Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Cereri cumpărare teren – persoane fizice - Primaria Municipiului Constanta

Descriere procedură

Prezenta procedură descrie actele necesare pentru depunerea cererii de cumparare teren - persoane fizice - pentru diferențe din măsuratori cadastrale sau pentru întregire proprietate.

Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 51
Telefon: 0241 488 100
Email: primarie@primaria-constanta.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1plan de amplasament întocmit de o persoană fizică/ juridică autorizată și încadrarea în zonă a terenului solicitat, în coordonate Stereo 70, pe suport analogic și digital.Document scanat-
2plan de încadrare în zonă cu poziționarea terenului solicitat pentru cumpărareîntocmit în raport cu vecinătățile existente într-o limită de minim 50 m, de jur împrejurul acestuia, în care să fie evidențiate funcțiunile, regimul de înălțime sau alte date de interes pentru proprietățile existente în acest perimetruDocument scanat-
3actele de proprietate ale bunului imobil sau construcției, deținut cu titlu valabil – extras de carte funciară la zi, după cazcopieDocument scanat-
4documentație cadastrală și de carte funciară însoțită de extras din plan cadastral de pe ortofotoplan eliberat de Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, după cazDocument scanat-
5contract de concesiune/ asociere/ închiriere/ etc. încheiat cu municipiul Constanța, după cazcopieDocument scanat-
6actele de identitate ale solicitantuluicopieDocument scanat-
7cereretimp mediu de completare 2-3 minFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1contractDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentrurealizarea locuintelor
2LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*)administraţiei publice locale
3LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*)privind transparenţa decizională în administraţia publică*)
4Lege privind performanta energetica a cladirilor, republicata
5Legea 227/07.09.2015 privind CODUL FISCAL
6Codul de procedura fiscala din 2016 - Legea 207/2015
7LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 (*actualizată*)privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
8LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009 (**republicată**)(*actualizată*)privind Codul civil
9ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997 (*actualizată*)privind privatizarea societăţilor comerciale
10HOTĂRÂRE nr. 577 din 13 iunie 2002 (*actualizată*)privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
11Lege privind bunurile proprietate publica
12HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VANZARE A BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.