Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Metodologie privind recunoașterea funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Descriere procedură

Prezenta metodologie stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea automată, în cadrul Universității Româno-Germane din Sibiu, a funcțiilor didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate.Prevederile prezentei metodologii se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elevețiană și cetățenilor din state terțe, care au obținut funcţii didactice în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state incluse în „Lista universităţilor de prestigiu din alte state”, aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 şi actualizată periodic.

Căi de atac
Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere poate fi atacată prin depunerea unei contestații la registratura universității în termen de 10 zile de la primirea ei. Ulterior, decizia definitivă a universității poate fi contestată la instanța judecătorească competentă de pe raza municipiului Sibiu.

Detalii despre procedura se gasesc la linkul următor: http://www.roger-univ.ro/reg-site/procedura-privind-recunoasterea-de-catre-URGS-functii-didactice.html

Date de contact:

Universitatea Româno-Germană din Sibiu

Piața Aurel Vlaicu nr. 11

Sibiu – 550377

Telefon: 0269-233.568

Fax: 0269-233.576

Web: www.roger-univ.ro

E-mail: office@roger-univ.ro

Instituţia responsabilăUniversitatea Romano-Germana din Sibiu,Județ SIBIUModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare30 zile calendaristiceTermen de arhivare1 aniTermen de completare dosar10 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Actul de identitate
Actul de identitate în copie (cu mențiunea olografă privind conformitatea cu originalul)
Document scanat-
2Certificatul de căsătorie
Certificatul de căsătorie sau alt act care probează schimbarea numelui solicitantului, în situația în care numele nu este identic cu cel înscris pe diplomă (în copie, cu mențiunea olografă privind conformitatea cu originalul), precum și traducerea legalizată, după caz
Document scanat-
3Diploma de doctor
Diploma de doctor (în copie și traducerea legalizată, după caz) sau atestatul de recunoaștere emis de C.N.R.E.D. dacă actul de studii este obținut la instituții de învățământ universitar din străinătate, altele decât cele prevăzute la art. 2 lit. a și b din metodologie.
Document scanat-
4Documentul care atestă funcția didactică obținută în străinătateDocumentul care atestă funcția didactică obținută în străinătate, eliberat de instituțiile prevăzute în art. 2 din metodologie (în copie și traducerea legalizată)Document scanat-
5Curriculum vitae
Curriculum vitae actualizat, redactat în limba română sau engleză, cu informații despre funcția didactică obținută în străinătate
Document scanat-
6Alte documente
Orice alt document considerat de solicitant util sau necesar soluționării cererii.
Document scanat-
7Taxa de evaluare
Dovada achitării taxei de evaluare a dosarului de recunoaștere.
Document scanat-
8Cererea de recunoaștere
Cererea de recunoaștere a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, datată și semnată de solicitant
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizie privind recunoașterea sau nerecunoașterea funcției didactice obținută în străinătateDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr. 5922/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de cadru didactic se găsește la poziția nr. A.8 din Anexa nr. 2 din Legea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanProfesia de cadru didactic nu se poate recunoaște utilizând cardul profesional European.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în secțiunea «Descriere procedură»

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.