Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Emitere autorizație de construire organizare șantier - Primăria Municipiului Constanța

Descriere procedură
Prezenta procedură reglementează modalitatea de emitere a autorizației de construire organizare șantier în cadrul Primăriei Municipiului Constanța.
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 51
Telefon: 0241488100
Email: primarie@primaria-constanta.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1OpisDocument scanat-
2Act proprietatecopie legalizataDocument scanat-
3Extras de plan cadastral actualizat la ziDocument scanat-
4Extras carte funciaraactualizat la ziDocument scanat-
5Dovada OAR - Ordinul Arhitectilor din Romania / UAR - Uniunea Arhitectilor din RomaniaDocument scanat-
6Certificat de urbanismcopieDocument scanat-
7Piese desenatePlan general - amplasarea obiectivelor investiţiei, cuprinzând amplasamentul investiţiei şi toate amenajările şi construcţiile provizorii necesare realizării acesteiaDocument scanat-
8Avize, acorduri și punct de vedere /act administrativ al autorității pentru protecția mediuluisolicitate prin certificatul de urbanism, în copieDocument scanat-
9Autorizatia de construire a investitieicopie - in cazul in care lucrarile se autorizeaza separatDocument scanat-
10Plan de incadrare in zona 1 la 2.000 sau 1 la 1000in functie de complexitatea proiectului, emis de catre Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorialDocument scanat-
11Plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investiţiei la scările 1la 2.000, 1 la 1000, 1 la 500, 1 la 200 sau 1 la 100in functie de complexitatea proiectului, emis de catre Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorialDocument scanat-
12D.T.O.E.este necesară cand se realizează o investiţie şi se prezintă, de regulă, împreună cu documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în condiţiile legii.Document scanat-
13Piese scriseLista şi semnăturile proiectanţilor, memoriu tehnic.Document scanat-
14Cerere tip anexecompletate, semnate si stampilate, dupa caz, anexa la cererea, de solicitare autorizatie de construire, va fi semnata si stampilata de catre arhitect - formular F8 – timp mediu de completare 5-6 minFormular predefinit
15Chitanta achitare taxetaxa autorizatie construire, taxa depozitare deșeuri inerte, taxa firma, taxa imprejmuire calculate conf. HCL privind aprobarea taxelor locale si a Legii nr.227/2015 de aprobare a cod fiscal, taxa OAR/UARFormular predefinit
16declaratie-consimtamant-conform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor dateFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1autorizație de construireDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
2Ordinul nr 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
3LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile si completarile ulterioare

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.