Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura operationala privind recunoașterea de către UVT a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate.

Descriere procedură

Prezenta procedură reglementează recunoașterea automată la nivelul Universității de Vest din Timișoara (UVT) a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituțiile de învățământ universitar acreditate din străinătate, în scopul ocupării unui post didactic vacant în cadrul UVT, al participării în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor didactice și de cercetare din cadrul UVT, etc.

Prevederile prezentei proceduri se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elevețiană și cetățenilor din state terțe.

"Art. 4. UVT este o instituție acreditată de învățământ superior conform normelor legale și, în această calitate, recunoaște automat funcțiile didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu din alte state incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice și actualizată periodic."


"Art. 5. Funcțiile didactice obținute la alte instituții de învățământ universitar acreditate decât cele menționate la art. 4., se recunosc numai în baza unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar."


"Art. 7. Comisia care evaluează dosarul de recunoaștere și care pronunță soluția cu privire la solicitarea de recunoaștere denumită în continuare Comisia de evaluare este alcătuită din 3 membri: 1 cadru didactic titular din Departamentul didactic similar cu specializarea solicitantului, Decanul facultății și 1 reprezentant al Centrului de Resurse de Informare și Documentare al UVT. Cadrul didactic titular, membru al Comisiei de evaluare, va fi desemnat de către Decan, cu aprobarea Consiliului facultății." (Metodologia de recunoasterea de catre UVT a functiilor didactice din invatamantul universitar obtinute in institutii de invatamant universitar acreditate din strainatate)

Eliberare duplicat

În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării deciziei de recunoaștere, UVT eliberează, la cerere, un duplicat al acesteia.

Căi de atac

Decizia conducerii UVT poate fi contestată în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia de către solicitant.

Date de contact
B-dul Vasile Parvan nr 4, Timisoara
Telefon: 0256 592 111
E-mail: resurseumane.pcue@e-uvt.ro
Instituţia responsabilă
Universitatea de Vest din Timisoara,Județ TIMIS
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
5 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
2 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Diploma de doctor daca:- actul de studii este obtinut in Romania - copie dupa documentul original;
- actul de studii este obtinut in strainatate - copie dupa decizia de recunoastere emisa de UVT a diplomei de doctor sau atestatul de recunoastere emis de CNRED
Document scanat-
2Dovada functiei didacticeDocument scanat-
3Cererea de recunoaștereDocument scanat-
4Copie dupa actul de identitate si dovada schimbării numelui (dacă este nevoie)Document scanat-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizie de recunoaștere sau nerecunoaștereAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr. 5922/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de cadru didactic se găsește la poziția nr. A.8 din Anexa nr. 2 din Legea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioare (CNRED)Cardul Profesional EuropeanProfesia de cadru didactic nu se poate recunoaște utilizând cardul profesional European.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformatiile se regasesc in sectiunea Descriere procedura

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.