Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Notificarea prestării serviciilor specializate de plasare a forţei de muncă realizate pe teritoriul României de către alţi furnizori de servicii de plasare a forţei de muncă stabiliţi pe teritoriul unui stat membru al UE, altul decât România, sau al SEE

Descriere procedură

Notificarea prestării serviciilor specializate de plasare a forţei de muncă realizate pe teritoriul României de către alţi furnizori de servicii de plasare a forţei de muncă stabiliţi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii  Europene,  altul  decât  România,  sau  al Spaţiului Economic European, prevăzută de HG nr.384/2001 privind NORMELE METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată.Pentru desfasurarea activitatii de plasare, furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca au obligatia de a notifica inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala au inregistrat sediul permanent pe teritoriul Romaniei, cu 5 zile lucratoare anterior inceperii prestarii serviciilor de plasare.

Documentele care sunt redactate într-o limbă străină, vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Căi de atac

Legislaţia specifică nu prevede căi de atac, fiind astfel aplicabile regulile de drept comun.

Date de contact
Instituţia responsabilă
Inspectia Muncii,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
5 zile calendaristice
Termen de arhivare
25 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
2 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Documentul eliberat de autoritatea competentă din statul membru de stabilire

Atestă autorizarea sau înregistrarea furnizorului ca agent de plasare a forței de muncă, în copie certificată pentru conformitate cu originalul

Document scanat-
2Documente justificative

Atestă calitatea reprezentantului furnizorului de servicii de a desfășura activitatea de plasare pe teritoriul României în numele și pentru furnizorul constituit pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al SEE, în copie certificată pentru conformitate cu originalul

Document scanat-
3Certificat constatator emis de autoritățile competente din statul de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă

Să rezulte faptul că acesta nu se află în procedura de insolvență, faliment sau dizolvare, in copie certificată pentru conformitate cu originalul

Document scanat-
4Certificatul de înregistrare fiscală a sediului permanent pe teritoriul României a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă

În copie certificată pentru conformitate cu originalul

Document scanat-
5Documentul care atestă dreptul furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă de folosință a spațiului în care se desfășoară activitatea de plasare, întocmit și înregistrat în condițiile legii statului român

Contract de închiriere/ proprietate spațiu, copie certificată pentru conformitate cu originalul

Document scanat-
6Documentul de identitate al reprezentantului legal și al reprezentantului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă pe teritoriul RomânieiDocument scanat-
7Contractele de oferte ferme de locuri de muncă în străinătate

Contractele  încheiate de furnizorul de servicii cu angajatorii străini, în copie certificată pentru conformitate cu originalul

Document scanat-
8Documentele doveditoare emise de autoritățile competente din statul de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă

Să ateste faptul că reprezentantul legal, precum și reprezentantul acestuia pe teritoriul României nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra libertății persoanei, infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor sau înșelăciune, prevăzute de legislația din statul de stabilire, ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu serviciile de plasare de forță de muncă pe care le prestează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

Document scanat-
9Documente încheiate cu personalul care urmează să presteze pe teritoriul României activitățile specifice de plasare forță de muncă pentru străinătate

Contractele individuale de muncă sau documentele echivalente contractului de muncă potrivit legislației statului de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă, în copie

Document scanat-
10Documente/ atestate de calificare
Documentele care atestă calificarea în domeniul resurselor umane a personalului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă, ce desfășoară activitatea de recrutare pe teritoriul României, in copie 

Document scanat-
11Notificare de înregistrare a furnizorului de plasare pentru desfășurarea activității de plasare a forței de muncă în străinătate stabilit pe teritoriul unui stat membru al UE, altul decât România, sau al SEE, însoțită de următoarele documente:

Depunere cu 5 zile lucrătoare anterior începerii prestării serviciilor de plasare, tipizat anexa 4 din HG 384/2001

Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Dovada privind notificare activitate de selecție și plasare forță de muncă (copie completata conform model)Document final scanat

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1HG nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.