Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Emiterea Certificatului de Urbanism

Descriere procedură
Procedura reglementează ansamblul operaţiunilor ce conduc la emiterea certificatului de urbanism, care are ca scop elaborarea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, pentru adjudecarea prin licitație a proiectării lucrărilor publice în faza de studiu de fezabilitate, pentru cereri în justiție și operațiuni notariale privind circulația imobiliară, constituirea unei servituți de trecere în raport cu cererea solicitantului (beneficiar/investitor) şi în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 839 din 12 oct. 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată la zi.

În situația în care se dorește eliberarea certificatului de urbanism pentru operațiuni cadastrale vă rugăm să atașați planul de situaţie în coordonate STEREO 70 (pentru operaţiunile de alipire/dezlipire). Formatele acceptate de către Primăria Municipiului Sibiu sunt .dxf, .dwg sau .shp.

După înregistrarea cererii de eliberare a certificatului de urbanism veți primi un e-mail cu sumele datorate care pot fi plătite pe Portalul Primăriei Municipiului Sibiu - https//extranet.sibiu.ro/default.aspx (prin autentificare) sau pe Portalul www.ghiseul.ro (prin autentificare sau fără autentificare). După efectuarea plății vă rugăm să transmiteți dovada plății.
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Str. Samuel Brukenthal, nr. 2, Piața Mică, nr. 25, Sibiu 
Telefon: 0269.208.800
Email: pms@sibiu.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Sibiu,Județ SIBIU
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
21 zile calendaristice
Termen de arhivare
999 ani
Termen de completare dosar
7 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
7 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism completată şi semnatăFormular Cerere Certificat de UrbanismAtasament semnat electronic
2Copie extras C.F. date cu privire la situaţia juridică a imobilului maxim 3 luni vechimeAtasament semnat electronic-
3Plan de situaţie pe suport topographic ORTOFOTOPLAN vizat de O.J.C.G.C. Cl. Dumbrăvii nr. 34 tel. 217477, 2 exemplare, sc. 1-5000 până la 1-500.Atasament semnat electronic-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificatul de urbanismAtasament semnat electronic-
2Anexe: extras RLU din PUG Sibiu aprobat cu HCL 165/2011, copie HCL si plansa PUZ/PUD.Atasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
2Ordinul nr 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
3Ordin 233/26.02.2016 - Norme metodologice de aplicare a legii 350/2001
4Legea nr. 375/2005 privind performanta energetica a cladirilor, modificata si completata
5Legea 227/2015 privind CODUL FISCAL
6ORDIN nr. 200 din 26 februarie 2016 privind modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice
7Hotararea nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu
8Planul Urbanistic General Sibiu, aprobat cu HCL nr. 165/28.04.2011
9Regulamentul Local de Publicitate aprobat cu HCL nr. 278/2013
10Legea 350/2001 (actualizata) privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.