Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Emitere autorizatie de pescuit comercial

Descriere procedură
Procedura se adreseaza persoanelor fizice și/sau juridice( români) care doresc sa desfăsoare pescuitul comercial in perimetrul RBDD.

Eliberarea autorizaţiei de pescuit comercial se face după apariţia Ordinului de nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare şi după apariţia Ordinului privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit alocate pentru anul în curs.

Aceasta procedura poate fi operaţionala doar pentru demararea/ iniţierea procedurii.
Căi de atac

Intre autoritatea competentă şi furnizor, căile de atac în caz de litigiu sunt cele prevăzute în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Date de contact
Adresa: Str. Portului Nr. 34A, Tulcea
Telefon: 0240 51 89 45
E-mail: arbdd@ddbra.ro

Instituţia responsabilă
Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii,Județ TULCEA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1cerereCerere în care se vor menţiona zona/tronsonul de pescuit, porturile/punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare aflate în administrare proprie sau contracte de prestări servicii cu alţi deţinători de porturi/puncte de debarcare şi centre de primă vânzareAtasament-
2copie de pe permisul de pescuit şi licenţa de pescuit vizatăCopii xeroxAtasament-
3tabel cu numărul şi tipul uneltelor de pescuit, seria și numărul mărcilorLa cerere se va face un tabel prin care se va spune numărul şi tipul uneltelor de pescuit, seria și numărul mărcilor eliberate de ARBDDAtasament-
4copie de pe certificatul de înmatriculare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru persoanele juridice/fizice care au ca obiect de activitate pescuitul comercial sau de pe contractul de muncă, după cazCertificatul de înregistrare sau certificatul constatator va fi pentru activitatea solicitatăAtasament-
5lista cu mijloacele de transport specializate pentru peşte şi produse din peşte autorizate sanitar-veterinar, după caz.Se va face o listă cu mijloacele de transport specializate pentru peşte şi produse din peşte autorizate sanitar-veterinar, doar daca este cazul Document format editabil/fizic/format pdf, etc.Atasament-
6contracte încheiate cu deținătorii de puncte de debarcare/centre de primă vânzare PD/CPVContractele vor fi încheiate pentru predarea peştelui la PD/CPV respectivAtasament-
7dovada plăţii taxei de autorizareconform prevederilor legale în vigoare se va achita 200 RONDocument scanat-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizaţie de pescuit comercialDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1LEGE Nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii
2Ordin nr. 44/1195 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate
3HOTARÂRE Nr. 1016 din 3 septembrie 2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare în pescuit si acvacultura
4ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 23/2008 din 5 martie 2008privind pescuitul şi acvacultura
5ORDIN Nr. 154/204/2016 din 2 februarie 2016privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2016

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.