Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Aviz de principiu mediu urban și gestiune deșeuri

Descriere procedurăDocument necesar pentru obtinerea autorizatiei de construire si/sau desfiintare. Beneficiarii lucrarilor de construire si/sau demolare se obliga sa solicite avizul compartimentului de specialitate din cadrul PMT, conditie impusa in certificatul de urbanism.

Date de contact:

Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, Timisoara.

E-mail: primariatm@primariatm.ro

Tel: 0256969 

Instituţia responsabilăPrimaria Municipiului Timisoara,Județ TIMISModalitate prestareNationalTimp de soluţionare30 zile calendaristiceTermen de arhivare2 aniTermen de completare dosar30 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare15 zile calendaristiceSe aplică aprobarea tacităDa

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1CI/certificat de înregistrare ORC;
Atasament-
2Plan de încadrare în zonă cu localizarea amplasamentului – scara 1:5000
Atasament-
3Plan de situaţie existent – scară 1:500
Atasament-
4Plan de situaţie propus – scară 1:500
Atasament-
5Extras de carte funciară
Atasament-
6Plan parcelar , după caz (la solicitarea Serviciului Reglementare, Monitorizare, Protecție și Ameliorare Mediu)
Atasament-
7Certificat de urbanism
Atasament-
8Planul de eliminare a deșeurilor  a) denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri;
               b) locul generării deşeurilor (locația investiției);
               c) tipul și cantitatea deşeurilor ce se vor genera din execuţia lucrărilor pentru care se solicită autorizaţia de construcţie/demolare (conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE), estimate şi exprimate în tone;
              d) descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate - precolectare, colectare, transport, depozitare sau altă formă de eliminare finală;
              e) tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor - containere de diverse capacități; în cazul deșeurilor periculoase se va specifica capacitatea recipientelor speciale utilizate;
              f) denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor și copia contractului încheiat cu acesta, iar  în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menţiona tipul şi numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;
              g) locul depozitării finale sau a incinerării deşeurilor – se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau a incineratorului;
              h) numele, prenumele, nr. de telefon al responsabilului cu gestionarea deşeurilor (responsabil cu gestionarea deşeurilor rezultate din investiţie este beneficiarul lucrării, în cazul în care lucrarea se va executa în regie proprie; în cazul în care lucrarea se va executa de către o societate de construcţii, responsabil cu gestionarea deşeurilor rezultate din investiţie este o persoană din cadrul societăţii).
              i) data întocmirii planului și semnătura responsabilului cu gestionarea deșeurilor.
Atasament-
9Contract încheiat cu un operator economic autorizat pentru colectarea, transportul şi depozitarea/incinerarea (dacă e cazul) a deşeurilor rezultate din investiţie,în cazul lucrărilor executate în regie proprie
Atasament-
10Cerere tip
Document informativ

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Aviz de Principiu Mediu Urban si Gestiune DeseuriDocument final scanat-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Hotarare de Guvern

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.