Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Evaluarea unui nou sef de laborator de analize si încercari în activitatea de constructii autorizat

Descriere procedură

Prezenta procedura descrie modul în care persoanele juridice pot solicita, dupa caz, în perioada de valabilitate a autorizatiei, evaluarea unui nou sef de laborator.

Căi de atac

În situația în care nu se îndeplinesc cerințele de către noul șef de laborator, comisia de autorizare comunică laboratorului, printr-o notă scrisă, decizia de respingere a cererii de evaluare a noului șef de laborator, care poate fi contestată în termen de 15 zile de la data comunicării. Contestațiile formulate de către persoanele juridice solicitante cărora li s-a respins cererea de evaluare a noului șef de laborator se primesc la I.S.C. și sunt reanalizate de comisia de autorizare împreună cu toate documentele depuse la dosar, care va dispune, după caz, admiterea/respingerea contestației.

Date de contact
Adresa: București, Str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3
Tel: 021 318.17.00
E-mail: isc@isc.gov.ro
Registru de linkuri

Laboratoarele de analize și încercări în construcții autorizate se regăsesc în Registrul laboratoarelor de analize și încercări în construcții autorizatehttps://www.isc.gov.ro/list_aut.php?list=lab.

Prevederile Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții în vederea autorizăriiaprobată prin Ordinul MDRT nr. 1497/2011, cu modificările și completările ulterioare pot fi consultate pe pagina de internet I.S.C.: 
https://www.isc.gov.ro/files/2016/Legislatie/Ordin%201497.pdf

Instituţia responsabilă
Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Cererea de evaluare a noului șef de laboratorCererea va fi întocmită de conducerea societății titulare a laboratorului Atasament-
2Decizia de numire a șefului de laboratorDocument intern al conducerii societății titulare a laboratorului prin care se numește șeful de laborator.Document scanat-
3Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal al conducătorul unității, al șefului de laborator și al specialistului încercări nedistructive, după caz, conform modelelor ce se regăsesc pe pagina de internet a I.S.C.Document în aplicarea REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), ale cărui prevederi au intrat în vigoare din 25 mai 2018.Document scanat-
4Documente privind studiile și experiența profesională a șefului de laborator.Cerințele privind studiile și experiența profesională a șefului de laborator se regăsesc în anexa nr. 5 
Document scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Comunicare privind rezultatul evaluarii Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Hotarâre pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize si încercari în activitatea de constructii
2ORDIN pentru modificarea si completarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si încercari în activitatea de constructii în vederea autorizarii, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.497/2011
3ORDIN pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si încercari în activitatea de constructii în vederea autorizarii
4PROCEDURA privind evaluarea laboratoarelor de analiza si încercari în activitatea de constructii în vederea autorizarii
5Ordonanţa nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., *
6Hotărârea nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., *
7LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (republicată) privind calitatea în construcţii
8Ordinul nr. 3483/2013 pentru modificarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.497/2011
9Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR), *
10Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, *

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentă

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.