Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura de recunoaștere a calității de biochimist in sistemul sanitar, biolog in sistemul sanitar si chimist in sistemul sanitar din România pentru cetățenii altor state membre ale UE (OBBCSSR)

Descriere procedură

Potrivit Legii 460/2003 prin HCN  emisa in data de 20.11.2019, conform art. 24 lit. c) ”emite norme cu caracter intern cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare” privind organizarea activitatii de biochimist in sistemul sanitar, biolog in sistemul sanitar si chimist in sistemul sanitar din Romania, cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi cetăţenii români care au dobândit calitatea de biochimist in sistemul sanitar, biolog in sistemul sanitar si chimist in sistemul sanitar într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene,  calitate certificată de organismele profesionale recunoscute în acele state, se pot înscrie în Registrul Unic National al biochimistilor in sistemul sanitar, biologilor in sistemul sanitar si chimistilor  in sistemul sanitar din România, în vederea exercitării profesiei în România,  în condiţiile legii.

În baza cererilor formulate de solicitant, Ordinul  Biochimistilor, Biologilor si chimistilor in sistemul din România recunoaşte documentul de atestare profesională emis de autoritatea competentă din statul de origine şi îl înscrie în Registrul Unic National al biochimistilor in sistemul sanitar, biologilor in sistemul sanitar si chimistilor in sistemul sanitar din Romania pe baza acestuia, însoţit de copii ale documentelor care atestă dobândirea calităţii de biochimist in sistemul sanitar, biolog in sistemul sanitar si chimist in sistemul sanitar ori a calităţilor echivalente în statul de origine, precum şi de documente care certifică îndeplinirea procedurilor, emise de autorităţile competente române ori de cele din statul de origine.

Căi de atac

În caz de litigiu între autoritatea competentă, OBBCSSR și solicitant se realizează conform legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact
Str. Jean Louis Calderon nr. 36 sc. A ap. 4 Bucuresti sector 2
Telefon:  021 231 44 71 / 021 313 44 71
Fax: 021 313 44 70
E-mail: office@obbcssr.ro / obbcssr@gmail.com
Website:  www.obbcssr.ro
Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in Sistemul Sanitar din Romania (OBBCSSR),Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
Transfrontalier
Timp de soluţionare
45 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Atestatul de competenţă profesională sau documentul care atestă titlul de calificare

Documentul atesta calificarea profesionala conform lit. e) art. 11 DE 36/2005 prin care este asigurat accesul la profesia de biochimist in sistemul sanitar, biolog in sistemul sanitar si chimist in sistemul sanitar (copie tradusă şi legalizată)

Document scanat-
2Actul de studii superioare

Copie tradusa si legalizata

Document scanat-
3Documentul emis din partea autorității competente care să ateste calificarea dobândită

Acest document trebuie să ateste:
etapele parcurse pentru obţinerea titlului profesional;
dovada faptului că sunteţi membru activ/cu drept de exercitare a profesiei biochimistin sistemul sanitar, biolog in sistemul sanitar si chimist in sistemul sanita  încadrul autorităţii competente;
dovada faptului că nu a fost dispusă nicio sancţiune disciplinară de ladata obţinerii titlului profesional;

Document scanat-
4Alte acte privind specialităţile dobânditeDocument scanat-
5Certificat de cazier judiciarDocument scanat-
6Curriculum VitaeDocument scanat-
7Acte de stare civilă / identitateCopii legalizate si traduse in limba romana dupa actele de stare civila (carte identitate / pasaport, certificat de nastere, certificat de casatorie / hotarâre judecatoreasca pentru desfacerea casatoriei – unde este cazul);Document scanat-
8Atestat de recunoastere si echivalare a studiilor eliberat de de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelorcopie xeroxDocument scanat-
9Cerere de înscriere la interviuFormular predefinit
10Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare și solicitare acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Formular predefinit
11Actul medical care să ateste capacitatea de exerciţiu deplină

Scanarea documentului original

Atasament semnat electronic-
12Taxa de înscriere la interviu în cuantum de 1500 de euro

Taxa poate fi achitată în contul OBBCSSR nr. RO 96 BRDE 445 SV 259 457 34450 Deschis la BRD SUCURSALA Dorobanti

Dovada de plata-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Informare privind admiterea/respingerea dosarului în vederea susținerii interviului pentru acordarea dreptului de exercitare a profesiei de biochimist in sistemul sanitar, biolog in sistemul sanitar si chimist in sistemul sanitar in RomaniaNotificare-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1LEGE nr. 460 din 12 noiembrie 2003 (*actualizată*) privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România
2DIRECTIVA 2005/36/CE CONSOLIDATA A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale
3Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, *

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesiile de biolog in sistemul sanitar, biochimist in sistemul sanitar si chimist in sistemul sanitar din Romania reglementate de legea 460 / 2003 sunt incluse in ”Lista profesiilor reglementate in Romania” din anexa 2 pozitia 19, 20 și 21 a legii 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor pentru profesiile reglementate din Romania.Cardul Profesional EuropeanNu se poate elibera acest tip de card pentru profesiile de biolog in sistemul sanitar, biochimist in sistemul sanitar si chimist in sistemul sanitar, deaorece nu figureaza printre cele cinci profesii conform Regulamentului UE 2015/983.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se găsesc în „Descriere procedură”

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.