Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Notificarea prestării serviciilor specializate de plasare a forţei de muncă realizate pe teritoriul României de către furnizorul de plasare transfrontalieră pentru desfășurarea activității de plasare a forței de muncă în străinătate

Descriere procedură

Notificarea prestării serviciilor specializate de plasare a forţei de muncă realizate pe teritoriul României de către furnizorul  de plasare transfrontalieră pentru desfășurarea activității de plasare a forței de muncă în străinătate, prevăzută de HG nr. 384/2001 privind NORMELE METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată.

Pentru desfasurarea activitatii de plasare, furnizorii de servicii de plasare transfrontalieră a fortei de munca au obligatia de a notifica inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala intentioneaza sa desfasoare activitatea, cu 5 zile lucratoare inainte de inceperea prestarii serviciilor de plasare.

Documentele care sunt redactate într-o limbă străină, vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Căi de atac

Legislaţia specifică nu prevede căi de atac, fiind astfel aplicabile regulile de drept comun.

Date de contact
Instituţia responsabilă
Inspectia Muncii,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
5 zile calendaristice
Termen de arhivare
25 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
2 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Documentul eliberat de autoritatea competentă din statul membru de stabilire

Atestă autorizarea sau înregistrarea furnizorului ca agent de plasare a forței de muncă de către statul de stabilire, in copie certificată pentru conformitate cu originalul

Document scanat-
2Documente justificative

Atestă calitatea reprezentantului  furnizorului de servicii de a desfășura activitatea de plasare pe teritoriul României în numele și pentru furnizorul constituit pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al SEE, in copie certificată pentru conformitate cu originalul

Document scanat-
3Certificatul constatator emis de autoritățile competente din statul de stabilire

Să rezulte faptul că furnizorul de servicii de plasare a forței de muncă nu se află în procedura de insolvență, faliment sau dizolvare, in copie certificată pentru conformitate cu originalul

Document scanat-
4Documentul care atestă dreptul de folosință a spațiului în care se desfășoară activitatea de plasare, întocmit și înregistrat la autoritatea fiscală competentă teritorial în România

Contract de închiriere/ proprietate spațiu, copie certificată pentru conformitate cu originalul

Document scanat-
5Documentul de identitate al reprezentantului legal și al reprezentantului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă pe teritoriul României

Copie

Document scanat-
6Contractele de oferte ferme de locuri de muncă în străinătate

Contractele  încheiate de furnizorul de servicii cu angajatorii străini, in copie certificată pentru conformitate cu originalul

Document scanat-
7Declarația pe propria răspundere

Cu privire la serviciile de plasare de forță de muncă prestate în alte județe, sub sancțiunea falsului în declarații, astfel cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte, prin nominalizare, județele unde  desfășoară activitățile specifice de plasare forță de muncă în străinătate

Document scanat-
8Documentele doveditoare emise de autoritățile competente din statul de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă

Să ateste faptul că reprezentantul legal, precum și reprezentantul acestuia pe teritoriul României nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra libertății persoanei, privind traficul și exploatarea persoanelor sau înșelăciune, prevăzute de legislația din respectivul stat de stabilire, ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu serviciile de plasare de forță de muncă pe care le prestează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

Document scanat-
9Documente încheiate cu personalul care urmează să presteze pe teritoriul României activitățile specifice de plasare forță de muncă în străinătate

Contractele individuale de muncă sau documentele echivalente contractului de muncă potrivit legislației statului de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă, in copie

Document scanat-
10Documente/atestate de calificare

Documentele care atestă calificarea în domeniul resurselor umane a personalului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă, ce desfășoară activitatea de recrutare pe teritoriul României, in copie

Document scanat-
11Notificare de înregistrare a furnizorului de plasare transfrontalieră pentru desfășurarea activității de plasare a forței de muncă în străinătate, însoțită de următoarele documente:

Depunere cu 5 zile lucrătoare anterior începerii prestării serviciilor de plasare, tipizat anexa 5 din HG nr.384/2001

Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Dovada notificare activitate transfrontaliera de selecție și plasare forță de muncă (copie completata conform model)Document final scanat

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1HG nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.