Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura privind prestarea temporara/ocazionala de servicii medicale veterinare de catre medicii veterinari stabiliti intr-unul din statele membre ale Uniunii Europene, in alt stat apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene

Descriere procedură

Pe durata prestării cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor medicale veterinare pe teritoriul României, medicii veterinari stabiliți în Statele Membre se supun dispozițiilor de conduită cu caracter profesional, de reglementare sau administrativ, prevăzute de legislația în vigoare, direct şi specific legate de calificările profesionale, care reglementează definiţia profesiei, utilizarea titlului oficial de calificare în profesia de medic veterinar, abaterile profesionale grave care afectează direct şi specific protecţia şi siguranţa consumatorilor, precum şi dispoziţiilor disciplinare prevăzute de lege pentru medicii veterinari cetăţeni români, membri ai Colegiului Medicilor Veterinari din România.

Prin activitate medicală veterinară cu caracter temporar se înţelege activitatea medicală veterinară desfăşurată pe o perioadă limitată de timp.

Prin activitate medicală veterinară cu caracter ocazional se înţelege activitatea medicală veterinară/didactică desfăşurată cu o anumită ocazie, (spre exemplu: workshop-uri, intervenţii şi/sau manevre terapeutice/diagnostice ce se doresc a fi împărtăşite medicilor veterinari români, inclusiv activităţi cu caracter de voluntariat).

Acordarea dreptului de exercitare temporară/ocazională a profesiei de medic veterinar, se efectuează automat, începând cu data primirii declarației,  în copie sau original, după caz, la secretariatul Biroului Executiv al Colegiului Medicilor Veterinari, prevăzuta în Anexa nr.1 la prezenta Hotărâre.

Medicii veterinari cetăţeni ai unui stat membru, stabiliţi în unul dintre statele membre sunt exceptaţi de la obligaţia înscrierii în Colegiul Medicilor Veterinari și de la plata cotizației de membru în urma transmiterii Declarației pentru înregistrarea în Registrul de evidență a medicilor.

Medicii veterinari din statele membre, pe durata prestării temporare/ocazionale de servicii medicale veterinare pe teritoriul României, vor fi înregistrați automat pentru evidență în registrul ținut de Colegiul Medicilor Veterinari în acest scop, concomitent cu înregistrarea Declarației.

În situaţia în care, pe durata prestării temporare/ocazionale de servicii în România, prestatorii încalcă, dispozițiile de conduită cu caracter profesional, de reglementare sau administrativ, prevăzute de legislația în vigoare, direct şi specific legate de calificările profesionale, care reglementează definiţia profesiei, utilizarea titlului oficial de calificare în profesia de medic veterinar, abaterile profesionale grave care afectează direct şi specific protecţia şi siguranţa consumatorilor, sau/și dispoziţiile disciplinare prevăzute de lege pentru medicii veterinari cetăţeni români, membri ai Colegiului Medicilor Veterinari din România, impunându-se astfel măsuri disciplinare care au ca rezultat interzicerea temporară sau definitivă a exercitării profesiei de medic veterinar, Colegiul Medicilor Veterinari informează statul membru în care cei în cauză sunt stabiliți prin intermediul mecanismului de alertă, în situațiile în care sunt îndeplinite condițiile de transmitere a alertelor.

Unitatea medicală veterinară în cadrul căreia medicul veterinar va presta servicii cu caracter temporar/ocazional pe teritoriul României are obligația de a notifica Birou Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari și filiala județeană de care aparține, în termen de 24 de ore de la începerea activității acestuia cu privire la următoarele informații: numele și prenumele prestatorului și perioada în care acesta va presta serviciile medicale veterinare (conform modelului din Anexa nr. 3).


Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
​Colegiul Medicilor Veterinari
Adresa: Splaiul Independenței nr. 105, Sector 5, București
Telefon: 021 319 45 04
E-mail: office@cmvro.ro
Registru de linkuri

Registrul unic al unitatilor veterinare/membrilor Colegiului Medicilor Veterinari este disponibil la urmatoarea adresahttps://cmvro.cmvro.ro/cmvro/

Instituţia responsabilă
Colegiul Medicilor Veterinari,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
Transfrontalier
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
10 zile calendaristice
Se aplică aprobarea tacită
Da

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Declaratie prealabila pe propria raspundere - limba engleza

Declaratie prealabila, in forma scrisa, pe proprie raspundere, care cuprinde informatii despre solicitant,  precum si informatii cu privire la asigurarea sau alte mijloace de protectie personala sau colectiva privind responsabilitatea profesionala de care solicitantul beneficiaza in statul membru de origine (formular tip). Declaratia se reinnoieste o data pe an, in cazul in care prestatorul intentioneaza sa furnizeze servicii medicale veterinare in Romania, temporar sau ocazional, in cursul anului respectiv.

Formular predefinit
2Dovada calificarii profesionaleDovada calificarii profesionale: diplomele, certificatele sau alte titluri care atesta calificarea de medic veterinar prevazute de lege ori de normele Uniunii Europene pentru prestarea activitatilor in cauza- copie si traducere in limba romana.Atasament-
3Dovada ca posesorul este stabilit legal pe teritoriul sau în vederea exercitarii activitaților de medic veterinar și nu i-a fost interzisa exercitarea acestora nici chiar cu titlu temporar copie si tradusa in limba romana.O dovada prin care autoritatile competente ale statului membru de stabilire atesta ca la data eliberarii acestui document , posesorul este stabilit legal pe teritoriul sau in vederea exercitarii activitatilor de medic veterinar si nu i-a fost interzisa exercitarea acestora nici chiar cu titlu temporar- copie si tradusa in limba romana.Atasament-
4Dovada naționalității prestatoruluiCopia documentului de identitate (Carte de identitate/Pasaport)Atasament-
5Declaratie prealabila pe propria raspundere - limba romana

Declaratie prealabila, in forma scrisa, pe proprie raspundere, care cuprinde informatii despre solicitant precum si informatii cu privire la asigurarea sau alte mijloace de protectie personala sau colectiva privind responsabilitatea profesionala de care solicitantul beneficiaza in statul membru de origine (formular tip). Declaratia se reinnoieste o data pe an, in cazul in care prestatorul intentioneaza sa furnizeze servicii medicale veterinare in Romania, temporar sau ocazional, in cursul anului respectiv.


Formular predefinit

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare
2LEGE Nr. 68 din 16 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în Romania
3Ordonanta de urgenta nr. 49 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România
4Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne
5LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicata
6Regulamentul de Organizare si Functionare a Colegiului Medicilor Veterinari; Statutul medicului veterinar; Codul de deontologie medicala veterinara

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire temporarăCardul Profesional EuropeanNu se poate elibera acest tip de card pentru profesia de medic veterinar.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformatiile se gasesc in sectiunea Descriere procedura.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.