Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Autorizaţie de funcţionare pentru desfăşurare de activităţi recreative şi distractive în Mun. Constanţa - Primăria Municipiului Constanța

Descriere procedură
Prezenta procedură reglementează modalitatea de autorizare a operatorilor economici care desfășoară activități ce se regăsesc în grupa 932 - Alte activități recreative și distractive, în structuri cu sediul fix în Municipiul Constanța.

- taxele se achita la casieria Primariei, sau prin ordin de plata *dupa verificarea documentelor de catre inspector​​ in  contul: RO39TREZ23121160250XXXXX. 
(* Nu ne asumam raspunderea pentru sumele virate de catre operatorii economici din proprie initiativa, fara avizul inspectorului).

Căi de atac

În cazul unui litigiu intre beneficiar si PMC sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact

Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr.51

Telefon: 0241 488 100

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1dovada achitării taxeiDocument scanat-
2contract de colectare deseuri reciclabileDocument scanat-
3cerere tiptimp estimat de completare 2 - 3 min.Formular predefinit
4acordurile proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu caracter de locuință și declarația pe propria răspundere a solicitantului cu privire la autenticitatea acordurilor- aceste acorduri sunt obligatorii  pentru spatiile situate in zona de case a mun. Constanta in care se desfasoara activitatea inainte de ora 8.00 si peste ora 22.00;
-- formular tip;  timp estimat de completare 1 - 2 min. 
Formular predefinit
5acordul asociației de proprietari/locatari-(nume în clar al președintelui asociației de proprietari/locatari, semnătura, ștampila și data) – formular tip sau Declarație pe propria răspundere, în situația în care nu este constituită asociaţie de proprietari/locatari și acordul proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) pe plan orizontal și vertical cu destinație de locuință și declarația pe propria răspundere a solicitantului cu privire la autenticitatea acordurilorcând unitatea se află la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor clădiri colective – formular tip sau Declarație pe propria răspundere, în cazul în care președintele asociației de proprietari/locatari refuză să dea acordul (se va specifica motivul refuzului); 
- formular tip - timp estimat de completare 1 - 2 min.
Formular predefinit
6dovada deţinerii legale a bunului imobil edificat conform legislației în vigoare și încadrarea activității solicitate pentru autorizare în reglementările urbanistice aprobate1. Extras de carte funciară pentru informare  (actualizat), din care să rezulte aria desfășurată*;
2. Contract de închiriere (copie)/contract de comodat (copie conform cu originalul)/altele.

* În cazul în care operatorul economic nu prezintă extrasul de carte funciară (actualizat), Serviciul Autorizare Operatori Economici va consulta baza de date a Direcției Urbanism cu privire la existența autorizației de construire, implicit a procesului verbal de recepție parțială/finală a imobilului pentru care se solicită autorizarea. Operatorii economici care dețin proces verbal de recepție parțială vor obține autorizație de funcționare doar în situația în care, din procesul verbal reiese că spațiul ce urmează să fie autorizat este realizat integral și doar pentru suprafața respectivă. De asemenea, imobilul pentru care se solicită autorizarea trebuie să fie înregistrat la S.P.I.T. Constanța ca imobil nerezidențial. Dacă în urma verificării bazei de date nu se regăsesc aceste documente, operatorul economic are obligația prezentării altor documente ca dovadă a deținerii legale a bunului imobil (intabulare și documentație cadastrală, contract de vânzare cumpărare, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească, autorizație de construire, plan anexă la autorizația de construire, proces verbal de recepție, etc., după caz).
Formular predefinit-
7contract de salubrizareFormular predefinit-
8declaraţia pe propria răspundere a solicitantului- referitor la deținerea tuturor avizelor/autorizațiilor necesare pentru desfășurarea activității, conform legislației în vigoare;
- formular tip;
- timp estimat de completare 1 - 2 min.
Formular predefinit
9fotografii- fotografii din unghiuri diferite pentru exteriorul și interiorul unităţii supuse autorizăriiFormular predefinit-
10declaratie-consimtamant-conform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor dateFormular predefinit
11aviz/ autorizatie privind securitatea la incendiu

- eliberat/a de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta

- conform legii 307/ 2006 - privind apararea impotriva incendiilor

- conform HG 571/2016- pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/ sau autorizarii privind securitatea la incendiu

Formular predefinit-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizație de funcționareDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea 227/2015 privind CODUL FISCAL
2Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in muncipiul Constanta

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.