Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Emitere autorizaţie de comerţ stradal - comerţ de întâmpinare în faţa propriilor unităţi de alimentaţie publică - terase pe domeniul public- Primăria Municipiului Constanța

Descriere procedură
Prezenta procedură reglementează modalitatea de emitere a autorizaţiei de comerţ stradal - comerţ de întâmpinare în faţa propriilor unităţi de alimentaţie publică - terase – loc special amenajat la exteriorul unității de alimentație publică cu mese, scaune, echipamente adiacente, elemente de umbrire, jardiniere, destinat servirii consumatorilor cu produse de alimentaţie publică, și care nu este clasificată ca unitate de alimentație publică tip - terasă, conform O. nr.65/2013 în cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

După înregistrarea cererii și verificarea în teren,  veți primi un e-mail cu suma și detaliile de plată.
Căi de atac

În cazul unui litigiu intre beneficiar si PMC sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact

Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr.51

Telefon: 0241 488 100

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1cerere tiptimp estimat de completare 2 - 3 min.Formular predefinit
2Certificat de atestare fiscala eliberat de către organul fiscal competent-pentru operatorii economici care se obligă să achite taxele viitoare eșalonat, conform deciziei de impunere;
-operatorii economici care figurează cu debite sau amenzi contravenţionale neachitate la bugetul local, pot fi autorizaţi doar după achitarea acestora.
Formular predefinit-
3Autorizatia de funcţionare- pentru desfășurarea activității de alimentație publicăFormular predefinit-
4Acordul asociației de proprietari/locatari (nume în clar al președintelui asociației de proprietari/locatari, semnătură, ștampilă și dată)– pentru terasele amplasate în fața unităților de alimentație publică situate la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor clădiri colective - formular tip.
În situația în care nu este constituită asociaţie de proprietari/locatari, solicitantul va da o declarație pe propria răspundere în acest sens.
Formular predefinit
5Documentație tehnicăConstituie parte integrantă a autorizaţiei de funcţionare și va cuprinde:
-  un memoriu justificativ care va conține informații privind materialele,  culorile, condițiile de utilizare ale terasei, suprafața pe care se va amenaja terasa și alte elemente considerate relevante de către operatorul economic; 
-  un plan de situație cotat pe care  vor fi obligatoriu configurate: numărul de mese şi scaune, numărul şi tipul de echipamente, jardinierele, cât și dispunerea lor.
Formular predefinit-
6Fotografii-din unghiuri diferite din care să reiasă amplasamentul supus autorizării, precum și mobilierul utilizat.Formular predefinit-
7declaratie-consimtamant-conform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor dateFormular predefinit
8Dovada deţinerii legale a terenului în situația în care terasa se va amplasa pe teren aparținând persoanelor fizice sau juridice

Dovada detinerii legale a terenului se solicita doar in situatia in care activitatea se desfasoara pe teren prorpietate privata

Titlul de proprietate pentru teren:     
  - intabulare și documentație cadastrală/extras de carte funciară pentru informare (actualizat), din care să rezulte terenul pe care se va amplasa terasa; sau
-   contract de vânzare cumpărare/certificat de moștenitor/hotărâre  judecătorească, etc.;  
Contract de închiriere (copie)/contract de comodat (copie conform cu   originalul), etc., unde este cazul;

Document informativ-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1autorizațieDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa
2Legea 227/2015 privind CODUL FISCAL
3Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in muncipiul Constanta

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.