Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoaşterea studiilor superioare ale cetăţenilor din state membre UE, SEE şi din Confederaţia Elveţiană, membrii de familie ai acestora, posesorii unui permis de şedere pe termen lung CE și refugiați, în vederea accesului pe piața forței de muncă

Descriere procedură

Recunoaşterea studiilor superioare ale cetăţenilor din state membre UE, SEE şi din Confederaţia Elveţiană, membrii de familie ai acestora, posesorii unui permis de şedere pe termen lung CE și refugiați, în vederea accesului pe piața forței de muncă, pentru diplomele emise în limbile română, engleză, franceză, spaniolă sau italiană.
Procedura de recunoaștere se aplică exclusiv pentru diplomele care dau acces la una dintre profesiile nereglementate în România, obținute în străinătate de către cetățenii menționați anterior. 
Pentru diplomele care dau acces la una dintre profesiile reglementate în România, emise în limbile română, engleză, franceză, spaniolă sau italiană, obținute în afara spațiului comunitar de către cetățenii menționați anterior, vă rugăm să urmați procedura descrisă la adresa
https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=791915&IdOperatiune=2

Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;

2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente ; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate  sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 

  • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;
  • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

 


Procedura de recunoaștere poate fi consultată și la adresa:

https://cnred.edu.ro/ro/recunoastere-acte-de-studii-superioare-cetateni-europeni-pentru-accesul-pe-piata-fortei-de-munca-in-Romania

 

Procedura de contestare

Decizia CNRED poate fi contestată, o singură dată, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data luării la cunoștință. CNRED se pronunță în termen de 60 de zile lucrătoare. Termenul de soluționare se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunțat în scris, prin servicii poștale sau poștă electronică.

Statusul dosarului poate fi verificat la adresa https://cnred.edu.ro/ro în modulul „Verificare stadiu dosar”.

Datele de contact pot fi accesate la adresa https://cnred.edu.ro/ro/echipa

Instituţia responsabilăMinisterul Educației și Cercetării - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor,Județ BUCURESTIModalitate prestareNationalTimp de soluţionare45 zile calendaristiceTermen de arhivare100 aniTermen de completare dosar365 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere: copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană

Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere: copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană

Document scanat-
2Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă - în cazul în care se solicită recunoașterea specializării sau domeniul de studii nu este menționat pe diplomă :copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italianăSuplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul școlar - în cazul în care se solicită recunoașterea specializării sau domeniul de studii nu este menționat pe diplomă :copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană  Document scanat-
3Alte documente relevante, dacă este cazul: programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc.

pentru exercitarea unei profesii reglementate (în cazul actelor de studii obținute în state terțe): programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc.: copie pentru limbile română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană și copie și traducere autorizată pentru celelalte limbi străine.

Document scanat-
4Documente personale de identificare, în copie: paşaport / actul de identitate – BI sau CI; dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)

paşaport / actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)

Document scanat-
5CerereCerere pentru recunoașterea studiilorFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1AtestatAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN nr. 6121 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaSe aplică pentru diplomele care dau acces la una dintre profesiile reglementate în România, conform anexei la Legea nr. 200/2004 cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanNu se poate obține recunoașterea prin procedura Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleProcedura de recunoaștere se regăsește în descrierea procedurii

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.