Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura privind prestarea temporara/ocazionala de servicii medicale veterinare de catre medicii veterinari stabiliti intr-unul din statele membre ale Uniunii Europene, in alt stat apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene

Descriere procedură

În cazul deplasării medicului veterinar stabilit în statele membre în scopul prestării de servicii cu caracter temporar/ocazional în România, acesta trebuie să respecte normele de conduită profesională privind exercitarea profesiei de medic veterinar.

Caracterul temporar/ocazional al prestării de servicii medicale veterinare se verifică de la caz la caz, în special în funcție de durata prestării, frecvența, periodicitatea și continuitatea sa.

Prin activitate medicală veterinară cu caracter temporar se înţelege activitatea medicală veterinară desfăşurată pe o perioadă limitată de timp, precizată clar în declarația prealabilă la punctul 5.3.

Prin activitate medicală veterinară cu caracter ocazional se înţelege activitatea medicală veterinară/didactică desfăşurată cu o anumită ocazie, de asemenea specificată clar în declarația prealabilă la punctul 5.3.(workshop-uri, intervenţii şi/sau manevre terapeutice/diagnostice ce se doresc a fi împărtăşite medicilor veterinari români, inclusiv activităţi cu caracter de voluntariat).

Recunoașterea diplomei și implicit a dreptului de exercitare temporară/ocazională a profesiei de medic veterinar, se efectuează automat, începând cu data înregistrării declarației la secretariatul Biroului Executiv al Colegiului Medicilor Veterinari.

Medicii veterinari cetăţeni ai unui stat membru, stabiliţi în unul dintre statele membre sunt exceptaţi de la obligaţia înscrierii în Colegiul Medicilor Veterinari și de la plata cotizației de membru atunci când solicită accesul la activităţile de medic veterinar sau exercitarea acestora, în vederea prestării temporare/ocazionale de servicii medicale veterinare în România.

Cu toate acestea, medicii veterinari din statele membre, pe durata prestării temporare/ocazionale de servicii medicale veterinare pe teritoriul României, trebuie să fie înregistrați în registrul ținut de Colegiul Medicilor Veterinari în acest scop, în vederea aplicării prevederilor referitoare la conduita profesională.În situaţia în care, pe durata prestării temporare de servicii în România, prestatorii încalcă dispoziţiile profesionale cu caracter disciplinar prevăzute de lege, Colegiul Medicilor Veterinari informează statul membru în care cei în cauză sunt stabiliţi.

Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
​Colegiul Medicilor Veterinari
Adresa: Splaiul Independenței nr. 105, Sector 5, București
Telefon: 021 319 45 04
E-mail: office@cmvro.ro
Registru de linkuri

Registrul unic al unitatilor veterinare/membrilor Colegiului Medicilor Veterinari este disponibil la urmatoarea adresahttps://cmvro.cmvro.ro/cmvro/

Instituţia responsabilă
Colegiul Medicilor Veterinari,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
Transfrontalier
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
10 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Dovada naționalității prestatoruluiCopia documentului de identitate (Carte de identitate/Pasaport)Atasament-
2Dovada ca posesorul este stabilit legal pe teritoriul sau în vederea exercitarii activitaților de medic veterinar și nu i-a fost interzisa exercitarea acestora nici chiar cu titlu temporar copie si tradusa in limba romana.O dovada prin care autoritatile competente ale statului membru de stabilire atesta ca la data eliberarii acestui document , posesorul este stabilit legal pe teritoriul sau in vederea exercitarii activitatilor de medic veterinar si nu i-a fost interzisa exercitarea acestora nici chiar cu titlu temporar- copie si tradusa in limba romana.Atasament-
3Dovada calificarii profesionaleDovada calificarii profesionale: diplomele, certificatele sau alte titluri care atesta calificarea de medic veterinar prevazute de lege ori de normele Uniunii Europene pentru prestarea activitatilor in cauza- copie si traducere in limba romana.Atasament-
4Declaratie prealabila pe propria raspundere - limba romanaDeclaratie prealabila, in forma scrisa, pe proprie raspundere, care cuprinde informatii despre solicitant, despre activitatea medicala veterinara pe care intentioneaza sa o desfasoare cu caracter temporal sau ocazional pe teritoriul Romaniei, perioada/perioadele de timp in care doreste sa presteze servicii medicale veterinare in Romania etc, precum si informatii cu privire la asigurarea sau alte mijloace de protectie personala sau colectiva privind responsabilitatea profesionala de care solicitantul beneficiaza in statul membru de origine (formular tip). Declaratia se reinnoieste o data pe an, in cazul in care prestatorul intentioneaza sa furnizeze servicii medicale veterinare in Romania, temporar sau ocazional, in cursul anului respectiv.Formular predefinit
5Declaratie prealabila pe propria raspundere - limba englezaDeclaratie prealabila, in forma scrisa, pe proprie raspundere, care cuprinde informatii despre solicitant, despre activitatea medicala veterinara pe care intentioneaza sa o desfasoare cu caracter temporal sau ocazional pe teritoriul Romaniei, perioada/perioadele de timp in care doreste sa presteze servicii medicale veterinare in Romania etc, precum si informatii cu privire la asigurarea sau alte mijloace de protectie personala sau colectiva privind responsabilitatea profesionala de care solicitantul beneficiaza in statul membru de origine (formular tip). Declaratia se reinnoieste o data pe an, in cazul in care prestatorul intentioneaza sa furnizeze servicii medicale veterinare in Romania, temporar sau ocazional, in cursul anului respectiv.Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizie privind prestarea temporara/ocazionala de servicii medicale veterinare pe teritoriul Romaniei de catre medicii veterinari stabiliti intr-unul dintre statele membre ale UE, in alt stat apartinand SEE sau Confederatiei ElvetieneDocument fizic si document semnat electronic
2Decizie privind prestarea temporara/ocazionala de servicii medicale veterinare pe teritoriul Romaniei de catre medicii veterinari stabiliti intr-unul dintre statele membre ale UE, in alt stat apartinand SEE sau Confederatiei ElvetieneDocument fizic si document semnat electronic

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare
2LEGE Nr. 68 din 16 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în Romania
3Ordonanta de urgenta nr. 49 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România
4Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne
5LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicata
6Regulamentul de Organizare si Functionare a Colegiului Medicilor Veterinari; Statutul medicului veterinar; Codul de deontologie medicala veterinara

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire temporarăCardul Profesional EuropeanNu se poate elibera acest tip de card pentru profesia de medic veterinar.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformatiile se gasesc in sectiunea Descriere procedura.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.