
2HCL 467/2009 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Cluj-Napoca
3Ordonanta privind comercializarea produselor si serviciilor de piata-actualizata

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.