Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Atestarea calificării profesionale de interpret şi traducător autorizat obţinută în România, în vederea exercitării acesteia în statele membre ale UE, SEE ori ale Confederaţiei Elveţiene

Descriere procedură

Scopul procedurii: Procedura este destinată atestării calificării profesionale de interpret și traducător autorizat dobândită în România în vederea exercitării acesteia în statele membre ale UE, SEE ori ale Confederaţiei Elveţiene.


Beneficiarii procedurii: interpreții și traducătorii autorizați de Ministerul Justiției


Instituţie responsabilă - Ministerul Justiţiei

 

Depunere cerere

Solicitantul va depune cererea, însoţită de documentele doveditoare ale motivului de suspendare prin oricare dintre următoarele modalităţi:

-prin mijloace electronice:

-prin intermediul platformei Punctul de contact unic electronic (PCUe)

  

-prin intermediul poştei electronice, pe adresa de e-mail interpret-traducator-autorizat@just.ro;      

-prin intermediul poştei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact)    

-personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri)

- la registratura Ministerului Justiţiei.

Program depunere actehttp://www.just.ro/contact/

 

Etapele procedurii

I.Verificarea cererii de atestare a calificării profesionale 

II.Întocmirea adeverinţei de atestare a calificării profesionale

III.Comunicarea adeverinţei către solicitant prin intermediul serviciilor poştale (CN „Poşta Română” S.A)

 

Taxă

Pentru autorizare se plăteşte taxa judiciară de timbru în valoare de 100 lei.


Taxa se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în care solicitantul îşi are domiciliul / reşedinţa (primărie)

.

Dacă solicitantul nu are nici domiciliul şi nici reşedinţa în România, taxa se plăteşte în contul Primăriei Sectorului 5,Bucureşti.


Plata se poate face în numerar / prin virament / în sistem online (inclusiv pe www.ghiseul.ro), la Primărie, unităţi bancare, CEC, Trezoreria Statului sau la Poşta Română, însă, numai în contul bugetului local al primăriei menţionate mai sus. Obligatoriu, chitanţa trebuie să poarte, în mod expres, menţiunea „taxă judiciară de timbru atestare calificare interpret şi traducător autorizat”.

 

Informaţii suplimentare privind procedura sunt publicate pe website-ul Ministerului

http://www.just.ro/procedura-atestarii-calificarii-profesionale-de-interpret-si-traducator-autorizat-obtinuta-in-romania/

Lista interpreților și traducătorilor autorizați, gestionată de Ministerul Justiției, poate fi consultată prin accesarea următorului link: http://old.just.ro/MeniuStanga/Listapersoanelorautorizate/Traducatori/tabid/129/Default.aspx

Căi de atac
Procedura de contestare
Decizia de refuz de autorizare ca interpret şi traducător poate fi atacată cu cerere în contencios administrativ, depusă la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.
Date de contact
Adresa: Str. Apolodor, nr.17, sector 5, București.
Telefon: 0372041291, 0372041292, 0372041285
E-mail: interpret-traducator-autorizat@just.ro
http://www.just.ro
Instituţia responsabilă
Ministerul Justitiei,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
70 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Chitanţă din care rezultă plata „taxei judiciare de timbru atestare calificare interpret şi traducător autorizat”

Chitanţă din care rezultă plata „taxei judiciare de timbru atestare calificare interpret şi traducător autorizat” în valoare de 100 lei RON.

Se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în care solicitantul îşi are domiciliul / reşedinţa (primărie). Dacă solicitantul nu are nici domiciliul şi nici reşedinţa în România, taxa se plăteşte în contul Primăriei Sectorului 5, Bucureşti.

Plata se poate face în numerar / prin virament / în sistem on-line (inclusiv pe www.ghiseul.ro), la Primărie, unităţi bancare, CEC, Trezoreria Statului sau la Poşta Română, însă, numai în contul bugetului local al primăriei menţionate mai sus.

Obligatoriu, chitanţa trebuie să poarte, în mod expres, menţiunea „taxă judiciară de timbru atestare calificare interpret şi traducător autorizat”.

Chitanţa/chitanţele se anexează la cererea de atestare -  document scanat

Document scanat-
2Autorizaţia de interpret şi traducător, purtând menţiunea înregistrării la tribunalul de la domiciliul solicitantuluiSe depune în fotocopie / document scanat (faţă - verso). În cazul în care, ca dovadă a înregistrării, tribunalul competent a eliberat o adeverinţă, se va anexa şi aceasta în fotocopie/document scanat.Document scanat-
3Act de identitateAct de identitate - Fotocopie. Document scanat-
4CerereCerere adresată ministrului justiţiei datată şi semnată prin care se solicită atestarea calificării profesionale de interpret şi traducător autorizat - document scanat / formular predefinit semnat electronic
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Adeverinţă de atestare a calificării profesionale de interpret și traducător autorizatDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor
2Ordinul nr. 1054/2005 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor
3Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare

Profesii reglementate

Lista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de interpret și traducător autorizat este profesie reglementată în sensul Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, fiind prevăzută la lit. B, poziţia 148.Cardul Profesional EuropeanPrevederile referitoare la cardul profesional european nu sunt aplicabile profesiei de interpret și traducător autorizat de către Ministerul Justiției.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.