Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Aviz program de functionare - Primaria Municipiului Constanta

Descriere procedură
Avizul de program se elibereaza societatilor comerciale care desfasoara activitatea prin puncte de lucru situate pe raza municipiului Constanta in care se desfasoara activitati economice, acte de comert si prestari servicii.

Taxa eliberare aviz program de functionare precum si viza anuala a acestuia pentru unitatile ce desfasoara activitati de comercializare a produselor si serviciilor de piata care nu se regasesc in codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540), si 932 - alte activitati recreative si distractive, se stabileste in suma de 114 de lei. 

Taxa de 114 de lei se achita la casieria Primariei, sau prin ordin de plata in  contul: RO 46TREZ23121360206XXXXX* dupa verificarea documentelor de catre inspector .   

(* Nu ne asumam raspunderea pentru sumele virate de catre operatorii economici din proprie initiativa, fara avizul inspectorului).

Prin exceptie, pentru unitatile din statiunea Mamaia si Sat Vacanta, ce desfasoara activitati ce se regasesc in CAEN - Rev 2 codul 4711 si grupa 472, cu exceptia codului 4726, taxa pentru eliberarea avizului program de functionare se stabileste in suma de 9028 lei.

Prezenta procedura presupune comercializarea bauturilor alcoolice prin vanzarea cu amanuntul in diverse locatii.
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 51
Telefon: 0241 488 100
Email: primarie@primaria-constanta.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1contract de colectare deseuri reciclabileDocument scanat-
2cerere tiptimp estimat de completare 1 - 2 minFormular predefinit
3acordurile proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu caracter de locuință și declarația pe propria răspundere a solicitantului cu privire la autenticitatea acordurilor1.când unitatea  se află în zona de case a municipiului Constanţa în care activitatea se desfășoară înainte de ora 08:00 şi peste ora 22:00  ;
2.indiferent de orarul de funcționare, pentru operatorii economici care au ca obiect de activitate ,,Întreținerea și repararea autovehiculelor – cod CAEN 4520;
- formular tip; timp estimat de completare 1 - 2 min. 
Formular predefinit
4acordul asociației de proprietari/locatarinume în clar al președintelui asociației de proprietari/locatari, semnătura, ștampila și data) – formular tip sau Declarație pe propria răspundere, în situația în care nu este constituită asociaţie de proprietari/locatari și acordul proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) pe plan orizontal și vertical cu destinație de locuință și declarația pe propria răspundere a solicitantului cu privire la autenticitatea acordurilor, când unitatea se află la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor clădiri colective – formular tip sau Declarație pe propria răspundere, în cazul în care președintele asociației de proprietari/locatari refuză să dea acordul (se va specifica motivul refuzului); 
​- timp estimat de completare 1 - 2 min.
Formular predefinit
5dovada deţinerii legale a bunului imobil edificat conform legislației în vigoare și încadrarea activității solicitate pentru autorizare în reglementările urbanistice aprobate-Extras de carte funciară pentru informare (actualizat), din care să rezulte aria desfășurata*;-Contract deînchiriere/contract de comodat/(copie conform cu originalul)/altele.*În cazul în care operatorul economic nu prezintă extrasul de carte funciară (actualizat), Serviciul Autorizare Operatori Economici va consulta baza de date a Direcției Urbanism cu privire la existența autorizației de construire, implicit a procesului verbal de recepție parțială/finală a imobilului pentru care se solicită autorizarea. Operatorii economici care dețin proces verbal de recepție parțială vor obține autorizație de funcționare doar în situația în care, din procesul verbal reiese că spațiul ce urmează să fie autorizat este realizat integral și doar pentru suprafața respectivă. De asemenea, imobilul pentru care se solicită autorizarea trebuie să fie înregistrat la S.P.I.T. Constanța ca imobil nerezidențial. Dacă în urma verificării bazei de date nu se regăsesc aceste documente, operatorul economic are obligația prezentării altor documente ca dovadă a deținerii legale a bunului imobil (intabulare și documentație cadastrală, contract de vânzare cumpărare, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească, autorizație de construire, plan anexă la autorizația de construire, proces verbal de recepție, etc., după caz).Formular predefinit-
6certificat de clasificare/autorizație provizorie de funcționare emisă de Autoritatea Națională pentru Turism, pentru unitățile de cazareFormular predefinit-
7contract de salubrizareFormular predefinit-
8declaraţia pe propria răspundere a solicitantului- referitor la deținerea tuturor avizelor/autorizațiilor necesare pentru desfășurarea activității, conform legislației în vigoare;( se completeaza cu " dețin/nu este cazul")
- formular tip;
- timp estimat de completare 1 - 2 min.
Formular predefinit
9fotografiifotografii din unghiuri diferite pentru exteriorul și interiorul unităţii supuse autorizăriiFormular predefinit-
10dovada achitării taxeiFormular predefinit-
11declaratie-consimtamant-conform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor dateFormular predefinit
12aviz/ autorizatie privind securitatea la incendiu

- eliberat/a de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta

- conform legii 307/ 2006 - privind apararea impotriva incendiilor

- conform HG 571/2016- pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/ sau autorizarii privind securitatea la incendiu

Formular predefinit-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1aviz program de functionareDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordonanța Guvernului Nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
2Legea 227/07.09.2015 privind CODUL FISCAL
3Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99 din 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
4Ordonanta privind protecţia consumatorilor
5Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in muncipiul Constanta

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.