Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Urbanism - Cerere certificat de Urbanism

Descriere procedură
Solicitantul certificatului de urbanism este persoana fizica sau juridica interesata sa primeasca de la autoritatea administratiei publice competente informatii cu privire la un imobil, teren si/sau constructii in scopurile definite la art. 6 din lege. In vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitantul se va adresa Primariei municipiului Cluj- Napoca depunand o cerere conform formularului F1 - CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism in care se vor inscrie atat elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism: localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, unde este cazul, daca legea nu dispune altfel, cat si elementele care definesc scopul solicitarii. Plata se poate face si pe https://www.e-primariaclujnapoca.ro/taxe. Structura care se ocupa de cerere este Directia Urbanism, Serviciul Urbanism.
Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Str. Moților, nr. 3, Cluj-Napoca
Telefon: 0264 596 030
E-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Cluj-Napoca,Județ CLUJ
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
21 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
14 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
21 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Planuri cadastrale/topografice si CFPlanuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauzã, astfel         1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliarã plan de încadrare în zonã, la una din scãrile 110.000, 15.000, 12.000, 11.000, 1500, dupã caz, eliberat, la cerere, de cãtre oficiul de cadastru şi publicitate imobiliarã         2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliarã extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciarã pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de cãtre biroul de cadastru şi publicitate imobiliarã.Atasament semnat electronic-
2Cerere - formular model F.1Formular model F.1 – CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism, in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia cuprinzand 1. elementele de identificare a solicitantului 2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel 3. elementele care definesc scopul solicitării.Formular predefinit semnat electronic
3Taxa certificat de urbanismDocument de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, copie. Plata se poate face si pe www.e-primariaclujnapoca.ro/plationline/Atasament-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de urbanismAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
2LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile si completarile ulterioare
3Ordinul nr 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
4Anexa IV Titlul IX Taxe administrate de catre Directia generala de urbanism, Impozite si taxe localer din Legea nr. 220/2015 privind Codul Fiscal, Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.